Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kumkani 23:1-37

23  Wandula ukumkani wathumela yaye kwahlanganiselwa kuye onke amadoda amakhulu akwaYuda nawaseYerusalem.+  Emva koko ukumkani wenyuka waya endlwini kaYehova, yaye onke amadoda akwaYuda nabo bonke abemi baseYerusalem babekunye naye, nababingeleli+ nabaprofeti nabo bonke abantu, ukususela komncinane kuse komkhulu;+ waza waqalisa ukufunda+ ezindlebeni zabo onke amazwi encwadi+ yomnqophiso+ eyayifunyenwe endlwini kaYehova.+  Yaye ukumkani waqhubeka emi ecaleni kwentsika+ waza wenza umnqophiso+phambi koYehova, wokulandela+ uYehova nokugcina imiyalelo yakhe+ nezingqino+ zakhe nemimiselo yakhe+ ngentliziyo yonke+ nangomphefumlo wonke+ ngokuphumeza amazwi alo mnqophiso awayebhalwe kule ncwadi.+ Ngako oko bonke abantu bema emnqophisweni.+  Ukumkani wahlabela mgama wayalela uHilekiya+ umbingeleli omkhulu nababingeleli abakuluhlu lwesibini nabagcini-mnyango+ ukuba bakhuphe etempileni kaYehova zonke iimpahla ezazenzelwe uBhahali+ nesibonda esingcwele+ nawo wonke umkhosi wamazulu.+ Wandula ke wazitshisela ngaphandle kweYerusalem kwintsimi yaseKidron,+ waza uthuli lwazo waluzisa eBheteli.+  Wabasusa emsebenzini ababingeleli boothixo basemzini, abo babebekwe ngookumkani bakwaYuda ukuze baqhumise umbingelelo kwiindawo eziphakamileyo kwizixeko zakwaYuda nakwimimandla engqonge iYerusalem, nabo babeqhumisa umbingelelo kuBhahali,+ elangeni nasenyangeni nakumakroza ezulu nakuwo wonke umkhosi wamazulu.+  Ngaphezu koko, wasikhupha isibonda esingcwele+ endlwini kaYehova wasisa kummandla ongaphandle kweYerusalem, entlanjeni yaseKidron, waza wasitshisela+ kwintlambo yaseKidron, wasisila saluthuli yaye uthuli lwaso waluphosa kwindawo yokungcwaba+ oonyana babantu.  Ngaphezu koko, wazidiliza izindlu zamahenyu+ asetempileni ezazisendlwini kaYehova, apho abafazi babesalukela khona iintente zesibonda esingcwele.  Waza wezisa bonke ababingeleli bevela kwizixeko zakwaYuda, ukuze iindawo eziphakamileyo azenze zingalufanelekeli unqulo apho ababingeleli babeqhumisela umbingelelo khona, ukusuka eGebha+ ukuya kufikelela eBher-shebha;+ yaye wazidiliza iindawo eziphakamileyo zamasango ezo zazisesangweni likaYoshuwa, intloko yesixeko, ezazisekhohlo kumntu ongena esangweni lesixeko.  Kuphela nje ababingeleli+ beendawo eziphakamileyo babengenyuki beze esibingelelweni sikaYehova eYerusalem, kodwa babewadla amaqebengwana angenagwele+ phakathi kwabazalwana babo. 10  ITofete+ wayenza ayalufanelekela unqulo, leyo ingakwintlambo yoonyana bakaHinom,+ ukuze kungabikho bani udlulisa emlilweni+ kuMoleki+ unyana wakhe okanye intombi yakhe. 11  Ngaphezu koko amahashe ookumkani bakwaYuda ababewanikele elangeni, wawayekisa ukungena endlwini kaYehova ngegumbi lokudlela+ likaNatan-meleki igosa lenkundla, elaliseverandeni; yaye iinqwelo zelanga+ wazitshisa ngomlilo. 12  Yaye izibingelelo ezaziphezu kophahla lwegumbi eliseluphahleni+ lika-Ahazi ezazenziwe ngookumkani bakwaYuda, nezibingelelo+ ezazenziwe nguManase kwiintendelezo ezimbini zendlu kaYehova, ukumkani wazidiliza, emva koko wazityumzela apho, waza uthuli lwazo waluphosa kwintlambo yeKidron. 13  Iindawo eziphakamileyo ezaziphambi+ kweYerusalem, ezazingasekunene kweNtaba yoKonakala, ezo uSolomon+ ukumkani wakwaSirayeli wayezakhele uAshtoreti+ into elizothe yamaSidon noKemoshe+ into elizothe yakwaMowabhi noMilkom+ into ecekisekayo yoonyana baka-Amoni, ukumkani wazenza azalufanelekela unqulo. 14  Wazaphula+ zaziingceba iintsika ezingcwele, wazigawula nezibonda ezingcwele waza iindawo zazo wazizalisa ngamathambo abantu. 15  Isibingelelo esasiseBheteli,+ indawo ephakamileyo eyayenziwe nguYerobhoham+ unyana kaNebhati, owonisa uSirayeli,+ kwaneso sibingelelo nendawo ephakamileyo, wazidiliza. Wandula ke wayitshisa indawo ephakamileyo; wayisila yaluthuli waza wasitshisa isibonda esingcwele. 16  Akujika uYosiya, wabona iindawo zokungcwaba ezazisentabeni. Ngoko wathumela waza wawathabatha amathambo kwiindawo zokungcwaba, wawatshisa+ phezu kwesibingelelo, ukuze asenze singalufanelekeli unqulo, ngokwelizwi likaYehova+ elalibhengezwe yindoda yoTHIXO oyinyaniso, eyabhengeza+ ezi zinto. 17  Wandula wathi: “Lelantoni na elaa litye lengcwaba ndilibonayo?” Amadoda esixeko athi kuye: “Yindawo yokungcwaba+ yendoda yoTHIXO oyinyaniso eyayivela kwaYuda+ neyabhengeza ezi zinto uzenzileyo nxamnye nesibingelelo saseBheteli.”+ 18  Ngoko wathi: “Mayiphumle.+ Makungabikho nabani na ophazamisa amathambo ayo.” Ngenxa yoko bawayeka amathambo ayo kunye namathambo omprofeti+ owayevela eSamariya. 19  UYosiya wazishenxisa zonke izindlu+ zeendawo eziphakamileyo ezazikwizixeko+ zaseSamariya ezo zazakhiwe ngookumkani+ bakwaSirayeli ngenjongo yokucaphukisa,+ wenza kuzo ngokwendlela awayenze ngayo eBheteli.+ 20  Ngako oko wababingelela bonke ababingeleli+ beendawo eziphakamileyo ababephezu kwezibingelelo waza wawatshisela phezu kwazo amathambo abantu.+ Emva koko wabuyela eYerusalem. 21  Ke kaloku ukumkani wayalela bonke abantu, esithi: “Yenzani ipasika+ kuYehova uThixo wenu ngokuvisisana noko kubhalwe kule ncwadi yomnqophiso.”+ 22  Kuba akukho pasika enjengale eyakha yenziwa ukususela kwimihla yabagwebi ababegweba kwaSirayeli,+ nangemihla yonke yookumkani bakwaSirayeli nookumkani bakwaYuda.+ 23  Kodwa ngonyaka weshumi elinesibhozo kaKumkani uYosiya le pasika yenziwa kuYehova eYerusalem.+ 24  UYosiya wabatshayela abaneshologu+ nabaxeli-ziganeko kwangaphambili abaziinkunkqele+ nemilonde-khaya+ nezithixo ezinezothe+ nazo zonke izinto ezilizothe+ ezazibonakala kwilizwe lakwaYuda naseYerusalem, ukuze awaphumeze amazwi omthetho+ awayebhalwe encwadini+ eyayifunyenwe nguHilekiya umbingeleli endlwini kaYehova.+ 25  Phambi kwakhe akuzange kubekho kumkani unjengaye owabuyela+ kuYehova ngentliziyo yakhe yonke nangomphefumlo+ wakhe wonke nangamandla akhe onke, ngokuvisisana nawo wonke umthetho kaMoses; nasemva kwakhe akuzange kuvele unjengaye. 26  Noko ke, uYehova akazange ajike ekuvutheni komsindo wakhe, umsindo wakhe owavutha kuYuda+ ngazo zonke izinto ezicaphukisayo ezo uManase wamcaphukisa ngazo.+ 27  Kodwa uYehova wathi: “NoYuda+ ndiya kumshenxisa phambi kwam,+ kanye njengoko ndimshenxisile uSirayeli;+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kusigatya esi sixeko ndisinyulileyo, yona kanye iYerusalem, nendlu endithe ngayo, ‘Igama lam liya kuqhubeka lilapho.’”+ 28  Ke eminye imicimbi kaYosiya nako konke awakwenzayo, akubhalwanga na encwadini+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaYuda? 29  Ngemihla yakhe uFaro Neko+ ukumkani waseYiputa weza kukumkani waseAsiriya ngakuMlambo umEfrate,+ yaye uKumkani uYosiya waya kumhlangabeza;+ kodwa kamsinya akumbona wambulalela+ eMegido.+ 30  Ngoko abakhonzi bakhe bamhambisa ngenqwelo efile ukusuka eMegido baza bamzisa eYerusalem,+ bamngcwaba engcwabeni lakhe. Bandula abantu belo lizwe bathabatha uYehowahazi+ unyana kaYosiya baza bamthambisa bamenza ukumkani esikhundleni sikayise. 31  UYehowahazi+ wayeneminyaka engamashumi amabini anesithathu ubudala ekuqaliseni kwakhe ukulawula, yaye walawula eYerusalem iinyanga ezintathu. Igama likanina lalinguHamutali+ intombi kaYeremiya waseLibhena. 32  Yaye wenza okubi emehlweni kaYehova, konke oko kwenziwa ngookhokho bakhe.+ 33  Yaye uFaro Neko+ wamfaka imixokelelwane+ eRibhela+ ezweni laseHamati, ukuze angalawuli eYerusalem, waza ilizwe walihlawulisa+ iitalente zesilivere ezilikhulu+ netalente yegolide.+ 34  Ngaphezu koko, uFaro Neko wenza uEliyakim+ unyana kaYosiya ukumkani esikhundleni sikaYosiya uyise waza walitshintsha igama lakhe languYehoyakim; yena uYehowahazi wamthabatha wamzisa eYiputa, apho wafela khona ekugqibeleni.+ 35  UYehoyakim wamnika uFaro isilivere+ negolide. Kuphela nje ilizwe walirhafisa,+ ukuze anikele ngesilivere ngokomyalelo kaFaro. Wabiza isilivere negolide ebantwini belizwe ngokomlinganiselo werhafu yakhe ngamnye,+ ukuze ayinike uFaro Neko. 36  UYehoyakim+ wayeneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala ekuqaliseni kwakhe ukulawula, yaye walawula eYerusalem iminyaka elishumi elinanye.+ Igama likanina lalinguZebhida intombi kaPedaya waseRuma. 37  Yaye waqhubeka esenza okubi+ emehlweni kaYehova, konke oko kwenziwa ngookhokho bakhe.+

Umbhalo osemazantsi