Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Yohane 1:1-13

 Indoda enkulu,+ kwinenekazi elinyuliweyo+ nakubantwana balo, endibathanda ngokwenene,+ yaye ingendim ndedwa, kodwa kwanabo bonke abo baye bafikelela ekuyazini inyaniso,+  ngenxa yenyaniso ehleliyo kuthi,+ neya kuba kuthi ngonaphakade.+  Kuya kubakho kuthi ububele obungasifanelanga,+ inceba noxolo oluvela kuThixo uBawo+ nakuYesu Kristu uNyana kaBawo, ngenyaniso nothando.+  Ndibe nemihlali kakhulu ndakufumanisa ukuba abathile kubantwana bakho+ bahamba enyanisweni,+ kanye njengoko samkela umyalelo kuBawo.+  Ngoku ke ndiyakucela, nenekazi, njengomntu okubhalela, kungekhona umyalelo omtsha,+ kodwa lowo sasinawo ukususela ekuqaleni,+ ukuba sithandane.+  Yaye oku koko luthetha kona uthando,+ ukuba siqhubeke sihamba ngokuvumelana nemiyalelo yakhe.+ Nguwo lo umyalelo, njengoko nevayo kwasekuqaleni, ukuba nifanele nihambe kuwo.+  Kuba kungene abakhohlisi abaninzi ehlabathini,+ abangavumiyo ukuba uYesu Kristu weza esenyameni.+ Abantu abanjalo ngabakhohlisi+ nabachasi-Kristu.+  Lumkani ke, ukuba ningaphulukani nento ebeniyisebenzela, kodwa zabalazelani ukuzuza umvuzo opheleleyo.+  Lowo ugqithayo,+ ungahlaliyo+ kwimfundiso kaKRISTU akanaThixo.+ Ke yena ohlalayo kule mfundiso umanyene noYise kunye noNyana.+ 10  Ukuba umntu uza kuni, engazisi yona le mfundiso, ningaze nimamkele emakhayeni enu+ okanye nimbulise.+ 11  Kuba lowo umbulisayo unesabelo kwimisebenzi yakhe engendawo.+ 12  Nangona ndinezinto ezininzi zokunibhalela, andinqweneli kwenjenjalo ngephepha neinki,+ kodwa ndithemba ukuza kuni nokuthetha nani ubuso ngobuso,+ ukuze uvuyo lwenu+ lupheleliswe.+ 13  Bayakubulisa abantwana bodade wenu onyuliweyo.+

Umbhalo osemazantsi