Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kronike 29:1-36

29  UHezekiya+ waba ngukumkani eneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala, yaye walawula eYerusalem iminyaka engamashumi amabini anesithoba. Igama likanina lalinguAbhiya intombi kaZekariya.+  Waqhubeka esenza okulungileyo emehlweni kaYehova,+ ngako konke awakwenzayo uDavide ukhokho wakhe.+  Yena ngokwakhe, kunyaka wokuqala wokulawula kwakhe, ngenyanga yokuqala, wazivula iingcango zendlu kaYehova waza wazilungisa.+  Wandula wangenisa ababingeleli nabaLevi wabahlanganisela kwindawo evulekileyo+ ngasempuma.  Wathi kubo: “Ndiphulaphuleni, baLevi. Ke zingcwaliseni+ nize ningcwalise indlu kaYehova uThixo wookhokho benu, nikhuphe into engasulungekanga endaweni engcwele.+  Kuba oobawo benza ngokungathembeki+ benza okubi emehlweni kaYehova uThixo wethu,+ kangangokuba bamshiya+ babujika ubuso babo emnqubeni kaYehova+ baza bamnikela umva.  Bazivala iingcango+ zeeveranda bazicima izibane,+ abaqhumiselanga ngeziqhumiso,+ nombingelelo otshiswayo abawunikelanga endaweni engcwele kuTHIXO kaSirayeli.+  Ukucaphuka kukaYehova+ kwaba nxamnye noYuda neYerusalem, kangangokuba wabenza bayinto yokungcangcazela,+ into yokukhwankqiswa+ unobangela wokubetha umlozi,+ kanye njengoko nizibonela ngawenu amehlo.  Yabona  ookhokho bethu bawa likrele,+ oonyana bethu neentombi zethu nabafazi bethu bathinjwa ngenxa yoku.+ 10  Ke kaloku kusentliziyweni yam ukwenza umnqophiso+ noYehova uTHIXO kaSirayeli, ukuze ukuvutha komsindo wakhe kubuye kuthi. 11  Ke kaloku, bonyana bam, musani ukuphumla,+ kuba nini aninyulileyo uYehova ukuba nime phambi kwakhe ukuze nimlungiselele+ nize niqhubeke njengabalungiseleli+ bakhe nabaqhumisi bombingelelo.”+ 12  Kwaoko besuka abaLevi,+ uMahati unyana ka-Amasayi noYoweli unyana ka-Azariya koonyana bamaKohati;+ nakoonyana bakaMerari,+ uKishe unyana ka-Abhedi noAzariya unyana kaYehaleleli; nakumaGershon,+ uYowa unyana kaZima noEden unyana kaYowa; 13  nakoonyana bakaElitsafan,+ uShimri noYewuweli; nakoonyana baka-Asafu,+ uZekariya noMataniya; 14  nakoonyana bakaHeman,+ uYehiyele noShimeyi; nakoonyana bakaYedutun,+ uShemaya noUziyeli. 15  Bandula bahlanganisa ndawonye abazalwana babo bazingcwalisa+ benza ngokomyalelo kakumkani elizwini+ likaYehova, ukuba bahlambulule+ indlu kaYehova. 16  Ke ababingeleli bangena ngaphakathi endlwini kaYehova ukuba bahlambulule nokuba bakhuphe konke ukungahlambuluki okufumaneka etempileni kaYehova bakuse entendelezweni+ yendlu kaYehova. AbaLevi bakwamkela ukuze bakukhuphele ngaphandle kwintlambo yaseKidron.+ 17  Ngaloo ndlela baqalisa ngomhla wokuqala wenyanga yokuqala ukungcwalisa, yaye ngomhla wesibhozo wenyanga leyo beza everandeni+ kaYehova; ukuze bangcwalise indlu kaYehova ngeentsuku ezisibhozo, ibe ngomhla weshumi elinesithandathu wenyanga yokuqala+ bagqiba. 18  Emva koko beza ngaphakathi kuHezekiya ukumkani baza bathi: “Siyihlambulule indlu yonke kaYehova, isibingelelo+ somnikelo otshiswayo neempahla zaso zonke,+ netafile+ yezonka ezikroziswayo neempahla zayo zonke.+ 19  Neempahla zonke+ awazishenxisayo uKumkani uAhazi+ ebudeni bolawulo lwakhe ngokungathembeki+ sizilungisile, sazingcwalisa;+ yaye ziphambi kwesibingelelo sikaYehova.” 20  Waza uHezekiya+ ukumkani wavuka ekuseni+ wahlanganisa ndawonye iinkosana+ zesixeko waza waya endlwini kaYehova. 21  Bazisa iinkunzi zeenkomo ezisixhenxe+ neenkunzi zeegusha ezisixhenxe neenkunzi zeemvana ezisixhenxe neenkunzi zeebhokhwe ezisixhenxe njengomnikelo wesono+ wobukumkani nangenxa yendawo engcwele nangenxa kaYuda. Ngoko wathi koonyana baka-Aron ababingeleli+ mabanikele ngazo phezu kwesibingelelo sikaYehova. 22  Baxhela+ iinkomo baza ababingeleli bamkela igazi+ bafefa+ ngalo phezu kwesibingelelo; emva koko baxhela iinkunzi zegusha+ bafefa ngegazi+ phezu kwesibingelelo, baza baxhela neenkunzi zemvana bafefa ngegazi phezu kwesibingelelo. 23  Bandula bazisa iinkunzi zebhokhwe+ zomnikelo wesono kufuphi phambi kokumkani nebandla babeka izandla zabo phezu kwazo.+ 24  Ke ababingeleli bazixhela baza benza umnikelo wesono ngegazi lazo phezu kwesibingelelo, ukuba bamcamagushele uSirayeli wonke;+ ngenxa yokuba ukumkani wayethe umnikelo otshiswayo nomnikelo wesono wawufanele+ ube ngokaSirayeli wonke.+ 25  Ngelo xesha, wabamisa abaLevi+ endlwini kaYehova, namacangci,+ nemirhubhe+ neehadi,+ ngokomyalelo kaDavide+ noGadi+ iimboni noNatan+ umprofeti, kuba kwakungesandla sikaYehova ukuba umyalelo unikezelwe ngabaprofeti.+ 26  Ngoko abaLevi baqhubeka bemile nezixhobo+ zikaDavide, kwanababingeleli namaxilongo.+ 27  Waza uHezekiya wathi makunikelwe umbingelelo otshiswayo esibingelelweni; yaye ngexesha umnikelo otshiswayo owaqalisa ngalo, kwaqalisa ingoma+ kaYehova kwanamaxilongo, phantsi kolwalathiso lwezixhobo zikaDavide ukumkani wakwaSirayeli. 28  Yaye lonke ibandla laqubuda+ ngoxa ingoma ihlokoma+ namaxilongo ekhala—konke oku kwaqhubeka de umnikelo otshiswayo wagqitywa. 29  Ngokukhawuleza nje bakugqiba ukuwunikela, ukumkani nabo bonke ababenaye baguqa baqubuda.+ 30  Ke uHezekiya ukumkani neenkosana+ baxelela abaLevi ukuba badumise uYehova ngamazwi kaDavide+ naka-Asafu+ imboni. Ngoko baqalisa ukunikela indumiso benemihlali,+ baqhubeka beguqa yaye bequbuda.+ 31  Ekugqibeleni uHezekiya waphendula wathi: “Ke kaloku niye namiselwa+ ngenxa kaYehova. Sondelani, nize nizise imibingelelo+ nemibingelelo yokubulela+ endlwini kaYehova.” Yaye ibandla laqalisa ukuzisa imibingelelo nemibingelelo yokubulela, naye wonke ubani ontliziyo ivumayo, wazisa iminikelo etshiswayo.+ 32  Inani leminikelo etshiswayo eyeziswa libandla yaba ziinkomo ezingamashumi asixhenxe, iinkunzi zeegusha ezilikhulu, neenkunzi zeemvana ezingamakhulu amabini—ezo zonke zaba ngumnikelo otshiswayo kuYehova;+ 33  Kwanomnikelo ongcwele, yaba ziinkomo ezingamakhulu amathandathu nomhlambi ongamawaka amathathu. 34  Kuphela ababingeleli+ babembalwa, yaye ababanga nako ukuyihlinza yonke iminikelo etshiswayo.+ Ngoko abazalwana babo+ abaLevi babancedisa de umsebenzi wagqitywa+ de nababingeleli bazingcwalisa, kuba abaLevi babenentliziyo ethe tye+ ekuzingcwaliseni+ kunababingeleli. 35  Yaye, iminikelo etshiswayo+ yayimininzi kakhulu enamanqatha+ nemibingelelo yobudlelane+ neminikelo ethululwayo+ yeminikelo etshiswayo. Ngaloo ndlela inkonzo yendlu kaYehova yalungiswa.+ 36  Ngako oko uHezekiya nabo bonke abantu baba nemihlali ngenxa yesibakala sokuba uTHIXO oyinyaniso elungiselele abantu,+ ngenxa yokuba yinto eyenzeka ngequbuliso.+

Umbhalo osemazantsi