Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Yohane 3:1-24

3  Hayi ubukhulu bothando+ lukaBawo kuthi, lokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo;+ yaye singabo. Kungenxa yoko le nto ihlabathi+ lingasazi, ngenxa yokuba alimazanga yena.+  Zintanda, ngoku singabantwana bakaThixo,+ kodwa okwangoku akukabonakaliswa oko siya kuba kuko.+ Siyazi kona ukuba xa sukuba ebonakaliswa+ siya kuba njengaye,+ ngenxa yokuba siya kumbona kanye njengoko anjalo.+  Bonke abanalo eli themba kuye, bayazisulungekisa+ kanye njengoko yena esulungekile.+  Bonke abasenzayo isono+ benza okuchasene nomthetho,+ ngoko ke isono+ sikukuchas’ umthetho.  Niyazi nokuba yena wabonakaliswa ukuze asuse izono zethu,+ yaye akukho sono+ kuye.  Bonke abamanyene+ naye abasiqheliseli isono;+ akukho namnye uqhelisela isono ombonileyo okanye ofikelele ekumazini yena.+  Bantwana abancinane, makungabikho nabani na unilahlekisayo; lowo uqhubeka esenza ubulungisa ulilungisa, kanye njengoko yena elilungisa.+  Lowo uqhubeka esenza isono uphuma kuMtyholi, ngenxa yokuba uMtyholi ubesona ukususela ekuqaleni.+ Wabonakaliselwa+ le njongo uNyana kaThixo, yokuba ayichithe imisebenzi kaMtyholi.+  Bonke abazelwe nguThixo abaqhubeki nesono,+ ngenxa yokuba imbewu Yakhe ihleli kubo, yaye abasiqheliseli isono, ngenxa yokuba bazelwe nguThixo.+ 10  Yiyo ke le indlela ababonakala ngayo abantwana bakaThixo nabantwana bakaMtyholi: Bonke abangaqhubekiyo besenza ubulungisa+ abaphumi kuThixo, kukwanjalo nangalowo ungamthandiyo umzalwana wakhe.+ 11  Kuba esi sisigidimi enasivayo kwasekuqaleni,+ ukuba sithandane;+ 12  singabi njengoKayin, owaphuma kulowo ungendawo waza wambulala+ ngogonyamelo umntakwabo. Yaye kwakutheni ukuze ambulale ngogonyamelo? Kwakungenxa yokuba imisebenzi yakhe yayingendawo,+ kodwa yona eyomntakwabo yayiyeyobulungisa.+ 13  Musani ukumangaliswa, bazalwana, kukuba ihlabathi linithiyile.+ 14  Thina siyazi ukuba sidlulile ekufeni sangena ebomini,+ ngenxa yokuba siyabathanda abazalwana.+ Lowo ungenaluthando uhleli ekufeni.+ 15  Lowo umthiyileyo+ umzalwana wakhe usisibulala-mntu,+ yaye niyazi ukuba akukho sibulala-mntu+ sinobomi obungunaphakade obuhleliyo kuso.+ 16  Uthando+ silubone kwinto yokuba yena wanikela umphefumlo wakhe ngenxa yethu;+ ngoko ke nathi simele sinikele imiphefumlo yethu ngenxa yabazalwana bethu.+ 17  Kodwa nabani na onezinto zokuxhasa ubomi+ zeli hlabathi aze abone umzalwana wakhe eswele,+ kodwa azivalele iimfesane zakhe kuye,+ lungathini na ukuhlala kuye uthando lukaThixo?+ 18  Bantwana abancinane, masingathandi+ ngazwi nangamlomo,+ kodwa ngezenzo+ nangenyaniso.+ 19  Yiyo ke leyo indlela esiya kwazi ngayo ukuba siphuma kuyo inyaniso,+ yaye siya kuziqinisekisa iintliziyo zethu phambi kwakhe 20  ngokubhekisele kuko nakuphi na oko iintliziyo zethu ezisenokusigwebela isohlwayo kuko,+ ngenxa yokuba uThixo mkhulu kuneentliziyo zethu yaye uyazazi zonke izinto.+ 21  Zintanda, ukuba iintliziyo zethu azisigwebeli sohlwayo, sinenkululeko yokuthetha kuye uThixo;+ 22  yaye nantoni na esiyicelayo siyayamkela kuye,+ ngenxa yokuba siyayigcina imiyalelo yakhe kwaye siyazenza izinto ezikholekileyo emehlweni akhe.+ 23  Eneneni, lo ngumyalelo wakhe, ukuba sibe nokholo egameni loNyana wakhe uYesu Kristu+ yaye sithandane,+ kanye njengoko wasiyalelayo. 24  Ngaphezu koko, lowo uyigcinayo imiyalelo yakhe umanyene naye,+ naye umanyene nomntu onjalo; yaye ukuba umanyene nathi,+ sikwazi ngenxa yomoya+ awasinika wona.

Umbhalo osemazantsi