Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kronike 30:1-27

30  Wathumela uHezekiya kuye wonke uSirayeli+ noYuda, wababhalela uEfrayim+ noManase iincwadi,+ ukuba beze endlwini kaYehova+ eYerusalem ukuze benze ipasika+ kuYehova uTHIXO kaSirayeli.  Noko ke, ukumkani neenkosana+ zakhe nalo lonke ibandla+ laseYerusalem bagqiba kwelokuba benze ipasika ngenyanga yesibini;+  kuba babengazange bakwazi ukuyenza ngelo xesha,+ ngenxa yokuba kwelinye icala babenganelanga ababingeleli ababezingcwalisile,+ yaye kwelinye icala, abantu babengahlanganisananga eYerusalem.  Le nto yayilungile emehlweni kakumkani nasemehlweni alo lonke elo bandla.+  Ngoko bagqiba ukuba badlulise ubizo+ kuwo onke amaSirayeli, ukususela eBher-shebha+ ukusa kwaDan,+ ukuba aze kwenza ipasika kuYehova uTHIXO kaSirayeli eYerusalem; kuba ayengayenzanga+ emaninzi njengoko kubhaliweyo.+  Ngako oko iimbaleki+ ezazineencwadi ezivela esandleni sikakumkani neenkosana+ zaya kulo lonke elakwaSirayeli nelakwaYuda, ngokomyalelo kakumkani, esithi: “Bonyana bakwaSirayeli, buyelani+ kuYehova uTHIXO+ ka-Abraham, kaIsake nokaSirayeli, ukuze babuye abasindileyo+ abasele kuni entendeni yookumkani baseAsiriya.+  Yaye musani ukuba njengookhokho benu+ nanjengabantakwenu abenza ngokungathembeki kuYehova uTHIXO wookhokho babo, kangangokuba wabenza into yokukhwankqisa,+ kanye njengoko nizibonela.  Ke kaloku musani ukuyenza lukhuni intamo yenu+ njengoko benzayo ookhokho benu. Mnikeni indawo uYehova+ nize kwingcwele+ yakhe awayingcwalisayo+ ukusa kwixesha elingenammiselo nize nikhonze+ uYehova uThixo wenu, ukuze ukuvutha komsindo wakhe+ kubuye kuni.  Kuba xa nibuyela+ kuYehova, abazalwana benu noonyana benu baya kwenzelwa inceba+ phambi kwabo bababambe njengabathinjwa, bavunyelwe ukuba babuyele kweli lizwe;+ kuba uYehova uThixo wenu unobabalo+ nenceba,+ yaye akayi kubususa ubuso bakhe kuni ukuba nibuyela kuye.”+ 10  Ngoko iimbaleki+ zaqhubeka, zidlula isixeko ngesixeko zilityhutyha lonke ilizwe lakwaEfrayim+ nelakwaManase, kwanakwaZebhulon; kodwa ngokuqhubekayo bahlekisa ngazo yaye bazigculela.+ 11  Kuphela ngabantu abathile+ abakwa-Ashere nabakwaManase nabakwaZebhulon abazithobayo+ beza eYerusalem. 12  Isandla sikaTHIXO oyinyaniso sabakho kwaYuda ukuba abanike intliziyo+ ukuba benze umyalelo+ kakumkani neenkosana ngokombandela kaYehova.+ 13  Sahlanganisana ndawonye eYerusalem,+ isizwana esikhulu, ukuze senze umthendeleko+ wamaqebengwana angenagwele ngenyanga yesibini,+ ibandla elikhulu kakhulu. 14  Sesuka sashenxisa izibingelelo+ ezaziseYerusalem, nazo zonke izibingelelo+ zeziqhumiso sazixhenxisa saza saziphosa kwintlambo yaseKidron.+ 15  Emva koko saxhela ixhoba lepasika+ ngomhla weshumi elinesine ngenyanga yesibini; ababingeleli nabaLevi bathotywa, ukuze bazingcwalise+ bazise iminikelo etshiswayo endlwini kaYehova. 16  Baqhubeka bemi+ endaweni yabo ngokommiselo wabo, ngokomthetho kaMoses umntu kaTHIXO oyinyaniso, ababingeleli+ bafefa igazi abalamkela esandleni sabaLevi. 17  Kuba babebaninzi ebandleni ababengazingcwalisanga; yaye abaLevi+ babongamele ukuxhelwa kwamaxhoba epasika+ besenzela bonke abo babengahlambulukanga, ukuze babangcwalisele uYehova. 18  Kuba kwakukho abantu abaninzi, abanizi ababevela kwaEfrayim+ nakwaManase,+ kwaIsakare nakwaZebhulon,+ ababengazihlambululanga,+ kuba abazange bayidle ipasika ngokuvumelana noko kubhaliweyo;+ kodwa uHezekiya wabathandazela,+ esithi: “Kwanga uYehova olungileyo+ angabaphulela 19  bonke abo baye balungisa intiziyo yabo+ ukuba bafune uTHIXO oyinyaniso, uYehova, uTHIXO wookhokho babo, nakuba kungengakusulungekiswa koko kungcwele.”+ 20  Ngako oko uYehova wamphulaphula uHezekiya waza wabaphilisa abantu.+ 21  Ngoko oonyana bakaSirayeli abafunyanwa eYerusalem bawenza umthendeleko+ wamaqebengwana angenagwele iintsuku ezisixhenxe benemihlali kakhulu;+ yaye abaLevi+ nababingeleli+ babenikela indumiso kuYehova imihla ngemihla ngesandi esikhulu sezixhobo, bezikhalisela uYehova.+ 22  Ngaphezu koko, uHezekiya wathetha kubo+ bonke abaLevi ababenengqiqo yokuqonda okulungileyo kuYehova.+ Badla itheko elimiselweyo iintsuku ezisixhenxe,+ bebingelela imibingelelo yobudlelane+ besenza novumo+ kuYehova uTHIXO wookhokho babo. 23  Laza lonke ibandla lagqiba+ ekubeni kubhiyozwe ezinye iintsuku ezisixhenxe,+ ngoko babhiyoza ezinye iintsuku ezisixhenxe ngovuyo. 24  Kuba uHezekiya ukumkani wakwaYuda wanikela+ ngenxa yebandla iinkunzi zeenkomo eziliwaka nezimvu ezingamawaka asixhenxe, neenkosana+ zanikela ngenxa yebandla iwaka leenkunzi zeenkomo neshumi lamawaka ezimvu; ababingeleli+ baqhubeka bezingcwalisa ngenani elininzi. 25  Yaye lonke ibandla lakwaYuda+ nababingeleli nabaLevi+ nalo lonke ibandla elalivela kwaSirayeli+ nabaphambukeli+ abezayo elizweni lakwaSirayeli+ nabo babehlala kwaYuda baqhubeka benemihlali.+ 26  Yaye kwabakho imihlali kakhulu eYerusalem, ekungazange kubekho injalo ukususela ngemihla kaSolomon+ unyana kaDavide ukumkani wakwaSirayeli eYerusalem.+ 27  Ekugqibeleni ababingeleli, nabaLevi, bema baza babasikelela+ abantu; ilizwi labo laviwa, kangangokuba umthandazo wabo wafika endaweni yakhe yokuhlala engcwele, emazulwini.+

Umbhalo osemazantsi