Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 21:1-22

21  Ke kaloku kwabakho indlala+ ngemihla kaDavide kangangeminyaka emithathu, unyaka ngonyaka; waza uDavide wabuza ebusweni bukaYehova. Wandula ke uYehova wathi: “Kukho ityala legazi phezu koSawule naphezu kwendlu yakhe, ngenxa yokuba wawabulala amaGibheyon.”+  Ngoko ukumkani wawabiza amaGibheyon+ waza wathetha kuwo. (AmaGibheyon ayengengabo oonyana bakaSirayeli, kodwa ngabasalayo kuma-Amori;+ yaye oonyana bakaSirayeli babefungile kuwo,+ kodwa uSawule wafuna ukuwaxabela+ ngenxa yokuziva enekhwele+ ngoonyana bakaSirayeli noYuda.)  UDavide wathi kumaGibheyon: “Ndiya kwenza ntoni na kuni, yaye ndiya kucamagusha ngantoni na,+ ukuze ngokuqinisekileyo nilisikelele ilifa+ likaYehova?”  Ngoko amaGibheyon athi kuye: “Imbambano yethu noSawule nendlu yakhe, asiyosilivere okanye igolide,+ ingekokwethu nokubulala umntu kwaSirayeli.” Yena wathi: “Nakuphi na oko nikutshoyo ndiya kunenzela kona.”  Bathi ke kukumkani: “Indoda eyasitshabalalisayo+ neyaceba+ ukusibhubhisa ukuba singaphili kuwo nawuphi na ummandla kwaSirayeli,  makunikelwe kuthi amadoda asixhenxe koonyana bayo;+ yaye simele siwabhencise+ kuYehova eGibheya+ yakwaSawule, onyuliweyo kaYehova.”+ Ngako oko ukumkani wathi: “Ndiya kuwanikela ngokwam.”  Noko ke, ukumkani waba nemfesane kuMefibhoshete+ unyana kaYonatan unyana kaSawule ngenxa yesifungo+ sikaYehova esasiphakathi kwabo, phakathi koDavide noYonatan unyana kaSawule.  Ngenxa yoko ukumkani wathabatha oonyana ababini bakaRitspa+ intombi ka-Aya awabazalela uSawule, uArmoni noMefibhoshete, noonyana abahlanu bakaMikali+ intombi kaSawule awabazalela uAdriyeli+ unyana kaBharzilayi umMehola.  Wandula ke wabanikela esandleni samaGibheyon kwaye wona ababhencisa entabeni phambi koYehova,+ ngokokuze bosixhenxe bawe ndawonye; yaye bona babulawa ngeemini zokuqala zesivuno, ekuqaleni kwesivuno serhasi.+ 10  Noko ke, uRitspa intombi ka-Aya+ wathabatha irhonya+ waza wazanekela lona eliweni ukususela ekuqaleni kokuvuna kwada kwagaleleka amanzi phezu kwabo evela emazulwini;+ yaye wayengazivumeli iintaka+ zezulu ukuba zihlale  phezu kwabo emini namarhamncwa asendle+ ngobusuku. 11  Ekugqibeleni kwaxelwa+ kuDavide oko wakwenzayo uRitspa intombi ka-Aya, ishweshwe likaSawule. 12  Ngoko uDavide wahamba waya kuwathabatha amathambo kaSawule+ namathambo kaYonatan unyana wakhe kubanini-mhlaba baseYabheshe-giliyadi,+ ababewabile kwindawo yembutho yaseBhete-shan,+ apho amaFilisti ayebaxhome+ khona mini amaFilisti amxabelayo uSawule eGilbhowa.+ 13  Wawanyusa ewasusa apho amathambo kaSawule namathambo kaYonatan unyana wakhe; ngokubhekele phaya, bawahlanganisa amathambo amadoda awayebhencisiwe.+ 14  Bandula ke bawangcwaba amathambo kaSawule nakaYonatan unyana wakhe kwilizwe lakwaBhenjamin eTsela+ kwindawo yokungcwaba kaKishe+ uyise, ukuze benze yonk’ into awayeyiyalele ukumkani. Ngoko uThixo wasabela akubongozwa ngenxa yelizwe emva koku.+ 15  AmaFilisti+ alwa imfazwe noSirayeli kwakhona. Ngako oko uDavide nabakhonzi bakhe  behla baza balwa namaFilisti; yaye wadinwa uDavide. 16  Kwaye uIshbhi-bhenobhi, owayephakathi kwabo bazalwa ngamaRefa,+ obunzima bomkhonto+ wakhe babuziishekele ezingamakhulu amathathu zobhedu nowayebhinqe ikrele elitsha, wacinga ngokuxabela uDavide. 17  Kwaoko uAbhishayi+ unyana kaTseruya weza kumnceda,+ wamxabela umFilisti waza wambulala. Ngelo xesha amadoda akwaDavide afunga kuye, esithi: “Ungahambi nathi ukuya edabini kwakhona,+ ukuze ungasicimi+ isibane+ sakwaSirayeli!” 18  Kwathi emva koku kwaphinda kwabakho imfazwe namaFilisti eGobhi. Apho ke uSibhekayi+ umHusha+ waxabela uSafu, owayephakathi kwabo bazalwa ngamaRefa.+ 19  Kwaphinda ke kwabakho imfazwe namaFilisti eGobhi, yaye uElihanan+ unyana kaYahare-oregim waseBhetelehem waxabela uGoliyati umGati, omphini womkhonto wakhe wawunjengomqobo wabaluki.+ 20  Kwabakho ke imfazwe kwakhona eGati,+ apho kwakukho indoda enkulu ngokungaqhelekanga, ineminwe emithandathu esandleni ngasinye neenzwane ezintandathu elunyaweni ngalunye, amashumi amabini anesine ngenani; nayo yayizalwa ngamaRefa.+ 21  Yaye yaqhubeka imngcikiva+ uSirayeli. Ekugqibeleni uYonatan+ unyana kaShimeyi,+ umntakwabo Davide, wayixabela. 22  Aba bobane babezalwa ngamaRefa eGati;+ yaye bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sabakhonzi bakhe.+

Umbhalo osemazantsi