Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kumkani 3:1-27

3  Ke yena uYehoram+ unyana ka-Ahabhi, waba ngukumkani wakwaSirayeli eSamariya ngonyaka weshumi elinesibhozo kaYehoshafati ukumkani wakwaYuda, yaye waqhubeka elawula iminyaka elishumi elinesibini.  Waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova,+ kuphela nje wayengenzi njengoyise+ okanye njengonina, kuba wayishenxisa intsika engcwele+ kaBhahali eyayenziwe nguyise.+  Kuphela wanamathela kwizono zikaYerobhoham+ unyana kaNebhati, awamonisa ngazo uSirayeli.+ Akazange emke kuzo.  Ke yena uMesha+ ukumkani wakwaMowabhi, waba ngumfuyi weegusha, yaye wahlawula ukumkani wakwaSirayeli ikhulu lamawaka eemvana nekhulu lamawaka eenkunzi zezimvu ezingachetywanga.  Yaye kwathi kamsinya nje akufa uAhabhi,+ ukumkani wakwaMowabhi waqalisa ukuvukela+ ukumkani wakwaSirayeli.  Ngenxa yoko uKumkani uYehoram waphuma ngaloo mini eSamariya waza wamhlanganisa+ uSirayeli wonke.  Wahlabela mgama waza wathumela kuYehoshafati ukumkani wakwaYuda, esithi: “Ukumkani wakwaMowabhi undivukele. Ngaba uya kuhamba nam uye emfazweni kwaMowabhi?” Waza wathi: “Ndiya kuhamba.+ Ndinjengoko unjalo; abantu bam banjengoko banjalo abantu bakho;+ amahashe am anjengoko anjalo amahashe akho.”  Kwaye wahlabela mgama wathi: “Siya kunyuka ngayiphi indlela kanye?” Ngoko wathi: “Ngendlela yentlango yakwaEdom.”+  Wahamba ke ukumkani wakwaSirayeli nokumkani wakwaYuda nokumkani wakwaEdom,+ baqhubeka behamba ngendlela ejikelezayo iintsuku ezisixhenxe, yaye kwakungekho manzi eqela nawezilwanyana zasekhaya ezazililandela. 10  Ekuhambeni kwexesha ukumkani wakwaSirayeli wathi: “Elinjani lona ilishwa lokuba uYehova abize aba kumkani bathathu ukuze abanikele esandleni sikaMowabhi!”+ 11  Wandula wathi uYehoshafati:+ “Akukho mprofeti kaYehova na apha?+ Ngoko masibuze kuYehova ngaye.”+ Ngoko omnye wabakhonzi bakakumkani wakwaSirayeli waphendula wathi: “Nanku uElisha+ unyana kaShafati, owagalela amanzi esandleni sikaEliya.”+ 12  Waza wathi uYehoshafati: “Ilizwi likaYehova linaye.” Ngako oko ukumkani wakwaSirayeli noYehoshafati nokumkani wakwaEdom behla baya kuye. 13  UElisha wathi kukumkani wakwaSirayeli: “Ndinantoni na yakwenza nawe?+ Yiya kubaprofeti+ bakayihlo nakubaprofeti bakanyoko.” Kodwa ukumkani wakwaSirayeli wathi kuye: “Hayi, kuba uYehova ubabizile aba kumkani bathathu ukuze abanikele esandleni sikaMowabhi.”+ 14  Waza uElisha wathi: “Njengoko ephila uYehova wemikhosi endimiyo phambi kwakhe,+ ukuba bekungekho ngenxa kaYehoshafati ukumkani wakwaYuda endinikela ingqalelo kuye,+ bendingayi kukukhangela yaye bendingayi kukubona.+ 15  Ke kaloku ndiziseleni umdlali womrhubhe.”+ Yaye kwathi, kamsinya nje akudlala umdlali womrhubhe, isandla+ sikaYehova saba phezu kwakhe. 16  Yaye wahlabela mgama wathi: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Makwenziwe imijelo emininzi kule ntlambo;+ 17  kuba utsho uYehova ukuthi: “Nina aniyi kubona moya, yaye aniyi kubona zantyalantyala zamvula; kanti loo ntlambo iya kuzaliswa ngamanzi,+ yaye niya kusela kuyo,+ nina nemfuyo yenu nezilwanyana zenu zasekhaya.”’ 18  Yaye oku kuya kuba yinto engenamsebenzi emehlweni kaYehova,+ ibe ngokuqinisekileyo uya kumnikela esandleni senu uMowabhi.+ 19  Kwaye nimele nixabele sonke isixeko+ esinqatyisiweyo naso sonke isixeko esihle,+ niwise+ wonke umthi olungileyo, yonke imithombo yamanzi niyivingce, naso sonke isiqwenga somhlaba nisonakalise ngamatye.” 20  Kwathi kusasa,+ ngexesha lokunyuka komnikelo wokudla,+ khangela! nanko amanzi evela ngakwaEdom, kwaye ilizwe lazaliswa ngamanzi. 21  Onke ke amaMowabhi, eva ukuba ookumkani babeze kulwa nawo. Ngenxa yoko abizela ndawonye amadoda ukususela kulawo ayebhinqa ibhanti+ ukuya phezulu, yaye aqalisa ukuma emdeni. 22  Ekuvukeni kwawo kusasa, ilanga lalibengezela emanzini, kangangokuba kwelinye icala amaMowabhi abona amanzi ebomvu njengegazi. 23  Yaye athi: “Ligazi eli! Ookumkani ngokuqinisekileyo bathabathe ikrele, baza baxabelana. Ngoko ke, nalo ixhoba,+ Mowabhi!” 24  Ekufikeni kwawo enkampini kaSirayeli, ngoko nangoko amaSirayeli+ aphakama aza awaxabela amaMowabhi kangangokuba asaba phambi kwawo.+ Ngoko ke afika kwaMowabhi, awaxabela amaMowabhi. 25  Ayehamba ediliza izixeko,+ kwaye, sonke isiqwenga somhlaba esilungileyo ngamnye wayephosa ilitye kuso de basizalise sonke; wonke umthombo wamanzi babewuvingca,+ nawo wonke umthi olungileyo babewuwisa,+ de eKire-hareseti+ bashiya amatye ayo kuphela; yaye abo basawulayo baqalisa ukuyijikeleza beyixabela. 26  Xa ukumkani wakwaMowabhi wabonayo ukuba idabi lalingaphaya kwamandla akhe, kwaoko wathabatha amadoda angamakhulu asixhenxe arhola ikrele ukuze batyhoboze baye kukumkani wakwaEdom;+ kodwa abazange bakwazi. 27  Ekugqibeleni wathabatha unyana wakhe olizibulo owayeza kulawula esikhundleni sakhe, wanikela+ ngaye njengombingelelo otshiswayo eludongeni. Kwabakho ukucaphuka okukhulu nxamnye noSirayeli, kangangokuba wanduluka wamshiya wabuyela elizweni lakhe.

Umbhalo osemazantsi