Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kumkani 6:1-33

6  Oonyana+ babaprofeti bathi kuElisha: “Khangela, ngoku! Indawo+ esihlala kuyo phambi kwakho ixinene.+  Nceda, usiyeke sihambe siye eYordan size sizithabathele ngamnye umqadi, sizenzele+ indawo yokuhlala.” Ngoko wathi: “Hambani.”  Yaye uthile wahlabela mgama wathi: “Nceda, uhambe nezicaka zakho.” Yena wathi: “Nam ndiza kuhamba.”  Ngako oko wahamba nabo, yaye ekugqibeleni bafika eYordan baza bagawula imithi.+  Yaye kwathi xa uthile wayewisa umqadi wakhe, intloko yezembe+ lakhe yawela emanzini. Yaye wadanduluka esithi: “Awu, nkosi yam,+ kuba belibolekiwe!”+  Wandula umntu kaTHIXO oyinyaniso wathi: “Iwele phi?” Ngoko wayibonisa loo ndawo. Ngoko nangoko wanqumla ukhuni waza waluphosa apho wenza ukuba intloko yezembe idade.+  Ke wathi: “Yiphakamise ngokwakho.” Kwaoko wasolula isandla sakhe waza wayithabatha.  Ukumkani waseSiriya+ wabandakanyeka emfazweni nxamnye noSirayeli. Ngako oko waceba nabakhonzi bakhe,+ esithi: “Uya kumisa inkampu kunye nam kwindawo ethile.”+  Wandula umntu kaTHIXO oyinyaniso+ wathumela kukumkani wakwaSirayeli, esithi: “Zilinde ungadluli ngakule ndawo,+ ngenxa yokuba kulapho amaSiriya eza khona.”+ 10  Ngoko ukumkani wakwaSirayeli wathumela kwindawo eyayitshiwo ngumntu kaTHIXO oyinyaniso kuye.+ Yaye wamlumkisa,+ waza wazilondoloza apho, akwabi kanye okanye kabini. 11  Ngenxa yoko ukumkani waseSiriya waba nomsindo entliziyweni yakhe ngalo mbandela,+ kangangokuba wabiza abakhonzi bakhe waza wathi kubo: “Ngaba aniyi kundixelela na ukuba nguwuphi na kwabo bangabethu ongakukumkani wakwaSirayeli?”+ 12  Wandula omnye wabakhonzi bakhe wathi: “Akakho, nkosi yam kumkani, kodwa nguElisha+ umprofeti okwaSirayeli oxelela+ ukumkani wakwaSirayeli izinto ozithethayo kwigumbi lakho lokulala elingaphakathi.”+ 13  Ngoko wathi: “Hambani niye kubona apho akhoyo, ukuze ndithumele, ndimthabathe.”+ Kamva wanikwa ingxelo, ethi: “Nanko eDotan.”+ 14  Ngoko nangoko wathumela apho amahashe neenqwelo zokulwa nomkhosi wamajoni+ onamandla; yaye bafika ngobusuku basingqinga isixeko. 15  Ekuvukeni komlungiseleli+ womntu kaTHIXO oyinyaniso ekuseni, waphuma, nanko umkhosi wamajoni ungqonge isixeko ngamahashe neenqwelo zokulwa. Kwaoko umlindi wakhe wathi kuye: “Awu, nkosi yam!+ Siza kwenza ntoni na?” 16  Kodwa wathi: “Musa ukoyika,+ ngokuba baninzi ngakumbi abo bakunye nathi ngaphezu kwabo bakunye nabo.”+ 17  Yaye uElisha wathandaza+ esithi: “Owu Yehova, khawuncede uvule amehlo akhe,+ ukuze abone.” Ngoko nangoko uYehova wawavula amehlo omlindi, kangangokuba wabona; yaye khangela! ummandla weentaba wawuzele ngamahashe neenqwelo zokulwa+ zomlilo zijikeleze uElisha.+ 18  Xa behlayo besiza kuye, uElisha wathandaza kuYehova wathi: “Khawuncede, ulubethe ngobumfama olu hlanga.”+ Ngoko wababetha ngobumfama ngokwelizwi likaElisha. 19  Ke kaloku uElisha wathi kubo: “Asiyondlela le, ingesiso nesixeko. Ndilandeleni, ndinikhaphe ndinise kule ndoda niyifunayo.” Noko ke, wabakhapha wabasa eSamariya.+ 20  Kwathi kamsinya nje bakufika eSamariya, uElisha wathi kubo: “Owu Yehova, wavule amehlo aba ukuze babone.”+ Ngoko nangoko uYehova wawavula amehlo abo, babona; nabo bephakathi eSamariya. 21  Kamsinya akubabona ukumkani wakwaSirayeli wathi kuElisha: “Ndibaxabele na, ndibaxabele na,+ bawo?”+ 22  Kodwa wathi: “Ungabaxabeli. Ngaba uxabela abo ubathimbileyo ngekrele lakho nangesaphetha sakho?+ Beka isonka namanzi phambi kwabo ukuze badle, basele+ baze baye enkosini yabo.” 23  Ngako oko wabenzela itheko elikhulu; badla, basela, emva koko wabandulula baya enkosini yabo. Yaye amatutu+ amaSiriya akazange aphinde aye kwilizwe lakwaSirayeli. 24  Emva koko uBhen-hadadi ukumkani waseSiriya waliqokelela ndawonye lonke iqela lakhe waza wenyuka waya kungqinga+ iSamariya. 25  Ekuhambeni kwethuba kwabakho indlala enkulu eSamariya,+ yaye, khangela! babeyingqingile de intloko ye-esile+ yaxabisa amashumi asibhozo amaqhosha esilivere, nesine somlinganiselo wekabhe yobulongwe behobe+ saxabisa amaqhosha esilivere amahlanu. 26  Yaye kwathi njengoko ukumkani wakwaSirayeli wayedlula eludongeni umfazi othile wadanduluka, esithi kuye: “Sindisa, Owu nkosi yam kumkani!”+ 27  Waza yena wathi: “Ukuba uYehova akakusindisi, ndiya kukusindisa ngokuphuma kuwuphi na umthombo?+ ngesanda okanye ngesixovulelo sewayini okanye eseoli?” 28  Yaye ukumkani wahlabela mgama wathi kuye: “Kwenzeke ntoni kuwe?” Wathi yena: “Lo mfazi uthe kum, ‘Ndinike unyana wakho ukuze sidle yena namhlanje, yaye owam unyana siya kumdla ngomso.’+ 29  Ngako oko siye sampheka+ unyana wam saza samdla.+ Ndandula ndathi kuye ngosuku olulandelayo, ‘Ndinike unyana wakho ukuze simdle.’ Kodwa uye wamfihla unyana wakhe.” 30  Kwathi kamsinya nje akuweva ukumkani amazwi alo mfazi, ngoko nangoko wazikrazula+ izambatho zakhe; yaye njengoko wayedlula eludongeni, abantu babona, kwaye, khangela! nalo irhonya ngaphantsi enyameni yakhe. 31  Wahlabela mgama wathi: “Makenjenje uThixo kum, aze ongeze enjenje, ukuba intloko kaElisha unyana kaShafati iye yaqhubeka imi kuye namhlanje!”+ 32  UElisha wayehleli endlwini yakhe, yaye amadoda amakhulu ayehleli naye,+ ekuthumeleni kwakhe indoda phambi kwakhe. Ngaphambi kokuba umthunywa afike kuye, wathi kumadoda amakhulu: “Nimbonile na unyana wombulali+ ukuba uthumele ukuba kususwe intloko yam? Niyabona: kamsinya nje akufika umthunywa, nize niluvale ucango, nimtyhale ngocango. Asizozingqi+ zeenyawo zenkosi yakhe ezo zisemva kwakhe?” 33  Ngoxa wayesathetha nawo, umthunywa wayesihla esiza kuye, yaye ukumkani wathi: “Nantso intlekele evela kuYehova.+ Ndisamlindele ngani na uYehova?”+

Umbhalo osemazantsi