Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 23:1-39

23  Ngawo la ke amazwi okugqibela kaDavide:+ “Amazwi kaDavide unyana kaYese,+ Namazwi endoda eyomeleleyo eyaphakanyiselwa phezulu,+ Othanjisiweyo+ kaTHIXO kaYakobi, Nothandekayo kuncuthu lweengoma+ zakwaSirayeli.   Ngumoya kaYehova owathethayo ngam,+ Nelizwi lakhe laliselulwimini lwam.+   Watsho uTHIXO kaSirayeli, ILiwa likaSirayeli lathetha kum,+ ‘Xa lowo ulawula uluntu elilungisa,+ Elawula ngokoyika uThixo,+   Ngoko kunjengokukhanya kwentsasa, lakukhanyisa ilanga,+ Intsasa engenamafu. Kwakuqaqamba, kwakubakho imvula, kuphuma ingca emhlabeni.’+   Kuba ayinjalo na indlu yam kuThixo?+ Ngenxa yokuba undabele umnqophiso ohlala ngokungenammiselo,+ Obekwe kakuhle ngolungelelwano kuyo yonk’ into nonqatyisiweyo.+ Ngenxa yokuba lusindiso lwam lonke+ noyolo lwam lonke, Eso ayisosizathu na sokuba eya kukhulisa?+   Kodwa abantu abangamatshivela+ bayagxothwa bemke,+ njengamatyholo anameva,+ bonke; Kuba afanele angathatyathwa ngesandla.   Xa umntu ewachukumisa Ufanele axhobe ngokupheleleyo ngentsimbi nomphini womkhonto, Yaye aya kutshiswa ngomlilo.”+  Ngawo la amagama amadoda kaDavide anamandla:+ uYoshebhi-bhashebheti+ umTahakemoni, intloko kwabathathu. Wayevonyavonya umkhonto wakhe phezu kwamakhulu asibhozo abulawa ngasihlandlo sinye.  Ngakuye uEleyazare+ unyana kaDodo+ unyana ka-Ahohi wayephakathi kwamadoda amathathu anamandla awayekunye noDavide xa bawangcikivayo amaFilisti. Babehlanganisene apho edabini, aza ke amadoda akwaSirayeli abuya umva.+ 10  Nguye lowo wesukayo wawaxabela amaFilisti sada isandla sakhe satyhafa yaye isandla sakhe sasuka sanamathela ekreleni,+ ngokokude uYehova enze usindiso olukhulu ngaloo mini;+ yaye ke bona abantu, babuya emva kwakhe ukuza kuthimba nje kuphela abo baxatyelweyo.+ 11  Ngakuye yayinguShama unyana ka-Age umHarari.+ AmaFilisti ahlanganisana eLehi, apho ke kwakukho isiqwenga somhlaba sizele ziintlumayo;+ yaye abantu bona basaba ngenxa yamaFilisti. 12  Kodwa yena wema esazulwini sesiqwenga eso wasihlangula waza wawaxabela amaFilisti, yaye uYehova wabasindisa ngosindiso olukhulu.+ 13  Kwehla ke isithathu sabaziintloko emashumini amathathu+ saza seza ekuvuneni, kuDavide emqolombeni waseAdulam;+ kwakumiswe inkampu yamaFilisti eyenze idolophana entilini yamaRefa.+ 14  Kwaye uDavide ngoko wayekwindawo ekwakunzima ukuyifikelela;+ yaye inkampu+ yamaFilisti ngoko yayiseBhetelehem. 15  Emva kwethuba uDavide wavakalisa umnqweno wakhe waza wathi: “Owu ukuba nje bendingasela amanzi equla laseBhetelehem elisesangweni!”+ 16  Ngako oko loo madoda mathathu anamandla anyanzelisa angena kwinkampu yamaFilisti aza akha amanzi equleni laseBhetelehem elisesangweni yaye eza ewathwele aza awazisa kuDavide;+ kwaye yena akazange avume ukuwasela, kodwa wawathululela+ kuYehova. 17  Waza wahlabela mgama wathi: “Makube lee kum,+ Yehova, ukuba ndingenza oku! [Ndilisele na]  igazi+ lamadoda ahambe umphefumlo wawo usesichengeni?” Akavuma ke ukuwasela. Zizo ke ezo izinto ezenziwa ngala madoda mathathu anamandla. 18  Ke yena uAbhishayi+ umntakwabo Yowabhi unyana kaTseruya,+ wayeyintloko yamashumi amathathu, kwaye wayevonyavonya umkhonto wakhe phezu kwamakhulu amathathu abuleweyo, yaye naye wayedume njengabo bathathu.+ 19  Nangona wayebalasele nangaphezu kwabanye aba bangamashumi amathathu, waza waba yintloko yabo, akafikanga kuluhlu lwabaya bathathu bokuqala.+ 20  Ke yena uBhenaya+ unyana kaYehoyada+ unyana wendoda elikroti, owenza izenzo ezininzi eKabhetseli,+ waxabela oonyana ababini baka-Ariyeli wakwaMowabhi; kwaye yena mhla ngekhephu wehla waza waxabela ingonyama+ phakathi emhadini wamanzi.+ 21  Yayinguye lo waxabela indoda engumYiputa eyayinkulu ngokungaqhelekanga.+ Nakuba umYiputa wayenomkhonto esandleni sakhe, ukanti yena wehla waya kuye enentonga, wawuxhwila umkhonto lowo esandleni somYiputa waza wambulala ngomkhonto wakhe.+ 22  Wazenza ezi zinto uBhenaya+ unyana kaYehoyada; yaye wayedume njengamadoda amathathu anamandla.+ 23  Nangona wayebalasele nangaphezu kwamashumi lawo mathathu, akafikanga kuluhlu lwabaya bathathu; kodwa uDavide wammisa waphatha ifanankosi lakhe.+ 24  UAsaheli+ umntakwabo Yowabhi wayephakathi kwamashumi lawo mathathu; uElihanan+ unyana kaDodo waseBhetelehem, 25  uShamaha+ umHarodi, uElika umHarodi, 26  uHeletse+ wasePaleti, uIra+ unyana kaIkeshi+ umTekowa, 27  uAbhi-ezere+ umAnatoti,+ uMebhunayi umHusha,+ 28  uTsalmon umAhowa,+ uMaharayi+ umNetofa, 29  uHelebhi+ unyana kaBhahana umNetofa, uItayi+ unyana kaRibhayi waseGibheya woonyana bakaBhenjamin, 30  uBhenaya+ umPiratoni, uHidayi wasentlanjeni yaseGahashe,+ 31  uAbhi-albhon umArbha, uAzimaveti+ umBhar-humi, 32  uEliyabha umShahalebhim, oonyana bakaYashen, uYonatan,+ 33  uShamaha umHarari, uAhiyam+ unyana kaSharare umHarari, 34  uElifelete unyana ka-Ahasebhayi unyana womMahakati, uEliyam unyana ka-Ahitofele+ umGilo, 35  uHetsero+ umKarmele, uParayi waseArabhu, 36  uIgali unyana kaNatan+ waseTsobha, uBhani umGadi, 37  uTseleke+ umAmoni, uNaharayi umBheheroti, abaphathi bezikrweqe zikaYowabhi unyana kaTseruya, 38  uIra umItri,+ uGarebhe+ umItri, 39  u-Uriya+ umHiti—bebonke bengamashumi amathathu anesixhenxe.

Umbhalo osemazantsi