Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Korinte 5:1-21

5  Siyazi kaloku ukuba xa ithe yachithwa+ indlu yethu yasemhlabeni,+ le ntente,+ siza kuba nesakhiwo esivela kuThixo, indlu engenziwanga ngazandla,+ engunaphakade+ emazulwini.  Kuba kule ndlu yokuhlala eneneni siyagcuma,+ sinqwenela ngenyameko ukufaka leyo yethu ivela ezulwini,+  khon’ ukuze, sakuba ngokwenene siyifakile, singafunyanwa size.+  Enyanisweni, thina bakule ntente siyagcuma, sisindwa; ngenxa yokuba sifuna, kungekhona ukuyikhulula, kodwa ukufaka enye,+ ukuze oko kufayo kuginywe bubomi.+  Ke kaloku lowo owasenzela eli lungiselelo nguThixo,+ owasinika umqondiso+ woko kuzayo, oko kukuthi, umoya.+  Ngoko ke sisoloko somelele kakhulu, sisazi ukuba ngoxa sisekulo mzimba, sikude nelo khaya liseNkosini,+  kuba sihamba ngokholo, kungekhona ngokubona.+  Kodwa somelele kakhulu yaye silangazelela ukuwushiya lo mzimba size sihlale kwikhaya lethu neNkosi.+  Ngoko ke sinosukelo lokuba, enoba sikwikhaya lethu kunye naye okanye asikho kunye naye,+ sihlale samkelekile kuye.+ 10  Kuba sonke simele sibonakaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKRISTU,+ ukuze ngamnye afumane oko kumfaneleyo ngezinto ezenziwe ngomzimba, ngokwezinto aziqheliseleyo, enoba zezilungileyo okanye ezimbi.+ 11  Silwazi, ke ngoko, uloyiko+ lweNkosi, sibenza abantu beyiseke,+ kodwa siye sabonakaliswa kuThixo. Noko ke, ndithemba ukuba siye sabonakaliswa nakwizazela zenu.+ 12  Asizincomeli+ kwakhona kuni, kodwa sininika ithuba lokuqhayisa ngathi,+ ukuze nibe nempendulo kwabo baqhayisa ngembonakalo yangaphandle+ kungekhona ngentliziyo.+ 13  Kuba ukuba besishiywe ziingqondo,+ bekungenxa kaThixo; ukuba siphilile engqondweni,+ kungenxa yenu. 14  Kuba uthando analo uKRISTU luyasinyanzela, ngenxa yokuba siye sagqiba kwelokuba, umntu omnye wabafela bonke;+ ngoko ke, bonke bafile; 15  yaye wafela bonke ukuze abo baphilayo bangabi saziphilela,+ kodwa baphilele yena+ lowo wabafelayo waza wavuswa.+ 16  Ngenxa yoko ukususela ngoku akukho mntu simazi ngokwenyama.+ Kwanokuba simazile uKristu ngokwenyama,+ ngokuqinisekileyo ngoku asisamazi enjalo.+ 17  Ngenxa yoko ukuba nabani na umanyene noKristu, usisidalwa esitsha;+ izinto ezindala zidlule,+ khangela! kuye kwabakho izinto ezintsha.+ 18  Kodwa zonke izinto zivela kuThixo, owasixolelanisa+ naye ngoKristu waza wasinika ubulungiseleli+ boxolelaniso, 19  obu bokuba uThixo ngoKristu+ walixolelanisa naye+ ihlabathi,+ engazibaleli kubo izigqitho zabo,+ yaye walinikela kuthi ilizwi+ loxolelaniso.+ 20  Ngoko ke singoonozakuzaku+ abasendaweni kaKristu,+ ngokungathi uThixo ebesenza isibongozo ngathi.+ Njengabasendaweni kaKristu siyabongoza sisithi:+ “Yibani ngabaxolelanisiweyo noThixo.” 21  Lowo wayengasazi isono+ wamenza waba sisono+ ngenxa yethu, ukuze sibe bubulungisa+ bukaThixo ngaye.

Umbhalo osemazantsi