Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ABagwebi 5:1-31

5  Yaye ngaloo mini uDebhora+ kunye noBharaki+ unyana ka-Abhinowam+ bavuma,+ besithi:   “Ngokuyeka iinwele zijinge kwaSirayeli ngenxa yemfazwe, Ngokuzinikela kwabantu,+ Bongani uYehova.+   Phulaphulani, bokumkani;+ bekani iindlebe, magosa aphakamileyo: Mna, ewe, mna, ndiya kuvuma kuYehova. Ndiya kucula uncuthu lwengoma+ kuYehova, uThixo kaSirayeli.+   Yehova, ekuphumeni kwakho eSehire,+ Ekuhambeni kwakho kumhlaba wakwaEdom,+ Umhlaba wanyikima,+ avuza namazulu,+ Namafu avuza amanzi.   Iintaba zagungqa ebusweni bukaYehova,+ ISinayi+ le kude nobuso bukaYehova,+ uThixo kaSirayeli.+   Ngemihla kaShamgare+ unyana ka-Anati, Ngemihla kaYaheli,+ kwakungahanjwa emendweni, Yaye abahambi beendlela babehamba ngomendo ojikelezayo.+   Kwayeka ukubakho abahlali kwilizwe elivulekileyo, bayeka ukubakho kwaSirayeli,+ De mna, Debhora,+ ndaphakama, De ndaphakama njengomama kwaSirayeli.+   Banyula oothixo abatsha.+ Kungoko kwathi kwabakho imfazwe emasangweni.+ Ikhaka lalingenakubonwa, okanye incula, Phakathi kwamashumi amane amawaka kwaSirayeli.+   Intliziyo yam ingakubaphathi bakwaSirayeli,+ Ababezinikele ngokuzithandela phakathi kwabantu.+ Bongani uYehova.+ 10  Nina bakhweli beemazi zamaesile ezibomvu bulubhelu,+ Nina bahlala kwiikhaphethi ezimfumamfuma, Nani bahamba endleleni, Qwalaselani!+ 11  Amanye amazwi abo babesaba amanzi kwiindawo zokukha amanzi,+ Apho abalisa ngezenzo zikaYehova zobulungisa,+ Izenzo zobulungisa zabo bakhe bahlala kwilizwe elivulekileyo kwaSirayeli. Kungoko bathi abantu bakaYehova behla baya emasangweni. 12  Vuka, vuka, Owu Debhora;+ Vuka, vuka, vakalisa ingoma!+ Vuka, Bharaki,+ uze uqhube abathinjwa bakho, nyana ka-Abhinowam!+ 13  Kungoko bathi abo basindayo behla beza kwabo baziingangamsha; Abantu bakaYehova behla beza kum nxamnye nabanamandla. 14  Imvelaphi yabo yayisentilini+ yakwaEfrayim, Kunye nawe, Owu Bhenjamin, phakathi kwezizwana zakho. Abaphathi bavela kwaMakire,+ Yaye bavela kwaZebhulon abo baphatha izixhobo zababhali.+ 15  Yaye iinkosana kwaIsakare+ zazinoDebhora, Kwaye uBharaki,+ wayenjengoIsakare. Wathunyelwa entilini ngeenyawo.+ Phakathi kwezahlulo zakwaRubhen kwakukuninzi ukugocagocwa kwentliziyo.+ 16  Kwakutheni ukuze uhlale phantsi phakathi kweengxowa ezimbini zomthwalo, Ukuze uphulaphule ukukhala kwembande emihlambini?+ Kwizahlulo zakwaRubhen kwakukuninzi ukugocagocwa kwentliziyo.+ 17  UGiliyadi wahlala endaweni yakhe yokuhlala ngaphesheya kweYordan;+ Yaye uDan, kwakutheni ukuze aqhubeke ehleli ezinqanaweni?+ UAshere wahlala ezipholele kunxweme lolwandle, Kwaye wahlala ngakumhlaba owomileyo.+ 18  AmaZebhulon ayesisizwana esasiyidela imiphefumlo yaso ukusa kwinqanaba lokufa;+ NamaNafetali,+ kwiindawo eziphakamileyo zomhlaba.+ 19  Ookumkani bafika, balwa; Kungoko abathi ookumkani baseKanan balwa+ ETahanaki+ ngakumanzi aseMegido.+ Abazange bathabathe nzuzo yasilivere.+ 20  Iinkwenkwezi zalwa+ zisezulwini, Zisezindleleni zazo zalwa noSisera. 21  Umsinga waseKishon wabakhukulisa,+ Umsinga wemihla yamandulo, umsinga waseKishon.+ Wanyathela ngamandla,+ Owu mphefumlo wam. 22  Kungoko zathi iimpuphu zamahashe zangqisha+ Ngenxa yokuba iinkunzi zakhe zamahashe zaphala ziphalile. 23  ‘Qalekisani+ iMerozi,’ yatsho ingelosi kaYehova,+ ‘Baqalekiseni ngokungapheziyo abemi bayo, Kuba abakhange beze kumnceda uYehova, Babe luncedo kuYehova nabo banamandla.’ 24  UYaheli+ umfazi kaHebheri umKeni+ ngoyena uya kusikelelwa phakathi kwabafazi, Phakathi kwabafazi ententeni ngoyena uya kusikelelwa.+ 25  Wacela amanzi, wamnika ubisi; Wasondeza ingqaka ngesitya esikhulu sesidlo seengangamsha.+ 26  Wolulela isandla sakhe esikhonkwaneni sentente, Nesandla sakhe sokunene kwisando somthi sabasebenzi abakhutheleyo.+ Yaye wambethelela uSisera, wayigqobhoza intloko yakhe,+ Kwaye waziqhekeza waza wazigqobhoza iintlafuno zakhe. 27  Wathi folokohlo phakathi kweenyawo zakhe, wawa, walala phantsi; Wathi folokohlo phakathi kweenyawo zakhe, wawa; Apho wathi folokohlo khona, wawela apho woyiswa.+ 28  Umfazi wakhangela ngefestile waza wahlala emlindile, Unina kaSisera ngesikroba,+ ‘Kutheni inqwelo yakhe yokulwa ilibele nje ingafiki?+ Kutheni na izingqi zeempuphu zenqwelo yakhe zihamba kade nje?’+ 29  Abalumkileyo kumanenekazi akhe azizidwangube+ ayephendula, Ewe, wayeziphendula kwayena ngamazwi akhe, 30  ‘Akufanele bafumane na, akufanele babe amaxhoba na,+ Isibeleko—izibeleko ezibini kwindoda nganye eyomeleleyo,+ Amaxhoba ezinto ezidayiweyo zikaSisera, amaxhoba ezinto ezidayiweyo, Isambatho esilukiweyo, izinto ezidayiweyo, izambatho ezilukiweyo ezibini Zeentamo zamadoda angamaxhoba?’ 31  Ngaloo ndlela mazitshabalale zonke iintshaba zakho,+ Yehova, Yaye abakuthandayo+ mababe njengokuphuma kwelanga ngamandla alo.”+ Yaye ilizwe alizange libe nasiphazamiso singakumbi amashumi amane eminyaka.+

Umbhalo osemazantsi