Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 18:1-33

18  UDavide wababala ke abantu ababenaye waza wabeka phezu kwabo iintloko zamawaka neentloko zamakhulu.+  Ngokubhekele phaya, uDavide wathumela enye inxalenye yesithathu+ yabantu phantsi kwesandla sikaYowabhi+ nenye inxalenye yesithathu phantsi kwesandla sika-Abhishayi+ unyana kaTseruya, umntakwabo Yowabhi,+ nenye inxalenye yesithathu phantsi kwesandla sikaItayi+ umGati. Wandula ke ukumkani wathi ebantwini: “Nam ndiya kuphuma nakanjani na kunye nani.”  Kodwa abantu bathi: “Umele ungaphumi,+ kuba ukuba singathi sisabe, abayi kusibekela ntliziyo thina;+ nokuba isiqingatha sethu singafa, abayi kusibekela ntliziyo thina, ngenxa yokuba ulingana neshumi lamawaka lethu;+ ke kaloku bekuya kulunga ngakumbi ukuba ungasikhonza ngokusinceda+ usesixekweni.”  Ngoko ukumkani wathi kubo: “Nakuphi na okubonakala kulungile emehlweni enu ndiya kukwenza.”+ Waza ukumkani wema ecaleni kwesango,+ yaye bonke abantu bona baphuma bengamakhulu namawaka.+  Kwaye ukumkani wahlabela mgama wayalela uYowabhi noAbhishayi noItayi, esithi: “Niqhubane ngothantamiso+ nomfana uAbhisalom ngenxa yam.” Nabo bonke abantu beva xa ukumkani wayeyalela zonke iintloko ngombandela ka-Abhisalom.  Baphuma ke abantu baya endle ukuhlangabeza uSirayeli; laza idabi laba kwihlathi lakwaEfrayim.+  Ekugqibeleni abantu bakwaSirayeli+ boyiswa+ apho phambi kwabakhonzi bakaDavide, kwabakho ukubulawa ngogonyamelo kwabaninzi ngaloo mini, amadoda angamashumi amabini amawaka.  Nedabi apho lasasazeka phezu kwelizwe lonke elalibonakala. Ngapha koko, ihlathi ladla abantu abangakumbi kunabo badliwa likrele ngaloo mini.  Ekugqibeleni uAbhisalom wazifumana ephambi kwabakhonzi bakaDavide. Yaye uAbhisalom wayekhwele imeyile, yaza imeyile yangena phantsi kwentshinyela yamasebe omthi omkhulu kakhulu, ngokokuze intloko yakhe ibambeke emthini omkhulu, waphakathi kwamazulu nomhlaba,+ njengoko imeyile yona eyayiphantsi kwakhe yathi yadlula. 10  Ngoko indoda ethile yakubona oko yaza yaxelela uYowabhi+ yathi: “Khangela! Ndibone uAbhisalom ejinga emthini omkhulu.” 11  UYowabhi wathi kwindoda eyayimxelela: “Yabona, ubonile nje, kutheni ungamxabelanga awe emhlabeni kwalapho? Ngoko bekuya kuba yimbopheleleko yam ukukunika amaqhosha alishumi esilivere nebhanti.”+ 12  Kodwa yathi loo ndoda kuYowabhi: “Nangona ngendiba ndilinganisa ezintendeni zam iwaka lamaqhosha esilivere, andifanele ndolulele isandla sam kunyana kakumkani; kuba ezindlebeni zethu ukumkani wayalela wena noAbhishayi noItayi, esithi, ‘Nokuba ngubani na kuni nimlinde, umfana, uAbhisalom.’+ 13  Kungenjalo ngendiba ndiqhubene ngobuqhophololo nomphefumlo wakhe yaye lo mbandela uphela ubungayi kufihlakala kukumkani,+ kwaye nawe ngokwakho ubuya kumela kude ecaleni.” 14  Wathi ke uYowabhi: “Andinakwenjenje, ndilibale nguwe!” Wathabatha ke imiphini yamithathu entendeni yakhe waza wahlaba+ uAbhisalom entliziyweni ngoxa wayesaphila esekuloo mthi mkhulu.+ 15  Bandula ke abalindi abalishumi abathwala izixhobo zikaYowabhi bamfikela baza bamxabela uAbhisalom, ukuze bambulale.+ 16  Ke kaloku uYowabhi wavuthela uphondo,+ ukuze bonke abantu babuye ekusukeleni uSirayeli; kuba uYowabhi wabanqanda abantu. 17  Ekugqibeleni bamthabatha uAbhisalom, bamphosa ehlathini kumgongxo omkhulu baza bamisa phezu kwakhe imfumba enkulu kakhulu yamatye.+ Ke yena uSirayeli wonke, wasaba ndoda nganye yaya ekhayeni layo. 18  Ke kaloku uAbhisalom yena, ngoxa wayesaphila, wayethabathe intsika+ waza wazimisela yona, eseNtilini yoKumkani,+ kuba wathi: “Andinanyana ukuze akhumbule igama lam.”+ Ngoko loo ntsika wayibiza ngegama lakhe,+ yaye iqhubeka ibizwa ngokuba liliTye Lesikhumbuzo lika-Abhisalom kude kuse kule mini. 19  Ke kaloku yena uAhimahatse+ unyana kaTsadoki, wathi: “Makhe ndibaleke ndize ndiphalaze ezi ndaba kukumkani, ngenxa yokuba uYehova umgwebele ukuba amkhulule esandleni seentshaba zakhe.”+ 20  Kodwa uYowabhi wathi kuye: “Akuyiyo indoda yeendaba ngale mini, uze ke uziphalaze ngenye imini iindaba ezi; kodwa ngale mini uze ungaphalazi zindaba, ngenxa yokuba kufe unyana kakumkani.”+ 21  Wandula ke uYowabhi wathi kumKushe:+ “Hamba, uye kuxelela ukumkani oko ukubonileyo.” UmKushe waqubuda kuYowabhi waza ke wabaleka. 22  Ke kaloku uAhimahatse unyana kaTsadoki wathi kwakhona kuYowabhi: “Nokuba kwenzeka ntoni na, ke, ndiyacela, nam mandibaleke emva komKushe.” Noko ke, uYowabhi wathi: “Kutheni na le nto kufuneka ukuba nawe ngokwakho ubaleke, nyana wam, kungekho nazindaba zifumanekayo kuwe?” 23  Sekunjalo wathi: “Nokuba kwenzeka ntoni na, ke, mandibaleke.” Ngoko wathi yena kuye: “Baleka!” Waza uAhimahatse wabaleka ngendlela yeSithili,+ yaye ekugqibeleni wadlula kumKushe. 24  Ke kaloku uDavide wayehleli phakathi kwamasango amabini.+ Ngelo thuba, umlindi+ waya eluphahleni lwesango eludongeni. Ekugqibeleni waphakamisa amehlo akhe waza wabona yaye, khangela! nantso indoda ibaleka iyodwa. 25  Ngoko umlindi wamemeza waza waxelela ukumkani, nokumkani ke wathi: “Ukuba iyodwa, ineendaba emlonyeni wayo.” Yeza, yasondela. 26  Ke kaloku umlindi wabona enye indoda ibaleka. Umlindi ke ngoko wamemeza kumgcini-sango waza wathi: “Khangela! Enye indoda ibaleka iyodwa!” waza ukumkani wathi: “Nayo le izisa iindaba.” 27  Waza umlindi wahlabela mgama wathi: “Ndibona indlela yokubaleka kweyokuqala kunjengendlela yokubaleka+ ka-Ahimahatse+ unyana kaTsadoki,” nokumkani ke wathi: “Yindoda elungileyo le,+ yaye ifanele ize neendaba ezilungileyo.”+ 28  Ekugqibeleni uAhimahatse wamemeza waza wathi kukumkani: “Kuhle!” Waqubuda kukumkani ngobuso bakhe emhlabeni. Waza wahlabela mgama wathi: “Makabongwe+ uYehova uThixo wakho, onikezele+ amadoda aphakamisele inkosi yam ukumkani isandla sawo!” 29  Noko ke, ukumkani wathi: “Kusekuhle na ngomfana uAbhisalom?” UAhimahatse wathi: “Ndibone ingxokolo enkulu ngexesha lokuthumela kukaYowabhi umkhonzi kakumkani nomkhonzi wakho, yaye andikhange ndazi ukuba yintoni na.”+ 30  Ngoko ukumkani wathi: “Shenxa, yima apha.” Waba ke uyashenxa waza wema ngxi apho. 31  Nanko ke nomKushe+ efika, yaye umKushe wathi: “Inkosi yam ukumkani mayamkele iindaba, kuba uYehova ukugwebele namhlanje ukuba akukhulule esandleni sabo bonke abo bakuvukelayo.”+ 32  Kodwa ukumkani wathi kumKushe: “Kusekuhle na ngomfana uAbhisalom?” Wathi ke yena umKushe: “Ngamana iintshaba zenkosi yam ukumkani nabo bonke abo bakuvukelayo ngenxa yobubi bangaba njengaloo mfana.”+ 33  Ngoko ukumkani waphazamiseka yaye wenyuka waya kwigumbi eliseluphahleni+ phezu kwesango waza wesuka walila; yaye njengoko wayehamba wathi: “Nyana wam Abhisalom, nyana wam, nyana wam+ Abhisalom! Owu akwaba bekufe mna, esikhundleni sakho, Abhisalom nyana wam, nyana wam!”+

Umbhalo osemazantsi