Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kronike 20:1-37

20  Kwathi emva koko oonyana bakaMowabhi+ noonyana baka-Amoni+ benamanye ama-Amonim+ beza kulwa noYehoshafati emfazweni.+  Ngoko abantu beza kuxelela uYehoshafati, besithi: “Kuza kuwe isihlwele esikhulu kummandla wolwandle, sivela kwaEdom;+ yaye apho siseHatsatson-tamare, oko kukuthi, e-En-gedi.”+  Woyika+ uYehoshafati wazimisela ukuba afune uYehova.+ Ngoko wabhengeza ukuba kuzilwe ukutya+ nguye wonke uYuda.  Ekugqibeleni abo bakwaYuda baqokelelana ndawonye ukuba babuze kuYehova.+ Nababesuka kuzo zonke izixeko zakwaYuda beza kubuza kuYehova.+  Wandula uYehoshafati wema ebandleni lakwaYuda nelaseYerusalem endlwini kaYehova+ phambi kwentendelezo entsha,+  wathi:+ “Owu Yehova THIXO wookhokho bethu,+ akungoThixo na emazulwini,+ asinguwe na olawula bonke ubukumkani beentlanga,+ akakho sesandleni sakho na amandla nokomelela, kungekho bani unokumelana nawe?+  Asinguwe na, Thixo wethu,+ ogxothe abemi beli lizwe phambi kwabantu bakho amaSirayeli+ waza wabanikela+ kwimbewu ka-Abraham, isithandane sakho,+ ukusa kwixesha elingenammiselo?  Yaye ahlala kulo, aza alakhela ingcwele igama lakho,+ esithi,  ‘Ukuba kungeza intlekele,+ ikrele, umgwebo oqatha, okanye indyikitya yokufa+ okanye indlala,+ masime phambi kwale ndlu+ phambi kwakho (kuba igama lakho+ likule ndlu), ukuze simemeze kuwe sicele uncedo siphume ekubandezelekeni kwethu, uve uze usindise.’+ 10  Ke kaloku naba oonyana baka-Amoni,+ nabakaMowabhi+ nabommandla weentaba waseSehire,+ ongamvumelanga uSirayeli ukuba abangenele ekuphumeni kwakhe kwilizwe laseYiputa, kodwa wemka kubo yaye akazange ababhubhise,+ 11  ewe, yabona basivuza+ ngokungena basigxothe elifeni owasinika lona ukuba silidle.+ 12  Owu Thixo wethu, akuyi kuphumeza umgwebo na phezu kwabo?+ Kuba asinamandla phambi kwesi sihlwele sikhulu esiza nxamnye nathi;+ yaye thina asikwazi oko simele sikwenze,+ kodwa amehlo ethu akhangele kuwe.”+ 13  Ngalo lonke elo xesha bonke abakwaYuda babemi phambi kukaYehova,+ kwanabantwana,+ nabafazi babo noonyana babo. 14  Ke kaloku uYahaziyeli unyana kaZekariya unyana kaBhenaya unyana kaYeyeli unyana kaMataniya umLevi woonyana baka-Asafu,+ wafikelwa ngumoya+ kaYehova phakathi kwebandla elo. 15  Ngenxa yoko wathi: “Phulaphulani, nonke maYuda nani bemi baseYerusalem nawe Kumkani Yehoshafati! Utsho uYehova ukuthi, ‘Musani ukoyika+ okanye ninkwantye ngenxa yesi sihlwele sikhulu; kuba idabi asilolenu, kodwa lelikaThixo.+ 16  Yihlani ngomso niye kulwa nabo. Nabo besiza bephuma kwingxingwa yaseTsitsi; yaye ngokuqinisekileyo niya kubafumana ekupheleni kwentlambo ngaphambi kwentlango yaseYeruweli. 17  Akukho mfuneko yakulwa+ ngesi sihlandlo. Zimiseni, nime ngxi+ nilubone usindiso+ lukaYehova ngenxa yenu. Owu Yuda nawe Yerusalem, musani ukoyika okanye ninkwantye.+ Phumani ngomso nxamnye nabo, uYehova uya kuba nani.’”+ 18  Kwaoko wabuthoba ubuso bakhe uYehoshafati ebubhekise emhlabeni,+ naye wonke uYuda nabemi baseYerusalem bawa phambi koYehova baqubuda kuYehova.+ 19  Bandula abaLevi+ bakoonyana bamaKohati+ nabakoonyana bamaKora+ baphakama badumisa uYehova uTHIXO kaSirayeli ngelizwi elikhulu ngokungaqhelekanga.+ 20  Bavuka ekuseni kusasa baza baphuma baya entlango+ yaseTekowa.+ Yaye njengoko babephuma, uYehoshafati wema waza wathi: “Ndiveni, maYuda nani bemi baseYerusalem!+ Kholwani+ kuYehova uThixo wenu ukuze nihlale ixesha elide. Kholwani kubaprofeti+ bakhe ukuze niphumelele.” 21  Ngaphezu koko,+ wacebisana nabantu waza wamisa iimvumi+ zikaYehova nabo banikela indumiso+ behombe ngezingcwele+ njengoko babehamba phambi kwamadoda axhobileyo,+ yaye besithi: “Mdumiseni uYehova,+ kuba ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.”+ 22  Ngelo xesha baqalisa ngentswahla yovuyo nendumiso, uYehova wabeka amadoda angabalaleli+ nxamnye noonyana baka-Amoni, bakaMowabhi nommandla weentaba waseSehire ababesiza kuYuda, baza baxabelana bodwa.+ 23  Oonyana baka-Amoni nabakaMowabhi bema nxamnye nabemi bommandla weentaba waseSehire+ babatshabalalisa baza bababhubhisa; yaye ngokukhawuleza nje bakuba begqibile ngabemi baseSehire bancedisana ngamnye etshabalalisa idlelane lakhe.+ 24  Kodwa yena uYuda, wafika emboniselweni yasentlango.+ Bathi bakubheka isihlwele, babona apho, izidumbu zabo ziwe emhlabeni+ kungekho bani usindileyo. 25  Ngoko uYehoshafati nabantu bakhe beza kuphanga amaxhoba+ kubo, baza bafumana kubo iimpahla nezinxibo ezininzi nempahla enqwenelekayo; babahluba de abakwazi ukuzithwala.+ Kwathabatha iintsuku ezintathu ukuphanga amaxhoba, kuba ayemaninzi kakhulu. 26  Ngomhla wesine bahlanganisana ndawonye entilini yaseBheraka, kuba kulapho bambonga khona uYehova.+ Kungenxa yoko le nto bathi igama+ laloo ndawo yiNtili yaseBheraka—de kube namhla. 27  Aza onke amadoda akwaYuda nawaseYerusalem abuya, noYehoshafati ewakhokele, abuyela eYerusalem enemihlali, kuba uYehova ewenze aba nemihlali kwiintshaba zawo.+ 28  Ngoko eza eYerusalem enemirhubhe+ neehadi+ namaxilongo+ endlwini kaYehova.+ 29  Yaye ukunkwantya+ kuThixo kwaba kubo bonke ubukumkani bamazwe bakuva ukuba uYehova wayelwe nxamnye neentshaba zikaSirayeli.+ 30  Ngaloo ndlela ummandla wobukhosi bukaYehoshafati awuzange ube nasiphazamiso, yaye uThixo wakhe waqhubeka emnika ukuphumla macala onke.+ 31  UYehoshafati+ wahlabela mgama elawula kwaYuda. Wayeneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu ubudala ukuqalisa kwakhe ukulawula, yaye iminyaka engamashumi amabini anesihlanu walawula eYerusalem. Igama likanina lalinguAzubha+ intombi kaShilehi. 32  Yaye waqhubeka ehamba endleleni kayise uAsa,+ akazange aphambuke kuyo, ngokwenza okulungileyo emehlweni kaYehova.+ 33  Kuphela iindawo eziphakamileyo+ azizange zithi shwaka; abantu babengekayilungiseleli uThixo wookhokho babo intliziyo yabo.+ 34  Eminye imicimbi kaYehoshafati, eyokuqala neyokugqibela, nantso ibhalwe phakathi kwamazwi kaYehu+ unyana kaHanani,+ eyafakwa eNcwadini+ yooKumkani bakwaSirayeli. 35  Emva koku uYehoshafati ukumkani wakwaYuda wazimanya noAhaziya+ ukumkani wakwaSirayeli, owenza okungendawo.+ 36  Wamenza iqabane ngokwenza iinqanawa eziya eTarshishe+ baza benza neenqanawa e-Etsiyon-gebhere.+ 37  Noko ke, uEliyezere unyana kaDodavahu waseMaresha wathetha ngokuprofeta nxamnye noYehoshafati, esithi: “Ngokuzimanya kwakho noAhaziya,+ ngokuqinisekileyo uYehova uya kuyidiliza imisebenzi yakho.”+ Ngako oko iinqanawa zaphuka,+ azibanga namandla akuya eTarshishe.+

Umbhalo osemazantsi