Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 7:1-29

7  Kwathi ke, akuhlala ukumkani endlwini yakhe+ noYehova emnike ukuphumla kuzo zonke iintshaba zakhe ezazimjikelezile,+  wandula ke ukumkani wathi kuNatan+ umprofeti: “Yabona, ke, ndihlala endlwini yemisedare+ ngoxa ityeya kaTHIXO oyinyaniso ihlala phakathi kwamalaphu entente.”+  Kuloo nto ke uNatan wathi kukumkani: “Yonk’ into esentliziyweni yakho—hamba,+ uyenze, ngenxa yokuba uYehova unawe.”  Kwathi ke ngobo busuku kwafika ilizwi+ likaYehova kuNatan, lisithi:  “Hamba, uye kuthi kumkhonzi wam uDavide, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Ngaba wena ufanele undakhele indlu yokuba ndihlale na?+  Kuba andihlalanga ndlwini ukususela kwimini yokubanyusa kwam oonyana bakaSirayeli eYiputa de kube namhlanje,+ kodwa ngokuqhubekayo bendihambahamba+ ententeni+ nasemnqubeni.+  Ebudeni balo lonke elo xesha ndihambahamba phakathi kwabo bonke oonyana bakaSirayeli,+ ngaba ndakha ndathetha ilizwi kwesinye sezizwe zakwaSirayeli+ endasiyalela ukuba saluse abantu bam amaSirayeli, ndisithi, ‘Kutheni ningandakhelanga nje indlu yemisedare?’”’  Ke kaloku uya kuthi kumkhonzi wam uDavide, ‘Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Mna  ndakuthabatha edlelweni ekulandeleni umhlambi+ ukuba ube yinkokeli+ yabantu bam amaSirayeli.  Ndiya kuba nawe naphi na apho uya khona,+ ndizinqumle zonke iintshaba zakho phambi kwakho;+ kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kukunika igama elikhulu,+ njengegama labo bakhulu abasemhlabeni. 10  Ngokuqinisekileyo ndiya kubamisela indawo+ abantu bam amaSirayeli ndize ndibatyale,+ kwaye eneneni baya kuhlala apho bakhoyo, yaye abasayi kuphinda baphazanyiswe; noonyana bentswela-bulungisa abayi kubaxhwalekisa kwakhona njengoko benjenjalo ekuqaleni,+ 11  ukususela kanye kwimini endabeka abagwebi+ njengabaphathi phezu kwabantu bam amaSirayeli; yaye ndiza kukunika ukuphumla kuzo zonke iintshaba zakho.+ “‘“Kwaye uYehova ukuxelele ukuba uYehova uya kukwenzela indlu.+ 12  Yakuba izalisekile imihla yakho,+ umele ulale kookhokho bakho,+ ndiya kwandula ke ngokuqinisekileyo ndikuvelisele imbewu yakho emva kwakho, eya kuphuma ezibilinini zakho; yaye eneneni ndiya kubumisela ngokuqinileyo ubukumkani bayo.+ 13  Yiyo ke eya kulakhela indlu igama lam,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuyimisela ngokuqinileyo itrone yobukumkani bayo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 14  Mna ndiya kuba nguyise,+ yona ibe ngunyana wam.+ Xa ithe yenza ububi, ndiza kuyohlwaya ngentonga+ yabantu nangemivumbo yoonyana baka-Adam. 15  Ke bona ububele bam bothando, abuyi kumka kuyo njengoko ndabushenxisayo kuSawule,+ endamshenxisayo ngenxa yakho. 16  Nendlu yakho nobukumkani bakho ngokuqinisekileyo buya kuqina ukusa kwixesha elingenammiselo phambi kwakho; netrone yakho kanye iya kumiselwa ngokuqinileyo ukusa kwixesha elingenammiselo.”’”+ 17  Ngokwala mazwi onke nangokwalo mbono wonke uNatan wathetha ngaloo ndlela kuDavide.+ 18  UKumkani uDavide wangena, wahlala phambi koYehova waza wathi: “Ndingubani na mna,+  Nkosi enguMongami Yehova? Iyintoni na yona indlu yam ukuba undibeke kwindawo ondibeke kuyo? 19  Ngokungathi noku kuyinto encinane emehlweni akho,  Nkosi enguMongami Yehova, kanti ukwathetha ngendlu yomkhonzi wakho kuselithuba elide ngaphambili; yaye lo ngumthetho woluntu,+ Nkosi enguMongami Yehova.+ 20  Yintoni na ke anokuba sayongeza nanokuyithetha kuwe uDavide, xa wena umazi kakuhle umkhonzi wakho,+  Nkosi enguMongami Yehova? 21  Ngenxa yelizwi lakho+ nangokuvumelana nentliziyo yakho+ uzenzile zonke ezi zinto zinkulu ukuze uzazise umkhonzi wakho.+ 22  Kungenxa yoko le nto umkhulu ngokwenene,+  Nkosi enguMongami Yehova; kuba akakho omnye onjengawe,+ kungekho naThixo ngaphandle kwakho+ phakathi kwabo bonke esive ngabo ngeendlebe zethu. 23  Yaye luluphi na olunye uhlanga emhlabeni olunjengabantu bakho amaSirayeli,+ awathi uThixo wazikhululela bona njengesizwana+ nawathi wazabela igama elilelakhe+ nokwenzela bona izinto ezinkulu nezoyikekayo+—wagxotha iintlanga noothixo bazo ngenxa yabantu bakho, abo wazikhululela bona+ eYiputa? 24  Yaye wazimisela ngokuqinileyo abantu bakho amaSirayeli+ njengabantu bakho ukusa kwixesha elingenammiselo; yaye wena,  Yehova, waba nguThixo wabo.+ 25  “Ke kaloku, Yehova Thixo, ilizwi olithethileyo ngomkhonzi wakho nangendlu yakhe liphumeze ukusa kwixesha elingenammiselo uze wenze kanye njengoko uthethileyo.+ 26  Igama lakho malibe likhulu ukusa kwixesha elingenammiselo,+ kuthiwe, ‘UYehova wemikhosi nguThixo kaSirayeli,’+ yaye indlu yomkhonzi wakho uDavide mayimiselwe ngokuqinileyo phambi kwakho.+ 27  Kuba wena, Yehova wemikhosi THIXO kaSirayeli, utyhilile endlebeni yomkhonzi wakho, usithi, ‘Ndiya kukwakhela indlu.’+ Kungenxa yoko le nto umkhonzi wakho efumene intliziyo yokuthandaza kuwe lo mthandazo.+ 28  Ke kaloku,  Nkosi enguMongami Yehova, unguTHIXO oyinyaniso; namazwi akho ke, makabe yinyaniso,+ ekubeni umthembise oku kulunga umkhonzi wakho.+ 29  Ke kaloku makube kuwe ukuyisikelela+ indlu yomkhonzi wakho ukuze iqhubeke ukusa kwixesha elingenammiselo phambi kwakho;+ kuba wena ngokwakho, Nkosi enguMongami Yehova, uthembisile, yaye ngenxa yentsikelelo yakho indlu yomkhonzi wakho mayisikelelwe ukusa kwixesha elingenammiselo.”+

Umbhalo osemazantsi