Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Timoti 4:1-22

4  Ndiyakuyala ngokunzulu phambi koThixo noKristu Yesu, omiselwe ukugweba+ abaphilayo nabafileyo,+ ukuba ngenxa yokulindela ukubonakaliswa+ kwakhe nobukumkani bakhe,+  lishumayele ilizwi+ ngokungxamisekileyo, ngexesha elilungileyo+ nangexesha lenkathazo,+ yohlwaya,+ khalimela, bongoza, ngako konke ukuzeka kade umsindo+ nobugcisa bokufundisa.  Kuba kuya kubakho ixesha laxa bengayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo,+ kodwa basuke ngokweminqweno yabo baziqwebele abafundisi bokubanyumbaza iindlebe;+  baya kuyifulathela inyaniso, baphambukele kumabali obuxoki.+  Ke wena, hlala uthe qwa,+ nyamezela ububi,+ yenza umsebenzi womvangeli,+ bufeze ngokupheleleyo ubulungiseleli bakho.+  Mna sele ndigalelwa njengomnikelo othululwayo,+ yaye ixesha elililo lokukhululeka kwam+ likufuphi.  Ndiwulwile umlo omhle,+ ugqatso ndilubaleke kwada kwesa ekugqibeleni,+ ukholo ndilugcinile.+  Ngoko ke ndibekelwe isithsaba sobulungisa,+ eya kuthi iNkosi, umgwebi olilungisa,+ indinike sona njengomvuzo+ ngaloo mini,+ kanti ingendim kuphela, kodwa kwanabo bonke abo bakuthandayo ukubonakaliswa kwayo.  Yenza unako-nako wokuza kum kamsinya.+ 10  Kaloku uDemas+ undishiyile waya eTesalonika, ngenxa yokuthanda inkqubo yezinto yangoku;+ uKreskens uye eGalati,+ uTito uye eDalmatiya. 11  NguLuka yedwa okunye nam. Thabatha uMarko uze naye, kuba uyandinceda+ emsebenzini wobulungiseleli. 12  UTikiko+ ndimthume e-Efese. 13  Xa usiza, uze undiphathele ingubo yokwaleka endayishiya eTrowa+ kuKarpo, nemisongo, ngokukodwa eyesikhumba. 14  UAleksandire+ umkhandi wobhedu wandenza izinto ezininzi ezimbi—uYehova uya kumbuyekeza ngokwezenzo zakhe+ 15  ngoko nawe uze umlumkele, kuba wawachasa ngokuqatha amazwi ethu. 16  Ekuzithetheleleni kwam kokuqala akukho namnye owaba ngakum, kodwa bandishiya bonke+—kwanga abangephenduliswa ngako oko+ 17  kodwa iNkosi yema kufuphi nam,+ yandomeleza,+ ukuze ngam ukushumayela kufezwe ngokuzeleyo, kufikelele kuzo zonke iintlanga;+ yada yandihlangula nasemlonyeni wengonyama.+ 18  INkosi iya kundihlangula kuwo wonke umsebenzi ongendawo,+ indisindise ngenxa yobukumkani bayo basezulwini.+ Kuyo makubekho uzuko ngonaphakade kanaphakade. Amen. 19  Bulisa kuPriska+ nakuAkwila nakwindlu kaOnesiforo.+ 20  UErasto+ wasala eKorinte,+ kodwa yena uTrofimo+ ndamshiya eMileto+ egula. 21  Yenza unako-nako ukuba ufike ngaphambi kobusika. Uyabulisa kuwe uYubhulo noPudens noLino noKlawudiya nabo bonke abazalwana. 22  INkosi mayibe nomoya owubonisayo.+ Ububele bayo obungasifanelanga mabube nani.

Umbhalo osemazantsi