Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kronike 31:1-21

31  Ngokukhawuleza nje bakukugqiba konke oku, amaSirayeli onke+ awayefunyanwa ezixekweni zakwaYuda,+ aqhekeza iintsika ezingcwele+ aza agawula izibonda ezingcwele+ adiliza iindawo eziphakamileyo+ nezibingelelo+ kulo lonke elakwaYuda+ nelakwaBhenjamin nakwaEfrayim+ nakwaManase+ bade bazigqiba; emva koko bonke oonyana bakaSirayeli babuyela ezixekweni zabo, ngamnye kwilifa lakhe.  Wandula uHezekiya wamisa izahlulo+ zababingeleli nezabaLevi+ ngezahlulo zabo, ngasinye ngokwenkonzo yaso yababingeleli+ nabaLevi+ ngokomnikelo otshiswayo+ nemibingelelo yobudlelane+ ukulungiselela+ nokubulela+ nokudumisa+ emasangweni eenkampu zikaYehova.  Yaye kwakukho isahlulo sikakumkani esasivela ezimpahleni zakhe+ saba seseminikelo etshiswayo,+ seminikelo etshiswayo kusasa+ nangokuhlwa, kwaneminikelo etshiswayo yeesabatha+ neyokuthwasa kweenyanga+ neyexesha lemithendeleko,+ ngokuvumelana noko kubhalwe kumthetho kaYehova.+  Ngapha koko, wathi kubantu, kubemi baseYerusalem, mabanike isahlulo sababingeleli+ nesabaLevi,+ ukuze babambelele+ ngokungqongqo kumthetho kaYehova.+  Ngokukhawuleza nje lakuphuma elo lizwi, oonyana bakaSirayeli+ bayandisa intlahlela yokudla okuziinkozo,+ iwayini entsha,+ neoli+ nobusi+ nayo yonke imveliso yamasimi,+ basizisa ngokuyintabala isishumi sayo yonk’ into.+  Oonyana bakaSirayeli nabakaYuda ababehlala kwizixeko zakwaYuda,+ kwanabo babesizisa izishumi zeenkomo nezezimvu nezishumi zezinto ezingcwele,+ izinto ezingcwaliselwe uYehova uThixo wabo. Bazizisa yaye banikela iimfumba ngeemfumba.  Ngenyanga yesithathu+ baqalisa iimfumba ngokubeka umaleko, baza bagqiba ngenyanga yesixhenxe.+  Xa uHezekiya neenkosana+ beza kubona iimfumba, bambonga+ uYehova nabantu bakhe amaSirayeli.+  Ekuhambeni kwexesha uHezekiya wabuza ababingeleli nabaLevi ngokuphathelele iimfumba.+ 10  Waza uAzariya+ umbingeleli oyintloko wendlu kaTsadoki+ wathi kuye, ewe, wathi: “Ukususela ngexesha abaqalisa ngalo ukuzisa umnikelo+ endlwini kaYehova kubekho ukudla nokwanela+ kwaza kwasala intabalala;+ kuba uYehova ubebasikelela abantu bakhe,+ oku kuninzi kangaka kokuseleyo.” 11  UHezekiya wathi makulungiswe amagumbi okudlela+ endlwini kaYehova. Baza bawalungisa. 12  Babeqhubeka besizisa umnikelo+ wezishumi+ nowezinto ezingcwele ngokuthembeka;+ yaye uKonaniya umLevi wayebaphethe njengenkokeli, uShimeyi umntakwabo engowesibini. 13  NoYehiyele noAzaziya noNahati noAsaheli neYerimoti noYozabhadi noEliyeli noIsemakiya noMahati noBhenaya babengabaveleli ecaleni kukaKonaniya noShimeyi umntakwabo, ngokomyalelo kaHezekiya ukumkani, noAzariya+ wayengokhokelayo wendlu kaTHIXO oyinyaniso. 14  NoKore unyana kaImna umLevi wayengumgcini-sango+ ngasempuma,+ ephethe iminikelo yokuzithandela+ kaTHIXO oyinyaniso, ukuze anikele kuYehova umnikelo+ nezona zinto zingcwele.+ 15  Phantsi kolawulo lwakhe yayinguEden noMiniyamin noYeshuwa noShemaya, uAmariya noShekaniya, ezixekweni zababingeleli,+ kwisigxina sentembeko,+ ukuba anike abantakwabo izahlulo,+ ngokulinganayo komkhulu nakomncinane;+ 16  ngaphandle kokubhaliswa ngokomlibo+ wokuzalwa kwamadoda ukususela kwabaminyaka mithathu ukusa phezulu,+ bonke abo babesiza endlwini kaYehova yonke imihla ngokulindelekileyo, besenza inkonzo yabo ngokweembopheleleko zabo ngokwezahlulo zabo. 17  Naku ukubhaliswa kwababingeleli ngokwemilibo yokuzalwa kwabo ngokwezindlu zooyise+ kwanangokwabaLevi,+ ukususela kwiminyaka engamashumi amabini ubudala+ ukusa phezulu, ngokweembopheleleko zabo ezahlulweni zabo;+ 18  ukubhaliswa ngokomlibo wokuzalwa phakathi kwabo bonke abantwana, abafazi babo noonyana babo neentombi zabo, kwibandla lonke, ngenxa yokuba kwisigxina sabo sentembeko+ bazingcwalisela+ okungcwele; 19  nakoonyana baka-Aron,+ ababingeleli emadlelweni+ ezixeko zabo. Kuzo zonke izixeko ezahlukahlukeneyo kwakukho amadoda awayetyunjwe ngamagama, ukuba anike izabelo onke amadoda aphakathi kwababingeleli nabo bonke abaLevi ababhalisiweyo ngokwemilibo yabo yokuzalwa. 20  Yaye uHezekiya wenza ngolo hlobo kuye wonke uYuda, yaye waqhubeka esenza okulungileyo+ nokufanelekileyo+ nokuthembekileyo+ phambi kukaYehova uThixo wakhe. 21  Kuwo wonke umsebenzi awawenzayo enkonzweni+ yendlu kaTHIXO oyinyaniso nasemthethweni+ nasemyalelweni ukuba afune+ uThixo wakhe, wakwenza ngentliziyo yakhe yonke,+ yaye waphumelela.+

Umbhalo osemazantsi