Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Daniyeli 5:1-31

5  UBheleshatsare+ ukumkani wenzela iwaka lezihandiba zakhe itheko elikhulu, wasela iwayini phambi kwazo.+  Ephenjelelwa yiwayini leyo,+ uBheleshatsare wathi makulandwe izitya zegolide nezesilivere+ ezathatyathwa nguNebhukadenetsare uyise etempileni eyayiseYerusalem, ukuze ukumkani, nezihandiba zakhe, namashweshwe akhe, nabafazi bakhe baseqadini basele ngazo.+  Ngoko ke bazizisa izitya zegolide ababezithabathe etempileni yendlu kaThixo eyayiseYerusalem, wasela ngazo ukumkani nezihandiba zakhe namashweshwe akhe nabafazi bakhe baseqadini.  Basela iwayini, baza babadumisa oothixo begolide nabesilivere nabobhedu nabentsimbi nabomthi nabamatye.+  Kuthe kusenjalo kwasuka kwavela iminwe yesandla somntu phambi kwesiphatho sezibane, yabhala emtyabekweni wodonga lwebhotwe lokumkani,+ wawubona ukumkani umva wesandla esasibhala.  Wothuka+ ukumkani, latsho laguquka nebala lolusu lwakhe, axengaxenga+ amalungu akhe kasikrotyana, namadolo abethabethana.+  Ukumkani wadanduluka ngamandla wathi makuziswe abo banobugqi namaKhaledi nabavumisi ngeenkwenkwezi.+ Wathi ukumkani kwizilumko zaseBhabhiloni: “Umntu othe wanako ukuwufunda lo mbhalo, wayichaza nentsingiselo yawo, uya kwambeswa ngezimfusa,+ afakwe nentsimbi yomqala yegolide entanyeni yakhe, aze alawule njengowesithathu ebukumkanini.”+  Zangena ke zonke izilumko zikakumkani, kodwa azaba nako ukuwufunda loo mbhalo nokumchazela ukumkani intsingiselo yawo.+  Ngenxa yoko wothuka kakhulu uKumkani uBheleshatsare, laguquka nebala lolusu lwakhe; izihandiba zakhe nazo zazididekile.+ 10  Akuyiva ingxokozelo eyayisenziwa ngukumkani nezihandiba zakhe, ukumkanikazi wangena apho kuloo holo yokudlela. Wathi: “Phila ngonaphakade kumkani.+ Mazingakothusi iingcamango zakho, malingaguquki nebala lolusu lwakho. 11  Kukho indoda efanelekileyo ebukumkanini bakho enomoya woothixo abangcwele;+ yaye ngemihla kayihlo kwafunyanwa kuyo ukhanyiso nengqiqo nobulumko obunjengobulumko boothixo, waza uKumkani uNebhukadenetsare uyihlo wayimisa njengentloko+ yababingeleli abaqhelisela imilingo, nabanobugqi, namaKhaledi, nabavumisi ngeenkwenkwezi; 12  njengoko umoya ongaqhelekanga nolwazi nengqiqo yokuchaza amaphupha+ nokucacisa iintsonkotha nokukhulula amaqhina kwafunyanwayo kuyo,+ kuDaniyeli, lowo ukumkani ngokwakhe wambiza ngokuba nguBheleteshatsare.+ Ke kaloku makabizwe uDaniyeli lowo, ukuze achaze intsingiselo yoku.” 13  Ngoko wangeniswa uDaniyeli phambi kokumkani. Ukumkani wathetha wathi kuDaniyeli: “UnguDaniyeli na wakubathinjwa bakwaYuda,+ lowo ukumkani ubawo wamzisa ephuma kwaYuda?+ 14  Ndivile ngawe ukuba unomoya woothixo,+ nokuba kufunyenwe kuwe ukhanyiso nengqiqo nobulumko+ obungaqhelekanga. 15  Ndibize izilumko nabo banobugqi, ukuba bafunde lo mbhalo, bandichazele nentsingiselo yawo; kodwa abakwazanga.+ 16  Ndivile ke ngawe, ukuba uyakwazi ukutolika+ nokukhulula amaqhina. Ukuba ke unokundifundela lo mbhalo, undichazele nentsingiselo yawo, uya kwambeswa ngezimfusa, ufakwe nentsimbi yomqala yegolide entanyeni yakho, yaye uya kulawula njengowesithathu ebukumkanini.”+ 17  Wandula ke wathi uDaniyeli kukumkani: “Ungazidubi ngokundinika izipho, ungasuke uzinike abanye.+ Ke wona umbhalo lo, ndiza kumfundela ukumkani, ndimchazele nentsingiselo yawo.+ 18  Wena ke, kumkani, Oyena Thixo Uphakamileyo+ wanika uNebhukadenetsare uyihlo+ ubukumkani nobukhulu nesidima nobungangamsha.+ 19  Ngangobukhulu awayebunikiwe, wayesoyikwa, engcangcazelelwa zizo zonke izizwana, neentlanga, neelwimi.+ Wayembulala lowo athanda ukumbulala; ambethe lowo athanda ukumbetha; amphakamise lowo athanda ukumphakamisa; amthobe lowo athanda ukumthoba.+ 20  Kodwa wathi akuba nekratshi, yakhukhumala intliziyo yakhe kukuzidla,+ wahliswa etroneni yobukumkani bakhe, sahluthwa nesidima sakhe kuye.+ 21  Wagxothwa koonyana babantu, intliziyo yakhe yenziwa yaba njengeyesilo, wahlala namaesile asendle.+ Wayesidla utyani njengeenkunzi zeenkomo, nomzimba wakhe wawusiba manzi ngumbethe wamazulu,+ wada wazi ukuba Oyena Thixo Uphakamileyo unguMlawuli ebukumkanini babantu, yaye umisa nabani na kubo athanda ukummisa.+ 22  “Wena ke, nyana wakhe Bheleshatsare,+ akuyithobanga intliziyo yakho,+ nangona ubukwazi konke oku.+ 23  Usuke waziphakamisa+ nxamnye neNkosi yamazulu, wathi makulandwe kwanezitya zendlu yayo;+ nasela ngazo iwayini, wena, nezihandiba zakho, namashweshwe akho, nabafazi bakho baseqadini, kwaye udumise oothixo besilivere nabegolide, nabobhedu, nabentsimbi, nabomthi, nabamatye,+ abangaboniyo, nabangevayo, nabangazi nento le;+ kodwa akumzukisanga+ uTHIXO esesandleni sakhe impefumlo yakho+ nalowo zixhomekeke kuye zonke iindlela zakho.+ 24  Kungenxa yoko le nto ethumele isandla ukuba sibhale lo mbhalo.+ 25  Wona ke umbhalo lowo ubusithi: MENE, MENE, TEKEL, nelithi PARSIN. 26  “Yiyo le intsingiselo yala magama: elithi MENE, lithetha ukuba uThixo uzibalile iintsuku zobukumkani bakho waza wabuphelisa.+ 27  “Elithi TEKEL, lithetha ukuba ulinganiswe esikalini waza wafunyaniswa ulula.+ 28  “Elithi PERES, lithetha ukuba ubukumkani bakho bahluliwe baza banikelwa kumaMedi namaPersi.”+ 29  Ngoko nangoko uBheleshatsare wayalela ukuba bamambese uDaniyeli ngezimfusa, bafake nentsimbi yomqala yegolide entanyeni yakhe; baza bamemeza besithi uza kuba ngumlawuli wesithathu ebukumkanini.+ 30  Ngabo kanye obo busuku wabulawa+ uBheleshatsare ukumkani wamaKhaledi, 31  baza ubukumkani bathatyathwa nguDariyo+ umMedi, eneminyaka emalunga namashumi amathandathu anesibini ubudala.

Umbhalo osemazantsi