Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 16:1-23

16  Akuba uDavide ewelele kancinane ngaphaya kochochoyi,+ nanko uTsibha+ umlindi wakwaMefiboshete+ emhlangabeza enamaesile amabini+ afakwe iisali, phezu kwawo izizonka+ ezingamakhulu amabini nekhulu lezicumba zeerasintyisi+ nekhulu lemithwalo yeziqhamo zasehlotyeni+ nengqayi enkulu yewayini.+  Wandula ke ukumkani wathi kuTsibha: “Zithetha ntoni na ezi zinto kuwe?”+ UTsibha ke wathi: “Amaesile ngawokukhwela abendlu kakumkani, isonka nomthwalo weziqhamo zasehlotyeni zezokudliwa ngabafana,+ iwayini yona yeyalowo udiniweyo+ entlango+ ukuze asele.”  Ke kaloku ukumkani wathi: “Uphi na unyana wenkosi yakho?”+ UTsibha wathi kukumkani: “Nanko ehleli eYerusalem; kuba wathi, ‘Namhlanje indlu kaSirayeli iya kulubuyisela kum ulawulo lwasebukhosini lukabawo.’”+  Wandula ke wathi ukumkani kuTsibha: “Khangela! Yonk’ into kaMefibhoshete yeyakho.”+ Kuko oko uTsibha wathi: “Ndiyaqubuda.+ Mandikholeke emehlweni akho, nkosi yam kumkani.”  Wafika ke uKumkani uDavide naseBhahurim,+ yaye, khangela! kwaphuma apho indoda yentsapho yendlu kaSawule, igama layo yayinguShimeyi,+ unyana kaGera, iphuma kwaye iqalekisa ekuphumeni kwayo.+  Yamgibisela ke ngamatye uDavide nabo bonke abakhonzi bakaKumkani uDavide; yaye bonke abantu nawo onke amadoda anamandla ayengasekunene kuye nangasekhohlo kuye.  Wayeqalekisa ke uShimeyi esithi: “Phuma, phuma, ndodandini inetyala legazi,+ ndodandini ilitshivela!+  UYehova ulibuyisele entlokweni yakho lonke ityala legazi lendlu kaSawule oye walawula esikhundleni sakhe njengokumkani; yaye uYehova unikela ubukumkani esandleni sika-Abhisalom unyana wakho. Yabona, wehlelwe yintlekele, ngenxa yokuba uyindoda enetyala legazi!”+  Ekugqibeleni uAbhishayi unyana kaTseruya+ wathi kukumkani: “Kutheni na le nja ifileyo+ ukuba iqalekise inkosi yam ukumkani?+ Makhe ndiwele, ndiyacela, ndize ndiyisuse intloko.”+ 10  Kodwa ukumkani wathi: “Ndinantoni na yakwenza nani,+ nina nyana bakaTseruya?+ Ngaloo ndlela myeke aqalekise,+ ngenxa yokuba uYehova ngokwakhe uthe kuye,+ ‘Mqalekise uDavide!’ Ngoko ngubani na ongathi, ‘Kutheni ukuze wenze ngaloo ndlela?’”+ 11  Waza uDavide wahlabela mgama wathi kuAbhishayi nakubo bonke abakhonzi bakhe: “Unyana wam, ophume ezibilinini zam, ufuna umphefumlo wam;+ kukangakanani ke ngomBhenjamin!+ Myekeni ukuze aqalekise, kuba uYehova utsho njalo kuye! 12  Mhlawumbi uYehova uya kubona+ ngeliso lakhe, yaye okunene uYehova uya kundibuyisela ngokulunga esikhundleni sesiqalekiso sakhe ngale mini.”+ 13  Waqhubeka ke uDavide namadoda akhe behamba ngendlela, ngoxa uShimeyi wayehamba ecaleni lentaba, ehamba ngokulungelelene naye ukuze aqalekise;+ kwaye wagibisela ngamatye ngoxa wayelungelelene naye, egibisela nangothuli oluninzi.+ 14  Ekugqibeleni ukumkani nabo bonke abantu ababenaye bafika bediniwe. Ngoko bazihlaziya apho.+ 15  Ke yena uAbhisalom nabo bonke abantu, amadoda akwaSirayeli, bafika eYerusalem;+ noAhitofele+ wayenaye. 16  Kwathi ke, kamsinya nje akufika uHushayi+ umArki,+ iqabane likaDavide,+ kuAbhisalom, uHushayi wathi kuAbhisalom: “Makaphile ukumkani!+ Makaphile ukumkani!” 17  UAbhisalom wathi kuHushayi: “Obu bububele bakho bothando kwiqabane lakho, akunjalo? Kutheni na ukuze ungahambi neqabane lakho?”+ 18  Ngoko uHushayi wathi kuAbhisalom: “Hayi; kodwa lowo uYehova amnyulileyo kwanaso sonke esi sizwana nawo onke amadoda akwaSirayeli, mna ndiya kuba ngowakhe, yaye ndiya kuhlala naye. 19  Yaye okwesihlandlo sesibini ndimele ndithi, Ngubani na endiya kumkhonza? Akukho phambi konyana wakhe na? Kanye njengoko ndakhonza phambi koyihlo, ndiya kuba njalo naphambi kwakho.”+ 20  Kamva uAbhisalom wathi kuAhitofele: “Khanenze icebo.+ Siya kwenza ntoni na?” 21  Wandula ke uAhitofele wathi kuAbhisalom: “Yiba neentlobano zokwazana namashweshwe kayihlo,+ awashiyileyo ukuba anyamekele indlu.+ Ngokuqinisekileyo wonke uSirayeli uya kuva ukuba uzenze wanuka kakubi+ kuyihlo,+ yaye izandla+ zabo bonke abo banawe ngokuqinisekileyo ziya komelela.” 22  Ngako oko bammisela intente uAbhisalom phezu kophahla,+ waza uAbhisalom waba neentlobano zokwazana namashweshwe kayise+ emehlweni kaSirayeli wonke.+ 23  Icebo lika-Ahitofele, awayecebisa ngalo ngaloo mihla, lalinjengaxa kanye umntu ebuze ilizwi kuTHIXO wenyaniso. Lalinjalo lonke icebo+ lika-Ahitofele+ kokubini kuDavide nakuAbhisalom.

Umbhalo osemazantsi