Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Samuweli 2:1-32

2  Kwathi ke emva koko uDavide wabuza kuYehova,+ esithi: “Ndinyuke na ndiye kwesinye sezixeko zakwaYuda?” UYehova wathi kuye: “Nyuka.” Waza uDavide wahlabela mgama wathi: “Ndinyuke ndiye phi na?” Wathi ke yena: “EHebron.”+  Ngako oko uDavide wenyuka waya khona nabafazi bakhe bobabini, uAhinowam+ umYizerelikazi noAbhigali+ umfazi kaNabhali umKarmele.  Namadoda+ awayekunye naye uDavide wawanyusa, yayileyo nendlu yayo; yaye ahlala kwizixeko ezikummandla waseHebron.  Andula ke eza amadoda akwaYuda+ aza amthambisa+ uDavide apho njengokumkani phezu kwendlu kaYuda.+ Amxelela uDavide, esithi: “Amadoda aseYabheshe-giliyadi ngawo awamngcwabayo uSawule.”  Ngoko ke uDavide wathumela abathunywa kumadoda aseYabheshe-giliyadi+ waza wathi kuwo: “Ngamana ningasikelelwa nguYehova,+ ngenxa yokuba nayenzela obu bubele bothando+ inkosi yenu, uSawule, ngokuthi nimngcwabe.+  Ke kaloku ngamana uYehova angabonakalisa kuni ububele bothando+ nenkoloseko, yaye nam ndiya kubonakalisa kuni oku kulunga ngenxa yokuba niyenzile le nto.+  Ke kaloku izandla zenu mazomelezeke nize nizingqine ningamadoda angamakroti,+ ngenxa yokuba ifile inkosi yenu uSawule, yaza yandim ke nethe indlu yakwaYuda yamthambisa njengokumkani+ phezu kwayo.”  Ke yena uAbhinere+ unyana kaNere intloko yomkhosi owawungokaSawule, wathabatha uIshe-bhosheti,+ unyana kaSawule, wamwezela eMahanayim,+  waza wamenza ukumkani phezu kweGiliyadi+ nama-Ashure naseYizereli+ naphezu koEfrayim+ noBhenjamin+ naphezu koSirayeli, ewonke. 10  UIshe-bhosheti, unyana kaSawule, wayeneminyaka engamashumi amane ubudala ukuba ngukumkani kwakhe phezu koSirayeli, yaye walawula njengokumkani kangangeminyaka emibini. Yindlu kaYuda+ kuphela eyazingqina ingabalandeli bakaDavide. 11  Kwaye inani lemihla yokuba ngukumkani kukaDavide eHebron laba yiminyaka esixhenxe eneenyanga ezintandathu.+ 12  Ekuhambeni kwexesha uAbhinere unyana kaNere nabakhonzi baka-Ishe-bhosheti, unyana kaSawule, baphuma eMahanayim+ baya eGibheyon.+ 13  Ke yena uYowabhi+ unyana kaTseruya+ nabakhonzi bakaDavide, baphuma baza kamva bahlangana ndawonye ngasechibini laseGibheyon; bahlala ke, aba kweli cala lechibi nabaya kweliya icala lechibi. 14  Ekugqibeleni uAbhinere wathi kuYowabhi: “Abafana mabakhe basuke, bakhe balwe apha phambi kwethu.” Wathi uYowabhi: “Mabasuke.” 15  Besuka ke baza bawela ngokwenani, ishumi elinesibini labakwaBhenjamin nakwaIshe-bhosheti,+ unyana kaSawule, neshumi elinesibini kubakhonzi bakaDavide. 16  Baza babambana omnye nomnye ngentloko, nekrele lakhe ngamnye lasecaleni komnye, ngokokuze bawe phantsi kunye. Naloo ndawo ke yabizwa ngokuba yiHelekati-hatsurim, eseGibheyon.+ 17  Waba nzima ngokugqithileyo umlo ngaloo mini, yaye ekugqibeleni uAbhinere+ namadoda akwaSirayeli boyiswa phambi kwabakhonzi bakaDavide. 18  Ke kaloku babelapho oonyana abathathu bakaTseruya,+ uYowabhi+ noAbhishayi+ noAsaheli;+ ke uAsaheli wayenamendu ezinyaweni zakhe, njengelinye lamabhadi+ asendle. 19  Waza uAsaheli wamsukela uAbhinere, akatyekela ekuyeni ngasekunene okanye ngasekhohlo ekulandeleni uAbhinere. 20  Ekugqibeleni uAbhinere wakhangela emva kwakhe waza wathi: “Nguwe na lo, Asaheli?” yena ke wathi: “Ndim.” 21  Wathi ke uAbhinere kuye: “Tyeka uye ngasekunene kwakho okanye ngasekhohlo kwakho uzibambele omnye kubafana uze uzithabathele oko ukuhlubileyo+ kuye.” UAsaheli ke akafunanga kujika ekumlandeleni. 22  Ngoko kwakhona uAbhinere wathi kuAsaheli: “Phambuka ekundilandeleni. Kutheni na ukuba ndide ndikuxabele uwe emhlabeni?+ Ndingathini, ke, ukubuphakamisa ubuso bam kuYowabhi umntakwenu?” 23  Kodwa wala ukujika; waza uAbhinere wamhlaba ngoluthi lomkhonto esiswini,+ ngokokuze umkhonto uye kuphuma emhlana; wawa ke apho waza wafela apho wayekhona. Bonke abo babefika kwindawo awayewele kuyo uAsaheli waza wafa babesima ngxi.+ 24  UYowabhi noAbhishayi bamsukela uAbhinere. Ukutshona kwelanga bafika kwinduli yeAma, ephambi kweGiya endleleni eya entlango yaseGibheyon.+ 25  Noonyana bakaBhenjamin baqokelelana ndawonye emva kuka-Abhinere, baba liqela elinye baza bema phezulu kwinduli enye. 26  UAbhinere wamemeza kuYowabhi wathi: “Liza kudla+ ngokungapheliyo na ikrele? Akwazi na ngokwenene ukuba ekugqibeleni kuya kuvela ubukrakra?+ Kuya kude kube nini na, ke, phambi kokuba uthi ebantwini mababuye ekulandeleni abazalwana babo?”+ 27  Wathi ke uYowabhi: “Ephila nje uTHIXO oyinyaniso,+ ukuba ubungathethanga,+ ngoko ngebemke kwangokuya kwakusasa abantu, ngamnye ekulandeleni umzalwana wakhe.” 28  UYowabhi wavuthela isigodlo,+ yaye bema bonke abantu baza abaqhubeka besukela uSirayeli kwakhona, abaphinda ke balwe kwakhona. 29  Ke yena uAbhinere namadoda akhe, bahamba eArabha+ bonke obo busuku baza bawela iYordan,+ bacanda umfula uphela yaye ekugqibeleni bafika eMahanayim.+ 30  Ke yena uYowabhi, wabuya ekulandeleni uAbhinere waza waqala ukuqokelela ndawonye bonke abantu. Kubakhonzi bakaDavide ngamadoda alishumi elinethoba kunye noAsaheli ababengekho. 31  Ke abakhonzi bakaDavide babebaxabele abo bakwaBhenjamin namadoda ka-Abhinere—kwakufe amadoda angamakhulu amathathu anamashumi amathandathu.+ 32  Bamthwala ke uAsaheli+ baza bamngcwabela kwindawo yokungcwaba kayise,+ eseBhetelehem.+ Wandula ke uYowabhi namadoda akhe baqhubeka behamba ubusuku bonke, kwasa beseHebron.+

Umbhalo osemazantsi