Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Korinte 9:1-15

9  Ngokuphathelele ubulungiseleli+ babo bangcwele, ndingaba ndiyagqithisa ukuba ndiyanibhalela,  kuba ndiyawazi umdla eninawo endiqhayisa ngawo kwabaseMakedoni, ndisithi nina ma-Akhaya benihleli nilungile kangangonyaka,+ yaye inzondelelo yenu iye yavuselela uninzi lwabo.  Ngoko ke ndithuma abazalwana, ukuze ukuqhayisa kwethu ngani kungangqineki kulambatha kule nkalo, kodwa ukuze ngokwenene nihlale nilungile,+ kanye njengoko ndandithe niya kuba njalo.  Kungenjalo, ukuba kungenzeka abaseMakedoni beze kunye nam baze bafike ningekalungi, thina—ndingasathethi ke ngani—sifanele sibe neentloni ngoku kuqiniseka kwethu.  Ngoko ke ndicinge ukuba kuyimfuneko ukukhuthaza abazalwana beze kuni kusengaphambili baze basilungise kusengaphambili isipho senu sesisa ebesithenjisiwe,+ ukuze ngaloo ndlela sibe sisipho sesisa kungekhona esesinyanzelo.+  Kodwa mayela noku, lowo uhlwayela ngokuvimba+ uya kuvuna ngokuvimba; yaye lowo uhlwayela ngokuyintabalala+ uya kuvuna intabalala.  Ngamnye makenze kanye njengoko egqibile entliziyweni yakhe, kungekhona ngokukrokra+ okanye ngokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo.+  UThixo, ngaphezu koko, uyakwazi ukwenza ububele bakhe obungasifanelanga buphuphume phezu kwethu, ukuze nisoloko nanele kuyo yonk’ into, nibe nokuninzi kuwo wonke umsebenzi olungileyo.+  (Kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: “Wabe ngokubanzi, wanika amahlwempu, ubulungisa bakhe buqhubeka ngonaphakade.”+ 10  Ke kaloku lowo ubonelela umhlwayeli ngentabalala yembewu nesonka sokutya+ uya kunibonelela aze ayandise imbewu yenu ukuze nihlwayele yaye uya kuyandisa imveliso yobulungisa benu.)+ 11  Niya kunikwa intabalala ezintweni zonke ukuze nibonise isisa ngandlela zonke kwabanye, baze ke bona bambulele uThixo ngenxa yethu;+ 12  ngenxa yokuba ubulungiseleli bale nkonzo kawonke-wonke abuboneleli kuphela ngokuyintabalala iintswelo zabo bangcwele+ kodwa butyebe ngeembonakaliso ezininzi zombulelo kuThixo. 13  Ngobungqina obunikelwa bobu bulungiseleli, bayamzukisa uThixo ngenxa yokuba niyazilulamela iindaba ezilungileyo ezingoKRISTU,+ njengoko nivakalisa esidlangalaleni ukuba nenjenjalo, nangenxa yokuba ninesisa kumnikelo wenu kubo nakubantu bonke;+ 14  yaye bayanikhungela, benilangazelela ngenxa yobubele obungasifanelanga+ bukaThixo obugqwesileyo kuni. 15  Makubulelwe kuThixo ngenxa yesipho sakhe sesisa esingathethekiyo.+

Umbhalo osemazantsi