Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Amosi 9:1-15

9  Ndambona uYehova emi ngentla kwesibingelelo,+ yaye wathi: “Yibethe intloko yentsika, ukuze imibundu inyikime. Zinqumle entloko, xa zizonke.+ Inxalenye yabo yokugqibela ndiya kuyibulala ngekrele. Akukho bani usabayo kubo uya kusaba kakuhle, kungekho nabani obalekayo kubo uya kukwazi ukubaleka.+  Ukuba bemba bahlele eShiyol, isandla sam siya kubathabatha apho;+ nokuba bayenyuka baye emazulwini, ndiya kubahlisa apho.+  Nokuba bazifihla phezu kweKarmele, ndiya kubagocagoca ngenyameko apho yaye ngokuqinisekileyo ndiya kubathabatha.+ Nokuba bayazifihla phambi kwamehlo am emgangathweni wolwandle,+ ndiya kuyalela inyoka apho, yaye imele ibalume.  Nokuba baya ekuthinjweni phambi kweentshaba zabo, nalapho ndiya kuliyalela ikrele, yaye limele libabulale;+ ndiza kuwamisa kubo amehlo am kube bububi, kungabi kukulungelwa.+  INkosi enguMongami, uYehova wemikhosi, inguLowo uchukumisa ilizwe, linyibilike;+ nabo bonke abemi balo kuya kufuneka bazile;+ kwaye ngokuqinisekileyo liya kunyuka njengomNayile, xa lilonke, liwuthe njengomNayile waseYiputa.+  “‘Lowo wakhela emazulwini izinyuko zakhe,+ nesakhiwo sakhe phezu komhlaba awawusekayo;+ lowo ubiza amanzi olwandle,+ ukuze awathululele phezu komhlaba+—nguYehova igama lakhe.’+  “‘Aninjengoonyana bamaKushe na kum, nina nyana bakaSirayeli?’ utsho uYehova. ‘Andizange ndimnyuse na uSirayeli kwilizwe laseYiputa,+ namaFilisti+ eKrete, neSiriya eKire?’+  “‘Khangelani! Amehlo eNkosi enguMongami uYehova aphezu kobukumkani obunesono,+ kwaye ngokuqinisekileyo uya kububhubhisa phezu komhlaba.+ Noko ke, andiyi kuyibhubhisa ngokupheleleyo indlu kaYakobi,’+ utsho uYehova.  ‘Kuba, khangela! ndiyayalela, yaye ndiza kuyihlukuhla indlu kaSirayeli phakathi kwazo zonke iintlanga,+ kanye njengokuba ubani ehlukuhla intluzo, ukuze kungabikho ngqalutye iwela emhlabeni. 10  Baya kufa ngekrele—bonke aboni babantu bam,+ abo bathi: “Intlekele ayiyi kusondela okanye ize kufikelela kuthi.”’+ 11  “‘Ngaloo mini ndiya kuwuvusa+ umnquba+ kaDavide owileyo,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuzingciba iintanda zawo. Namanxuwa awo ndiya kuwavusa, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuwakha njengakwimihla yakudala,+ 12  ukuze badle ilifa loko kuseleyo kwaEdom,+ nazo zonke iintlanga ezibizwe ngegama lam,’+ utsho uYehova, owenza oku. 13  “‘Khangelani! Kuza imihla,’ utsho uYehova, ‘aya kuthi umlimi okunene amfikele umvuni,+ nomxovuli weediliya amfikele othwala imbewu;+ yaye iintaba zimele zivuze iwayini emnandi,+ neenduli zonke zinyibilike.+ 14  Ndiza kubabuyisa abathinjiweyo babantu bam amaSirayeli,+ kwaye okunene baya kwakha izixeko eziphanzileyo baze babe ngabemi bazo,+ batyale izidiliya baze basele iwayini yazo, benze imiyezo baze badle iziqhamo zayo.’+ 15  “‘Ngokuqinisekileyo ndiya kubatyala emhlabeni wabo, yaye abasayi kuncothulwa emhlabeni wabo endibanike wona,’+ utsho uYehova uThixo wakho.”

Umbhalo osemazantsi