Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kronike 28:1-27

28  UAhazi+ wayeneminyaka engamashumi amabini ubudala ukuqalisa kwakhe ukulawula, yaye walawula eYerusalem+ iminyaka elishumi elinesithandathu, yaye akazange enze okulungileyo emehlweni kaYehova njengoDavide ukhokho wakhe.+  Kodwa wahamba ngeendlela zookumkani bakwaSirayeli,+ wabenzela ooBhahali+ imifanekiso etyhidiweyo.+  Yena waqhumisa+ umbingelelo kwintlambo yonyana kaHinom+ waza watshisa oonyana bakhe+ emlilweni, ngokwezinto ezicekisekayo+ zeentlanga ezo uYehova wazigxothayo phambi koonyana bakaSirayeli.+  Yaye wayebingelela rhoqo+ eqhumisa nombingelelo kwiindawo eziphakamileyo+ nasezindulini+ naphantsi kwalo lonke uhlobo lomthi onabileyo.+  Ngenxa yoko uYehova uThixo wakhe wamnikela esandleni+ sikakumkani waseSiriya,+ kangangokuba wambetha waza wathabatha kuye inani elininzi labathinjwa, wabazisa eDamasko.+ Wanikelwa esandleni sikakumkani wakwaSirayeli,+ kangangokuba wamxabela wambulala ngogonyamelo olukhulu.  UPeka+ unyana kaRemaliya+ wabulala kwaYuda ikhulu elinamashumi amabini lamawaka ngamini nye, onke amadoda angamakroti, ngenxa yokushiya kwabo uYehova+ uTHIXO wookhokho babo.  Ngapha koko, uZikri, indoda enamandla yakwaEfrayim,+ yabulala uMahaseya unyana kakumkani noAzerikam inkokeli yendlu noElikana osemva kokumkani.  Ukongezelela, oonyana bakaSirayeli bathimba amakhulu amabini amawaka abazalwana babo, abafazi, oonyana neentombi; baphanga amaxhoba amaninzi, emva koko bawazisa amaxhoba lawo eSamariya.+  Apho ke kwakukho umprofeti kaYehova ogama linguOdedi. Ngoko waphuma phambi komkhosi owawusiza eSamariya waza wathi kuwo: “Khangela! Kwakungenxa yomsindo+ kaYehova uTHIXO wookhokho benu nxamnye noYuda ukuba amnikele esandleni senu, kangangokuba niye nabulala phakathi kwabo ngomsindo+ oye kufikelela emazulwini.+ 10  Yaye nicinga ukwenza oonyana bakwaYuda nabaseYerusalem babe zizicaka+ nezicakakazi zenu. Nina ke, aninatyala na kuYehova uThixo wenu? 11  Ke kaloku ndiphulaphuleni nize nibabuyisele abathinjwa enabathimba kubazalwana benu,+ kuba ukuvutha komsindo kaYehova kunxamnye nani.”+ 12  Kwaza kwasuka amadoda athile aziintloko+ zoonyana bakaEfrayim,+ uAzariya unyana kaYehohanan, uBherekiya unyana kaMeshilemoti noYehizekiya unyana kaShalum noAmasa unyana kaHadelayi, basukuma nxamnye nabo bangenayo abavela kwiphulo lomkhosi, 13  baza bathi kubo: “Ningabazisi apha aba bathinjwa, kuba kuya kuphumela ekubeni sibe netyala kuYehova. Nicinga ukongeza ezonweni zethu nasetyaleni lethu, kuba sinamatyala amaninzi,+ yaye kukho ukuvutha komsindo+ nxamnye noSirayeli.” 14  Ngako oko amadoda axhobileyo+ abashiya abathinjwa+ namaxhoba phambi kweenkosana+ nalo lonke ibandla. 15  Asuka ke amadoda atyunjwe ngamagama+ athabatha abathinjwa, abambesa bonke ababeze phakathi kwabo ngamaxhoba. Ngoko babambesa+ babanika iimbadada babapha ukutya+ babaseza+ babathambisa. Ngapha koko, nabaphi na ababehexahexa, babakhwelisa+ emaesileni babazisa eYeriko,+ isixeko semithi yesundu,+ ecaleni kwabazalwana babo. Emva koko babuyela eSamariya.+ 16  Ngelo xesha uKumkani uAhazi+ wathumela kukumkani waseAsiriya+ ukuba amncede. 17  Kwakhona amaEdom+ angena amxabela uYuda yaye athabatha abathinjwa. 18  Ke wona amaFilisti,+ ahlasela isixeko saseShefela+ nesaseNegebhi+ zakwaYuda aza athimba iBhete-shemeshe+ neAyalon+ neGederoti+ neSoko+ needolophu eziphantsi kwayo neTimna+ needolophu eziphantsi kwayo neGimzo needolophu eziphantsi kwayo; yaye ahlala khona. 19  Kuba uYehova wamthoba+ uYuda ngenxa ka-Ahazi ukumkani wakwaSirayeli, ngenxa yokuba wayeka kwabakho uvula-zibhuqe kwaYuda,+ yaye kwabakho ukungathembeki okukhulu kuYehova. 20  Ekugqibeleni uTilegati-pilenesere+ ukumkani waseAsiriya weza nxamnye naye wambandezela,+ akamomeleza. 21  Kuba uAhazi waphanga indlu kaYehova+ nendlu kakumkani+ neyeenkosana+ yaye ngaloo ndlela wenza izipho kukumkani waseAsiriya;+ kodwa oko akumncedanga nganto. 22  Noko ke, ngexesha lokubandezeleka kwakhe, wenza ngokungathembeki ngakumbi kuYehova, oko kukuthi, uKumkani uAhazi.+ 23  Yaye waqalisa ukubingelela koothixo+ baseDamasko+ abamxabelayo, wahlabela mgama esithi: “Ngenxa yokuba oothixo bookumkanibaseSiriya bayabanceda,+ ndiya kubingelela kubo, ukuze bandincede.”+ Yaye bona baba sisikhubekiso kuye nakuSirayeli ephela.+ 24  Ngaphezu koko, uAhazi wahlanganisa ndawonye impahla+ zendlu kaTHIXO oyinyaniso waza wazaphula zaba ziingceba iimpahla zendlu kaTHIXO oyinyaniso,+ waza wazivala iingcango+ zendlu kaYehova, wazenzela izibingelelo kuzo zonke iimbombo zaseYerusalem.+ 25  Yaye kuzo zonke izixeko, kwanakwizixeko zakwaYuda, wenza iindawo eziphakamileyo+ zokuqhumisa umbingelelo kwabanye oothixo,+ kangangokuba wamcaphukisa+ uYehova uTHIXO wookhokho bakhe. 26  Ke eminye imicimbi yakhe+ nazo zonke iindlela zakhe, zokuqala nezokugqibela, zibhalwe eNcwadini+ yooKumkani bakwaYuda nabakwaSirayeli. 27  Ekugqibeleni uAhazi walala kookhokho bakhe, bamngcwabela kwisixeko saseYerusalem, kuba abamzisanga kwindawo yokungcwaba ookumkani bakwaSirayeli.+ Waza uHezekiya unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.

Umbhalo osemazantsi