Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 1:1-27

1  Kwathi ke emva kokufa kukaSawule, xa noDavide wayebuyile ekuxabeleni ama-Amaleki,+ uDavide waqhubeka ehlala eTsikelage+ iintsuku ezimbini.  Kwathi ke ngomhla wesithathu, khangela! kwakusiza indoda+ evela enkampini, kuSawule, zikrazukile+ iingubo zayo nasentloko inothuli;+ kwathi yakufika kuDavide, kwaoko yawa phantsi emhlabeni+ yaza yaqubuda.  Wathi ke uDavide kuyo: “Uvela phi na?” ukuze nje yona ithi kuye: “Ndibaleke enkampini yakwaSirayeli.”  Waza uDavide wahlabela mgama wathi kuyo: “Kube njani? Khawuncede undixelele.” Yathi yona: “Abantu basabile edabini nabaninzi ebantwini bawile kangangokuba bafile,+ kwanoSawule+ noYonatan+ unyana wakhe bafile.”  Wandula ke uDavide wathi kumfana owayemxelela: “Wazi njani ngokwenene ukuba uSawule ufile kwanoYonatan unyana wakhe?”+  Umfana owayemxelela wathi: “Kwenzeke ngokungalindelekanga ukuba ndibe seNtabeni yeGilbhowa,+ yaye wayelapho uSawule ezixhase ngomkhonto wakhe;+ yaye, khangela! abaqhubi beenqwelo nabamahashe babemfumene.+  Wathi akujika waza wandibona, wandula ke wandibiza, ndaza ndathi, ‘Ndim lo!’  Yena waqhubeka wathi kum, ‘Ungubani na?’ mna ke ndathi kuye, ‘NdingumAmaleki.’+  Wandula ke wathi, ‘Nceda, khawume phezu kwam uze ngokuqinisekileyo undibulale, kuba ndibanjwe yinkantsi, ngenxa yokuba wonke umphefumlo wam+ usekum.’ 10  Ngoko ndema phezu kwakhe ndaza ngokuqinisekileyo ndambulala,+ kuba bendisazi ukuba akanakuphila emva kokuwa kwakhe. Ndandula ke ndathabatha isithsaba+ esibe sisentlokweni yakhe nesacholo esibe sisengalweni yakhe, ukuze ndizizise apha enkosini yam.” 11  UDavide wabamba izambatho zakhe waza wazikrazula,+ enjenjalo nawo onke amadoda awayekunye naye. 12  Benza ke isijwili balila+ baza bazila ukutya+ kwada kwangokuhlwa ngenxa kaSawule nangenxa kaYonatan unyana wakhe nangenxa yabantu bakaYehova nangenxa yendlu kaSirayeli,+ ngenxa yokuba babewile ngekrele. 13  Ke kaloku uDavide wathi kumfana owayemxelela: “Uvela phi na?” koku ke yena wathi: “Ndingunyana womphambukeli, umAmaleki.”+ 14  Wandula ke uDavide wathi kuye: “Kwenzeke njani na ukuba ungoyiki+ ukolula isandla sakho wonakalise othanjisiweyo+ kaYehova?” 15  UDavide ke wabiza omnye wabafana waza wathi: “Sondela. Mbethe.” Yena ke wamxabela ngokokuze afe.+ 16  Wandula ke wathi uDavide kuye: “Ityala legazi lakho malibe phezu kwentloko yakho,+ ngenxa yokuba umlomo wakho uye wangqina nxamnye nawe,+ usithi, ‘Mna ngokwam ngokuqinisekileyo ndimbulele othanjisiweyo kaYehova.’”+ 17  UDavide ke wenza esi simbonono+ ngenxa kaSawule noYonatan unyana wakhe+ 18  waza wathi oonyana bakaYuda+ bafanele bafundiswe “ISaphetha.”+ Khangela! Sibhaliwe encwadini kaYashare:+ 19  “Ubuhle, Sirayeli, bubulewe kwiindawo zakho eziphakamileyo.+ Hayi indlela awe ngayo amadoda anamandla! 20  Musani ukukuxela eGati;+ Ningakwazisi ezitratweni zeAshkelon,+ Ngokoyikela ukuba iintombi zamaFilisti zisenokuba nemihlali, Ngokoyikela ukuba iintombi zabantu abangalukanga zisenokugcoba.+ 21  Nina zintaba zaseGilbhowa,+ makungabikho mbethe, kungabikho mvula phezu kwenu, kungabikho namasimi eminikelo engcwele;+ Ngenxa yokuba apho kwangcoliselwa khona ikhaka labanamandla, Ikhaka likaSawule, khon’ ukuze kungabikho bani uthanjiswe ngeoli.+ 22  Egazini lababuleweyo, nasemanqatheni abo banamandla, Isaphetha sikaYonatan besingajiki,+ Nekrele likaSawule belingabuyi lingaphumelelanga.+ 23  USawule noYonatan,+ abathandekayo nabahle ebudeni bobomi babo, Nasekufeni kwabo abahlulwanga.+ Babekhawuleza ngakumbi kuneenkozi,+ Babenamandla ngakumbi kuneengonyama.+ 24  Nina zintombi zakwaSirayeli, mlileleni uSawule, Owanambesa ezingqombela ngobuyokoyoko, Owafaka izihombo zegolide kwizinxibo zenu.+ 25  Hayi indlela abawe ngayo abanamandla phakathi edabini!+ UYonatan ubulawelwe kwiindawo zakho eziphakamileyo!+ 26  Ndibandezelekile ngenxa yakho, mntakwethu Yonatan, Ubuthandeka kakhulu kum.+ Uthando lwakho belumangalisa ngakumbi kum kunothando lwabafazi.+ 27  Hayi ukuwa kwabo banamandla+ Nezixhobo zemfazwe zatshabalala!”

Umbhalo osemazantsi