Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Korinte 6:1-18

6  Sisebenza ndawonye naye,+ nathi siyanibongoza ukuba ningamkeli ububele obungasifanelanga bukaThixo nize niyiphose injongo yabo.+  Kuba yena uthi: “Ndakuva ngexesha elamkelekileyo, ndakunceda ngemini yosindiso.”+ Khangelani! Lingoku elona xesha lamkelekileyo.+ Khangelani! Ingoku imini yosindiso.+  Siyakuphepha ukuba sisikhubekiso+ nangayiphi na indlela, ukuze kungafunyanwa siphoso kubulungiseleli bethu;+  kodwa ngandlela zonke siyazincomela+ njengabalungiseleli bakaThixo, ngokunyamezela okukhulu, ngeembandezelo, ngokuswela, ngeenzima,+  ngokubethwa, ngeentolongo,+ ngezidubedube, ngokusebenza, ngokungalali ebusuku, ngamaxesha okungabi nakutya,+  ngokusulungeka, ngolwazi, ngokuzeka kade umsindo,+ ngobubele,+ ngomoya oyingcwele, ngothando olungenaluhanahaniso,+  ngentetho eyinyaniso, ngamandla kaThixo;+ ngezixhobo+ zobulungisa kwisandla sasekunene nakwesasekhohlo,  ngozuko nehlazo, ngengxelo embi nengxelo entle; njengabakhohlisi+ ukanti sinenyaniso,  njengabangaziwayo ukanti saziwa kakuhle,+ njengabafayo ukanti, khangela! siyaphila,+ njengabaqeqeshwayo+ ukanti asinikelwa kufeni,+ 10  njengabalusizi kodwa sihleli sinemihlali, njengamahlwempu kodwa senza abaninzi babe zizityebi, njengabangenanto ukanti sinezinto zonke.+ 11  Umlomo wethu uvulekile kuni, baseKorinte, intliziyo yethu+ iphangalele kuni. 12  Asinibandezanga nto,+ kodwa nini abawubandezileyo umsa wenu.+ 13  Ngoko ke, njengembuyekezo—ndithetha njengakubantwana bam+—ndisithi, phangalalani ngokunjalo nani. 14  Musani ukubotshwa edyokhweni kunye nabangakholwayo.+ Kuba bunabubudlelane buni na ubulungisa nokuchas’ umthetho?+ Okanye kunakwabelana kuni na ukukhanya nobumnyama?+ 15  Ngokubhekele phaya, unakuvumelana kuni na uKristu noBheliyali?+ Okanye unakwahlulelana+ kuni na umntu okholwayo nongakholwayo? 16  Yaye inakuvisisana kuni na itempile kaThixo nezithixo?+ Kuba siyitempile+ kaThixo ophilayo; kanye njengoko uThixo wathi: “Ndiya kuhlala phakathi kwabo,+ ndihambe phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, bona babe ngabantu bam.”+ 17  “‘Ngoko ke phumani phakathi kwabo, nizahlule,’ utsho uYehova, ‘nento engahlambulukanga ningayichukumisi’”;+ “‘yaye ndiya kunamkela.’”+ 18  “‘Ndiya kuba nguyihlo kuni,+ nina nibe ngoonyana neentombi kum,’+ utsho uYehova uSomandla.”+

Umbhalo osemazantsi