Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 12:1-31

12  Waza uYehova wathumela uNatan+ kuDavide. Wafika ke yena kuye+ waza wathi kuye: “Kwakukho amadoda amabini awayekwisixeko esinye, enye isisityebi yaye enye iswele.  Le ndoda isisityebi yayineegusha neenkomo ezininzi kakhulu;+  kodwa indoda esweleyo yayingenanto ngaphandle nje kwethokazi lemvu, elincinane, eyayilithengile.+ Yaligcina liphila, yaye lalikhula nayo kunye noonyana bayo, xa bebonke. Lalisidla eqhekezeni layo, kwaye lalisela endebeni yayo, lalilala esifubeni sayo, laba njengentombi kuyo.  Ethubeni kwafika undwendwe kule ndoda isisityebi, kodwa yayeka ukuthabatha kwezayo izimvu nezayo iinkomo ukuze ilungiselele umhambi lowo wayefike kuyo. Ngoko yathabatha ithokazi lemvu lendoda esweleyo yaza yalilungiselela indoda eyayifikele kuyo.”+  Koku wavutha kakhulu umsindo kaDavide kwindoda leyo,+ kangangokuba wathi kuNatan: “Ephila nje uYehova,+ indoda eyenza oku ifanelwe kukufa!+  Ke lona ithokazi lemvu ifanele ilibuyekeze+ ngamane,+ ngenxa yokuba yenze le nto nangenxa yokuba ingabanga namfesane.”+  Wandula ke uNatan wathi kuDavide: “Wena ngokwakho uyiloo ndoda! Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Mna ndakuthambisa+ njengokumkani phezu koSirayeli, yaye mna ndakuhlangula+ esandleni sikaSawule.  Yaye ndavuma ukukunika indlu yenkosi yakho+ nabafazi benkosi yakho+ esifubeni sakho, nokukunika indlu kaSirayeli nendlu kaYuda.+ Kwaye ukuba oko bekunganelanga, bendithanda ukukongezelela izinto ezinjengezi kwakunye nezinye izinto.+  Kutheni na ukuze ulidelele ilizwi likaYehova ngokwenza okubi+ emehlweni akhe? U-Uriya umHiti umxabele ngekrele,+ nomfazi wakhe umthabathile njengomfazi wakho,+ ibe yena umbulele ngekrele loonyana baka-Amoni. 10  Ke kaloku ikrele+ aliyi kumka endlwini yakho ukusa kwixesha elingenammiselo,+ ngenxa yokuba undidelile kangangokuba wathabatha umfazi kaUriya umHiti ukuze abe ngumfazi wakho.’ 11  Utsho uYehova ukuthi, ‘Yabona, ndikuvelisela intlekele endlwini yakho;+ yaye ndiza kubathabatha abafazi bakho emehlweni akho ndize ndibanike idlelane lakho,+ yaye lona ngokuqinisekileyo liya kulala nabafazi bakho phambi kwelanga eli.+ 12  Ngoxa wena wenze emfihlekweni,+ mna ndiya kuyenza le nto phambi koSirayeli+ wonke naphambi kwelanga.’”+ 13  Ke kaloku uDavide wathi+ kuNatan: “Ndonile kuYehova.”+ Wathi ke uNatan kuDavide: “NoYehova uyasidlulisa isono sakho.+ Akuyi kufa.+ 14  Kwangokunjalo ke, ngenxa yokuba ngokungathandabuzekiyo uye wamphatha ngokungenantlonelo+ uYehova ngale nto, kwanonyana lowo, osandul’ ukumzalelwa, ngokuqinisekileyo uya kufa.”+ 15  Wandula ke uNatan waya endlwini yakhe. UYehova ke wambetha ngesibetho+ umntwana lowo umfazi kaUriya wayemzalele uDavide wagula. 16  UDavide ke wamfuna uTHIXO oyinyaniso ngenxa yenkwenkwe leyo, yaye uDavide waqhubeka ezila ukutya ngokungqongqo+ waza wangena wachitha ubusuku elele phantsi emhlabeni.+ 17  Ngoko amadoda amakhulu endlu yakhe ema phezu kwakhe ukuze amvuse emhlabeni, kodwa yena akavumanga waza akadla sonka+ kunye nawo. 18  Kwathi ke ngomhla wesixhenxe wafa umntwana. Yaye abakhonzi bakaDavide babesoyika ukumxelela ukuba umntwana ufile; kuba bathi: “Khangela! Ngoxa umntwana ebeqhubeka ephila sathetha kuye, yaye akazange aliphulaphule ilizwi lethu; singathini ngoko ukuthi kuye, ‘Umntwana ufile’? Ngokuqinisekileyo ke uya kuthi enze into embi.” 19  Xa uDavide wabona abakhonzi bakhe besebezelana, waqonda ukuba umntwana ufile. Ngoko uDavide wathi kubakhonzi bakhe: “Ufile na umntwana?” Bathi bona: “Ufile.” 20  Wandula ke waphakama uDavide, wahlamba, wazithambisa+ ngeoli, watshintsha iingubo zakhe zokwaleka waza waya endlwini+ kaYehova, waqubuda;+ emva koko waya endlwini yakhe waza wacela, baza ngokukhawuleza babeka isonka phambi kwakhe, wadla. 21  Ngenxa yoko abakhonzi bakhe bathi kuye: “Ithetha ntoni na le nto uyenzileyo? Ngoxa ebesaphila umntwana wazila ukutya waza walila; kwakamsinya nje akuba efile umntwana wesuka waza waqala ukudla isonka.” 22  Wathi yena: “Ngoxa umntwana ebesaphila ndazila ukutya+ ndaza ndalila,+ ngenxa yokuba ndazixelela oku, ‘Ngubani na owaziyo enoba uYehova angandibabala, aze ngokuqinisekileyo umntwana aphile?’+ 23  Efile nje kaloku, kutheni na ukuba ndibe ndisazila ukutya? Ndiyakwazi na ukumbuyisa kwakhona?+ Ndiya kuye mna,+ kodwa, yena ke, akayi kubuyela kum.”+ 24  Waza uDavide wamthuthuzela uBhatshebha umfazi wakhe.+ Ngokubhekele phaya, wangena kuye waza walala naye. Ekuhambeni kwexesha wazala unyana,+ yaye igama lakhe kwathiwa nguSolomon.+ NoYehova ngokwakhe wamthanda.+ 25  Ngoko wathumela ngoNatan+ umprofeti waza wabiza igama lakhe ngokuba nguYedidiya, ngenxa kaYehova. 26  UYowabhi+ ke waqhubeka esilwa neRabha+ yoonyana baka-Amoni waza wasithimba isixeko sobukumkani. 27  Ngoko uYowabhi wathumela abathunywa kuDavide waza wathi: “Ndilwile neRabha.+ Ndasithimba nesixeko samanzi. 28  Ke kaloku hlanganisa abantu abaseleyo uze umise inkampu nxamnye nesixeko eso, usithimbe ke; ukuze ingabi ndim othimba isixeko, ungabizwa nangegama lam.” 29  Ngako oko uDavide wabahlanganisa bonke abantu, waya eRabha waza walwa nayo wayithimba. 30  Wasithabatha nesithsaba sikaMalekam entlokweni yakhe,+ ubunzima baso babuyitalente yegolide, kunye namatye axabisekileyo; yaye saba sentlokweni kaDavide. Namaxhoba+ eso sixeko awaphuma nawo ayemaninzi kakhulu. 31  Abantu ababekuso, wabakhupha ukuze ababeke ematyeni okusarhela nakwizixhobo ezibukhali zentsimbi+ nasemazembeni entsimbi, yaye wabasebenzisa ekwenzeni izitena. Kwaye leyo yayiyindlela awenza ngayo kuzo zonke izixeko zoonyana baka-Amoni. Ekugqibeleni uDavide nabantu bonke babuyela eYerusalem.

Umbhalo osemazantsi