Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kronike 35:1-27

35  Wandula uYosiya+ wenza ipasika+ kuYehova eYerusalem yaye baxhela ixhoba+ lepasika ngomhla weshumi elinesine+ wenyanga yokuqala.+  Ngoko wamisa ababingeleli baphatha izinto ezinyanyekelwa+ ngabo waza wabakhuthazela+ enkonzweni yendlu kaYehova.+  Yaye wahlabela mgama wathi kubaLevi, abayaleli+ bakaSirayeli ephela, abo bangcwele kuYehova: “Bekani iTyeya engcwele+ endlwini+ awayakhayo uSolomon unyana kaDavide ukumkani wakwaSirayeli; asikokwenu ukuba niyithwale egxalabeni.+ Ke mkhonzeni+ uYehova uThixo wenu nabantu bakhe amaSirayeli.  Yenzani amalungiselelo ngokwezindlu zookhokho benu+ ngokwezahlulo zenu,+ ngokombhalo+ kaDavide ukumkani wakwaSirayeli nangokombhalo+ kaSolomon unyana wakhe.  Yaye yimani+ endaweni engcwele ngokwezahlulo zezindlu zookhokho babazalwana benu, oonyana babantu, nangokwesahlulo sezindlu zooyihlo+ zabaLevi.+  Yaye xhelani ixhoba lepasika+ nizingcwalise+ nilungiselele abazalwana benu ukuba benze ngokwelizwi likaYehova ngoMoses.”+  Ke uYosiya wanikela koonyana babantu imihlambi, iinkunzi zeemvana namatakane aziinkunzi, zonke ukuba zibe ngamaxhoba epasika abo bonke abafunyanwayo, angamashumi amathathu amawaka, iinkomo, zingamawaka amathathu.+ Ezi zazivela empahleni kakumkani.+  Yaye iinkosana+ ngokwazo zenza umnikelo wokuzithandela wabantu,+ wababingeleli nowabaLevi. UHilekiya+ noZekariya noYehiyele njengeenkokeli zendlu kaTHIXO oyinyaniso banika ababingeleli amaxhoba epasika angamawaka amabini anamakhulu amathandathu, neenkomo ezingamakhulu amathathu.  UKonaniya noShemaya noNetaneli abantakwabo noHashabhiya noYeyeli noYozabhadi, neentloko zabaLevi, banikela kubaLevi amaxhoba epasika angamawaka amahlanu, neenkomo ezingamakhulu amahlanu. 10  Yaye inkonzo yalungiselelwa+ baza ababingeleli baqhubeka bemi+ ezindaweni zabo,+ nabaLevi ngokwezahlulo zabo,+ ngokomyalelo kakumkani.+ 11  Baxhela ixhoba+ lepasika yaye ababingeleli+ bafefa+ igazi elalisesandleni sabo, ngoxa abaLevi babehlinza.+ 12  Ngaphezu koko, balungisa iminikelo etshiswayo ukuze bayinikele ezahlulweni+ ngokwezindlu zooyise,+ koonyana babantu, ukuze benze umnikelo+ kuYehova ngokoko kubhalwe encwadini kaMoses;+ benza ngaloo ndlela nangeenkomo. 13  Bawupheka+ umnikelo wepasika+ ngomlilo ngokwesiko; nezinto ezingcwalisiweyo bazipheka+ ngeembiza zokupheka nangeembiza ezimbundu usisangqa nangezitya zezidlo, emva koko bazizisa ngokukhawuleza kubo bonke oonyana babantu.+ 14  Emva koko bazilungiselela bona nababingeleli,+ ngenxa yokuba ababingeleli oonyana baka-Aron babebingelela umbingelelo otshiswayo+ namanqatha+ de kwaba sebusuku, nabaLevi, bazilungiselela+ nababingeleli oonyana baka-Aron. 15  Iimvumi+ oonyana baka-Asafu+ babekwizigxina zabo ngokomyalelo kaDavide+ noka-Asafu+ noHeman+ noYedutun+ imboni+ kakumkani; nabagcini-masango+ bekumasango awahlukeneyo.+ Kwakungekho mfuneko yokuba baphambuke kwinkonzo yabo, ngenxa yokuba abazalwana babo abaLevi babebalungiselela.+ 16  Yonke inkonzo kaYehova yalungiswa ngaloo mhla ukuze kwenziwe ipasika+ kuze kunikelwe iminikelo etshiswayo phezu kwesibingelelo sikaYehova, ngokomyalelo kaKumkani uYosiya.+ 17  Oonyana bakaSirayeli ababefumaneka benza ipasika+ ngelo xesha kwanomthendeleko wamaqebengwana angenagwele iintsuku ezisixhenxe.+ 18  Yaye akuzange kwenziwe pasika injengaleyo kwaSirayeli ukususela ngemihla kaSamuweli umprofeti,+ akukho nawuphi na kookumkani+ bakwaSirayeli owenza ipasika enjengaleyo wayenzayo uYosiya nababingeleli nabaLevi noYuda wonke noSirayeli owayefumaneka nabemi baseYerusalem. 19  Le pasika yenziwa ngonyaka weshumi elinesibhozo wokulawula kukaYosiya.+ 20  Emva kwako konke oku akuba uYosiya eyilungisile indlu, uNeko+ ukumkani waseYiputa+ wenyuka weza kulwa eKarkemishe+ ngakumEfrate. Waza waphuma uYosiya+ ukuya kuqubisana naye.+ 21  Ngako oko wathumela abathunywa kuye, esithi: “Ndinantoni na yakwenza nawe, kumkani wakwaYuda? Andizanga kulwa nawe namhlanje, kodwa ndilwa nenye indlu uThixo ngokwakhe uthe ndifanele ndibangele ukuphazamiseka. Yeka ukuze kulunge kuwe ngenxa kaThixo, okunye nam, yaye ungamenzi akonakalise.”+ 22  UYosiya akazange abujike ubuso bakhe kuye,+ kodwa wazenza+ mntu wumbi walwa naye yaye akazange awaphulaphule amazwi kaNeko+ avela emlonyeni kaThixo. Ngoko weza kulwa kwithafa elisentlanjeni yaseMegido.+ 23  Abatoli bamtola+ uKumkani uYosiya, kangangokuba ukumkani wathi kubakhonzi bakhe: “Ndothuleni, kuba ndingxwelerheke kakhulu.”+ 24  Ngako oko abakhonzi bakhe bamothula enqwelweni bamkhwelisa kwinqwelo yakhe yesibini yokulwa bamsa eYerusalem.+ Ngaloo ndlela wafa+ waza wangcwatyelwa emangcwabeni ookhokho bakhe;+ yaye onke amaYuda neYerusalem amzilela+ uYosiya. 25  UYeremiya+ wamenzela isimbonono+ uYosiya; nazo zonke iimvumi neemvumikazi+ zaqhubeka zithetha ngoYosiya kwizimbonono zazo kude kube namhla; bazenza ummiselo kwaSirayeli, yaye zibhalwe phakathi kwezimbonono.+ 26  Ke eminye imicimbi+ kaYosiya nezenzo zakhe zobubele bothando,+ njengoko kubhaliweyo kumthetho+ kaYehova, 27  nemicimbi yakhe, yokuqala neyokugqibela,+ ibhaliwe eNcwadini+ yooKumkani bakwaSirayeli nabakwaYuda.

Umbhalo osemazantsi