Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kronike 32:1-33

32  Emva kwezi zinto neli khondo lokuthembeka+ uSenaribhe+ ukumkani waseSiriya+ weza waza wamngenela uYuda wamisa inkampu nxamnye nezixeko ezinqatyisiweyo,+ waqhubeka ecinga ukuzenza ezakhe ngokutyhoboza.  Ekuboneni kwakhe uHezekiya ukuba uSenaribhe uze ngenjongo+ yokulwa ukuze alwe imfazwe nxamnye neYerusalem,  wandula wagqiba neenkosana+ zakhe namadoda akhe anamandla ukuba avingce imithombo yamanzi eyayingaphandle kwesixeko;+ ngoko zamnceda.  Ngoko kwaqokelelana ndawonye abantu abaninzi, yaye bayivingca yonke imithombo nemisinga+ eyayiqukuqela phakathi kwelizwe, besithi: “Kutheni ookumkani baseAsiriya besiza baze ngokwenene bafumane amanzi amaninzi?”  Ngaphezu koko, waba nesibindi waza walwakha lonke udonga olwaludiliziwe+ waza waphakamisa iinqaba+ phezu kwalo, nangaphandle kolunye udonga,+ walungisa iSiganga+ sesiXeko sikaDavide, wenza imijukujelwa+ emininzi namakhaka.+  Wabeka iintloko zomkhosi+ kubantu wabaqokelelela kwindawo yembutho+ yesango lesixeko waza wathetha kubo,+ esithi:  “Yibani nesibindi nize nomelele.+ Musani ukoyika+ okanye ninkwantye+ ngenxa kakumkani waseAsiriya+ naso sonke isihlwele anaso;+ kuba esinabo baninzi kakhulu kunabo bakunye naye.  Abakunye naye yingalo yenyama,+ kodwa thina sinoYehova uThixo wethu ukuba asincede+ asilwele amadabi ethu.”+ Abantu baxhathisa ngenxa yamazwi kaHezekiya ukumkani wakwaYuda.+  Kwakusemva koko awathi uSenaribhe+ ukumkani waseAsiriya wathumela abakhonzi bakhe eYerusalem, ngoxa wayeseLakishe+ nomkhosi wakhe ukunye naye,+ kuHezekiya ukumkani wakwaYuda nakubo bonke abakwelakwaYuda ababeseYerusalem, esithi: 10  “Utsho uSenaribhe ukumkani waseAsiriya ukuthi,+ ‘Nikholose ngantoni na nahlala nathi cwaka ngoxa ningqingelwe eYerusalem?+ 11  Akanilukuhli na uHezekiya+ ngokuba aninikele+ ukuba nife yindlala nalunxano, esithi: “UYehova uThixo wethu uya kusihlangula entendeni kakumkani waseAsiriya”?+ 12  AsingoHezekiya na lo owazisusayo iindawo eziphakamileyo+ nezibingelelo zakhe+ wandula wathi kuYuda naseYerusalem: “Nifanele niqubude+ phambi kwesibingelelo esinye+ nize niqhumise umbingelelo phezu kwaso”?+ 13  Anikwazi na oko mna nookhokho bam esakwenzayo kuzo zonke izizwana zala mazwe?+ Ngaba oothixo+ beentlanga zala mazwe baba nako na ukulihlangula ilizwe labo esandleni sam? 14  Ngubani na phakathi kwabo bonke oothixo bezi ntlanga ookhokho bam abazitshabalalisayo owaba nako ukubahlangula abantu bakhe esandleni sam, ukuba abe nako uThixo wenu ukunihlangula esandleni sam?+ 15  Ke kaloku musani ukukhohliswa+ nguHezekiya okanye anilukuhle+ ngale ndlela musani ukumkholelwa, kuba akukho thixo walo naluphi na uhlanga okanye ubukumkani obunako ukuhlangula abantu babo esandleni sam nasesandleni sookhokho bam. Wobeka phi ke lo Thixo wenu ukungabi nako ukunihlangula esandleni sam!’”+ 16  Yaye abakhonzi bakhe bathetha ngokungakumbi nxamnye noYehova uTHIXO oyinyaniso+ noHezekiya umkhonzi wakhe. 17  Wabhala neencwadi+ zokungcikiva uYehova uTHIXO kaSirayeli+ wathetha nxamnye naye, esithi: “Njengoothixo beentlanga+ zala mazwe abangabahlangulanga abantu babo esandleni sam,+ ngoko noTHIXO kaHezekiya akayi kubahlangula abantu bakhe esandleni sam.” 18  Yaye+ babekhwaza+ ngolwimi lwamaYuda+ kubantu baseYerusalem ababephezu kodonga, ukuboyikisa+ nokubaphazamisa, ukuze ke basithimbe isixeko. 19  Yaye bahlabela mgama bethetha nxamnye+ noTHIXO waseYerusalem+ ngendlela efanayo abathetha ngayo ngoothixo bezizwana zomhlaba, umsebenzi wezandla zomntu.+ 20  Kodwa uHezekiya+ ukumkani noIsaya+ unyana ka-Amotsi,+ umprofeti,+ baqhubeka bethandaza ngenxa yoku+ bekhala emazulwini befuna uncedo.+ 21  UYehova wathumela ingelosi+ yaza yatshayela onke amakroti, amadoda anamandla+ nenkokeli nentloko enkampini kakumkani waseAsiriya,+ kangangokuba wabuyela emva ehlazekile waya elizweni lakhe. Kamva wangena endlwini yothixo wakhe yaye abathile ababephume ezibilinini zakhe bamwisa ngekrele.+ 22  Ngaloo ndlela uYehova wamsindisa uHezekiya nabemi baseYerusalem esandleni sikaSenaribhe ukumkani waseAsiriya+ nasesandleni sabo bonke abanye yaye wabanika ukuphumla macala onke.+ 23  Baba baninzi ababesizisa izipho+ kuYehova eYerusalem nezinto ezintle kuHezekiya ukumkani wakwaYuda,+ yaye waphakanyiswa+ emehlweni azo zonke iintlanga emva koko. 24  Ngezo mini uHezekiya wagulela ukufa,+ waza wathandaza+ kuYehova. Ngoko wathetha kuye,+ yaye wenza umhlola.+ 25  Kodwa uncedo awayenzelwe uHezekiya akazange alubuyekeze,+ kuba intliziyo yakhe yaba nekratshi+ yaye kwabakho ukucaphuka+ nxamnye naye nanxamnye noYuda neYerusalem. 26  Noko ke, uHezekiya wazithoba+ kwikratshi lentliziyo yakhe, yena nabemi baseYerusalem, yaye ukucaphuka kukaYehova akubafikelanga ngemihla kaHezekiya.+ 27  UHezekiya waba nobutyebi nozuko olukhulu kakhulu;+ wazenzela oovimba besilivere nabegolide+ nabamatye anqabileyo+ nabeoli yebhalsam+ nabamakhakha+ nobayo yonke impahla enqwenelekayo;+ 28  neendawo ezingoovimba+ bemveliso yokudla okuziinkozo newayini entsha+ neoli, kwanezitali+ zazo zonke iintlobo zezilo nezitali zemihlambi. 29  Wazizuzela nezixeko, kwanemfuyo yemihlambi+ nemihlambi yeenkomo+ emininzi; kuba uThixo wamnika impahla eninzi kakhulu.+ 30  UHezekiya nguye owavingca+ umthombo ophezulu wamanzi+ aseGihon+ waza wawadlulisela ngqo entshona kwisiXeko sikaDavide,+ yaye uHezekiya waqhubeka ephumelela kuwo wonke umsebenzi wakhe.+ 31  Kambe ke xa kwathunyelwa kuye+ abathetheli beenkosana zaseBhabhiloni+ ukuya kubuza ngomhlola+ owenzeka kwelo lizwe, uTHIXO oyinyaniso wamshiya+ ukuze amvavanye,+ akwazi konke okusentliziyweni yakhe.+ 32  Ke eminye imicimbi+ kaHezekiya nezenzo zakhe zobubele bothando,+ nazo zibhalwe embonweni kaIsaya umprofeti, unyana ka-Amotsi,+ kwiNcwadi+ yooKumkani bakwaYuda nabakwaSirayeli. 33  Ekugqibeleni uHezekiya walala kookhokho bakhe,+ wangcwatyelwa kwinduli yamangcwaba oonyana bakaDavide;+ yaye uYuda wonke nabemi baseYerusalem bamenzela imbeko ekufeni kwakhe.+ Yaye uManase+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.

Umbhalo osemazantsi