Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ABagwebi 1:1-36

1  Kwathi emva kokufa+ kukaYoshuwa oonyana bakaSirayeli babuza+ kuYehova, besithi: “Ngubani na kuthi oya kunyuka kuqala aye kumaKanan ukuze alwe nawo?”  UYehova wathi: “Kuya kunyuka uYuda.+ Khangela! Ngokuqinisekileyo ndiya kulinikela esandleni sakhe ilizwe.”  Waza ke uYuda wathi kuSimeyon umntakwabo: “Nyuka nam ukuya kwiqashiso lam+ yaye masilwe namaKanan, kwaye nam ndiza kuhamba nawe ukuya kwiqashiso lakho.”+ Ngako oko uSimeyon wahamba naye.+  Ngoko uYuda wenyuka yaye uYehova wawanikela ezandleni zabo+ amaKanan namaPerizi, kangangokuba bawoyisa eBhezeki, ishumi lamawaka amadoda.  Xa bafumana uAdoni-bhezeki eBhezeki, ngoko balwa naye baza bawoyisa amaKanan+ namaPerizi.+  Xa uAdoni-bhezeki wasabayo, bamsukela baza bambamba yaye banqumla oosithupha bezandla zakhe noobhontsi beenyawo zakhe.  UAdoni-bhezeki wathi: “Bekukho amashumi asixhenxe ookumkani benqunyulwe oosithupha bezandla zabo noobhontsi beenyawo zabo bechola-chola ukutya phantsi kwetafile yam. Kanye ngendlela endenze ngayo, ngoko uThixo undibuyekezile.”+ Emva koko bamzisa eYerusalem+ waza wafela apho.  Ngapha koko, oonyana bakaYuda baqhubeka nemfazwe nxamnye neYerusalem+ baza bayithimba, kwaye bayixabela ngohlangothi lwekrele, yaye isixeko basitshisa ngomlilo.  Yaye emva koko oonyana bakaYuda behla baya kulwa namaKanan awayengabemi kummandla weentaba naseNegebhi+ naseShefela.+ 10  Ngoko uYuda wamatsha nxamnye namaKanan awayehlala eHebron+ (ngoko igama leHebron ngaphambi koko laliyiKiriyati-arbha),+ kwaye baxabela uSheshayi noAhiman noTalemayi.+ 11  Yaye bamatsha ukusuka apho nxamnye nabemi baseDebhiri.+ (Ngoko igama leDebhiri ngaphambi koko laliyiKiriyati-sefere.)+ 12  Wandula ke uKalebhi+ wathi: “Nabani na oxabela iKiriyati-sefere aze ayithimbe, kaloku, ndiya kumnika uAkesa+ intombi yam njengomfazi.”+ 13  Yaye uOteniyeli+ unyana kaKenazi,+ umninawa kaKalebhi,+ wayithimba. Ngenxa yoko wamnika uAkesa intombi yakhe njengomfazi.+ 14  Yaye kwathi ngoxa wayegoduka, waqhubeka emthundeza ukuba acele umhlaba kuyise. Ngoko waqhwaba izandla zakhe ngoxa wayese-esileni.+ Waza uKalebhi wathi kuye: “Ufuna ntoni na?” 15  Ngoko wathi kuye: “Ndisikelele,+ kuba undinike isiqwenga somhlaba ongasemzantsi, yaye umele undinike iGuloti-mayim.” Ngako oko uKalebhi wamnika iGuloti+ engaseNtla neGuloti eseZantsi. 16  Yaye oonyana bomKeni,+ uMoses awayengumkhwenyana wakhe,+ baphuma esixekweni semithi yesundu+ noonyana bakaYuda baya kwintlango yakwaYuda, esemzantsi weAradi.+ Baza bahamba baya kuhlala nabantu.+ 17  Kodwa uYuda wamatsha noSimeyon umntakwabo, yaye bawaxabela amaKanan awayengabemi baseTsefathi baza bayitshabalalisa.+ Ngenxa yoko eso sixeko sabizwa ngokuba yiHorma+ igama laso. 18  Emva koko uYuda wayithimba iGaza+ nommandla wayo neAshkelon+ nommandla wayo ne-Ekron+ nommandla wayo. 19  Yaye uYehova waqhubeka enoYuda, kangangokuba wawudla ilifa ummandla weentaba, kodwa akazange abahluthe ilizwe labo abemi ababesentilini, ngenxa yokuba babeneenqwelo zokulwa+ ezinamarhengqa amakhulu entsimbi.+ 20  Ekunikeni kwabo uKalebhi iHebron, kanye njengoko wayethembisile uMoses,+ ngoko wabagxotha apho oonyana abathathu baka-Anaki.+ 21  Yaye oonyana bakaBhenjamin abazange bawagxothe amaYebhusi awayengabemi eYerusalem;+ kodwa amaYebhusi asaqhubeka ehlala noonyana bakaBhenjamin eYerusalem de kube namhla.+ 22  Ngelo xesha indlu kaYosefu+ ngokwayo yenyuka yaya eBheteli,+ yaye uYehova waba nayo.+ 23  Yaye indlu kaYosefu yaqalisa ukuhlola+ iBheteli (ngaphambi koko igama lesixeko eso laliyiLuzi),+ 24  baza abalindi babona indoda iphuma esixekweni. Ngoko bathi kuyo: “Nceda, usibonise indlela engena esixekweni, kwaye ngokuqinisekileyo siya kukwenzela ububele.”+ 25  Ngako oko le ndoda yababonisa indlela engena esixekweni; yaye basixabela isixeko ngohlangothi lwekrele,+ kodwa yona indoda nayo yonke intsapho yayo babayeka.+ 26  Emva koko loo ndoda yaya kwilizwe lamaHiti+ yaza yakha isixeko esibizwa ngokuba yiLuzi igama laso. Ligama laso elo unanamhla. 27  Yaye uManase+ akazange ayidle ilifa iBhete-sheyan+ needolophu eziphantsi kwayo neTahanaki+ needolophu eziphantsi kwayo nabemi baseDore+ needolophu eziphantsi kwayo nabemi baseIbleyam+ needolophu eziphantsi kwayo nabemi baseMegido+ needolophu eziphantsi kwayo, kodwa amaKanan azingisa ekuhlaleni kweli lizwe.+ 28  Kwaye uSirayeli womelela+ waza wawasebenzisa amaKanan ngokuwaqhuba ngebhaxa,+ yaye akazange awagxothe ngokupheleleyo.+ 29  NoEfrayim akazange awagxothe amaKanan awayehlala eGezere, kodwa amaKanan aqhubeka ehlala phakathi kwakhe eGezere.+ 30  UZebhulon+ akazange abagxothe abemi baseKitron nabemi baseNahaloli,+ kodwa amaKanan aqhubeka ehlala phakathi kwakhe+ aza asebenza ngokuqhutywa ngebhaxa.+ 31  UAshere+ akazange abagxothe abemi baseAko nabemi baseSidon+ neAhalabhi neAkezibhi+ neHelbha neAfiki+ neRehobhi.+ 32  Yaye ama-Ashere aqhubeka ehlala phakathi kwamaKanan awayehlala kwelo lizwe, ngenxa yokuba akazange awagxothe.+ 33  UNafetali+ akazange abagxothe abemi baseBhete-shemeshe nabemi baseBhete-anati,+ kodwa baqhubeka behlala phakathi kwamaKanan awayehlala kwelo lizwe;+ kwaye abemi baseBhete-shemeshe nabaseBhete-anati baba ngabakhe waza wabasebenzisa ngokubaqhuba ngebhaxa.+ 34  Yaye ama-Amori aqhubeka etyhalela oonyana bakaDan+ kummandla weentaba, kuba akazange abavumele ukuba behle baye entilini.+ 35  Ngoko ama-Amori azingisa ukuhlala kwiNtaba yeHeres naseAyalon+ naseShahalebhim.+ Kodwa isandla sendlu kaYosefu saba nzima kangangokude anyanzelelwe ukusebenza nzima.+ 36  Yaye ummandla wama-Amori wawusuka eqhineni leAkrabhim,+ ukususela eSela ukunyuka.

Umbhalo osemazantsi