Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kumkani 8:1-29

8  UElisha wayethethe nomfazi awaphilisa unyana wakhe,+ esithi: “Suka uhambe, wena nendlu yakho, uze uhlale njengomphambukeli naphi na apho unokuhlala khona njengomphambukeli;+ kuba uYehova ubize indlala,+ yaye, ngaphezu koko, iya kulifikela ilizwe iminyaka esixhenxe.”+  Ngoko lo mfazi wasuka waza wenza ngokwelizwi lomntu kaTHIXO oyinyaniso, wemka,+ yena nendlu yakhe,+ baya kuhlala njengabaphambukeli kwilizwe lamaFilisti+ iminyaka esixhenxe.  Kwathi ekupheleni kweminyaka esixhenxe lo mfazi wabuya kwilizwe lamaFilisti waya kukumkani+ waza wakhala ngamandla ngenxa yendlu yakhe nentsimi yakhe.  Ke kaloku ukumkani wayethetha noGehazi+ umlindi womntu kaTHIXO oyinyaniso, esithi: “Khawundibalisele zonke izinto ezinkulu ezenziwe nguElisha.”+  Kwathi njengoko wayebalisela ukumkani indlela awaphilisa ngayo ofileyo,+ yabona, nanko umfazi onyana wakhe wayephilisiwe ekhala kukumkani ngenxa yendlu yakhe nangenxa yentsimi yakhe.+ Kwaoko uGehazi wathi: “Nkosi+ yam kumkani, nanku lo mfazi, nanku nonyana wakhe owaphiliswa nguElisha.”  Ukumkani wambuza lo mfazi, waza lo mfazi waqhubeka wambalisela eli bali.+ Wandula ke ukumkani wamnika igosa lenkundla,+ esithi: “Mbuyisele konke okwakhe nayo yonke imveliso yentsimi ukususela kwimini awalishiya ngayo eli lizwe de kube ngoku.”+  UElisha wafika eDamasko;+ yaye uBhen-hadadi+ ukumkani waseSiriya wayegula. Ngako oko kwanikelwa ingxelo ethi kuye: “Umntu kaTHIXO oyinyaniso+ ude waza kufika apha.”  Ukumkani wathi kuHazayeli:+ “Thabatha isipho+ ngesandla sakho uze uye kumhlangabeza umntu kaTHIXO oyinyaniso, uze ubuze+ kuYehova ngaye, uthi, ‘Ngaba ndiya kuphila na kwesi sifo?’”  Ngoko uHazayeli wahamba waya kuyihlangabeza, wathabatha isipho ngesandla sakhe, kwanalo lonke uhlobo lwento elungileyo yaseDamasko, umthwalo weenkamela ezingamashumi amane, waza waya kuma phambi kwayo wathi: “Unyana wakho,+ uBhen-hadadi, ukumkani waseSiriya, undithumele kuwe, esithi, ‘Ngaba ndiya kuphila na kwesi sifo?’” 10  Wandula ke uElisha wathi kuye: “Hamba, uze uthi kuye, ‘Ngokuqinisekileyo uya kuphila,’ yaye uYehova undibonisile+ ukuba ngokuqinisekileyo uza kufa.”+ 11  Yaye wamjonga ntsho, waqhubeka emjongile de waneentloni. Umntu kaTHIXO oyinyaniso walila.+ 12  UHazayeli wathi: “Kutheni na inkosi yam ilila nje?” Yona yathi: “Ngenxa yokuba ndiyayazi indlela oza kubenzakalisa+ ngayo oonyana bakaSirayeli. Iindawo zabo ezinqatyisiweyo uya kuzitshisa ngomlilo, yaye amadoda abo abalaseleyo uya kuwabulala ngekrele, nabantwana babo uya kubaqhekeza,+ nabafazi babo abamithiyo uya kubaqhaqha.”+ 13  UHazayeli wathi: “Uyintoni na umkhonzi wakho, oyinja nje,+ ukuba angenza into enkulu kangaka?” Kodwa uElisha wathi: “UYehova undibonise wena njengokumkani waseSiriya.”+ 14  Emva koko wemka kuElisha waza waya enkosini yakhe, eyathi kuye: “Utheni uElisha kuwe?” Wathi yena: “Uthe kum, ‘Ngokuqinisekileyo uya kuphila.’”+ 15  Yaye kwathi ngemini elandelayo wathabatha isigqubuthelo somandlalo waza wasithi nkxu emanzini, wasaneka ebusweni bakhe,+ kangangokuba wafa.+ Yaye uHazayeli+ walawula esikhundleni sakhe. 16  Ngomhla wesihlanu kaYehoram+ unyana ka-Ahabhi ukumkani wakwaSirayeli, ngoxa uYehoshafati wayengukumkani wakwaYuda, uYehoram+ unyana kaYehoshafati ukumkani wakwaYuda waba ngukumkani. 17  Wayeneminyaka engamashumi amathathu anesibini ubudala xa waba ngukumkani, yaye walawula eYerusalem iminyaka esibhozo.+ 18  Wahamba endleleni yookumkani bakwaSirayeli,+ kanye njengoko benzayo abendlu ka-Ahabhi;+ kuba intombi ka-Ahabhi yaba ngumfazi wakhe,+ yaye waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova. 19  Yaye uYehova akazange afune ukumonakalisa uYuda+ ngenxa kaDavide umkhonzi wakhe,+ kanye njengoko wayemthembisile ukumnika isibane+ ngalo lonke ixesha yena noonyana bakhe. 20  Ngemihla yakhe uEdom+ wamvukela uYuda, wandula ke wazimisela ukumkani ukuba abalawule.+ 21  Ngenxa yoko uYehoram wadlulela eTsahira, nazo zonke iinqwelo. Yaye wavuka ngobusuku waza wawaxabela amaEdom awayemngqongile neentloko zeenqwelo; abantu basaba baya ezintenteni zabo. 22  Kodwa uEdom waqhubeka nokuvukela kwakhe uYuda de kube namhla. Kungelo xesha awathi uLibhena+ waqalisa ukuvukela. 23  Eminye imicimbi kaYehoram nako konke awakwenzayo, akubhalwanga na encwadini+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaYuda? 24  Ekugqibeleni uYehoram walala kookhokho bakhe+ waza wangcwatywa nookhokho bakhe kwisiXeko sikaDavide.+ Yaye uAhaziya+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe. 25  Ngonyaka weshumi elinesibini kaYehoram unyana ka-Ahabhi ukumkani wakwaSirayeli, uAhaziya unyana kaYehoram ukumkani wakwaYuda waba ngukumkani.+ 26  UAhaziya wayeneminyaka engamashumi amabini anesibini ubudala ukuqalisa kwakhe ukulawula, yaye walawula eYerusalem unyaka omnye.+ Yaye igama likanina lalinguAtaliya+ umzukulwana kaOmri+ ukumkani wakwaSirayeli. 27  Wahamba ngendlela yendlu ka-Ahabhi+ waza waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova,+ njengendlu ka-Ahabhi, kuba wayesisalamane sendlu ka-Ahabhi ngomtshato.+ 28  Ngako oko wahamba noYehoram unyana ka-Ahabhi waya emfazweni nxamnye noHazayeli+ ukumkani waseSiriya eRamoti-giliyadi,+ kodwa amaSiriya amxabela+ uYehoram. 29  Ngoko uYehoram+ ukumkani wabuyela eYizereli+ ukuze aphiliswe amanxeba awaba nawo ekubethweni kwakhe ngamaSiriya eRama ekulweni kwakhe noHazayeli ukumkani waseSiriya. Ke yena uAhaziya+ unyana kaYehoram ukumkani wakwaYuda, wehla waya kubona uYehoram unyana ka-Ahabhi eYizereli, kuba wayegula.

Umbhalo osemazantsi