Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Tesalonika 3:1-13

3  Ngoko ke, sithe sakuqonda ukuba akunyamezeleki, sabona kulungile ukuba sisale sedwa eAthene;+  saza sathumela uTimoti,+ umzalwana wethu nomlungiseleli kaThixo kwiindaba ezilungileyo+ ezingoKristu, ukuba aniqinise aze anithuthuzele ngenxa yokholo lwenu,  ukuze kungabikho nabani na onokuhexiswa zezi mbandezelo.+ Kuba niyazi ngokwenu ukuba simiselwe yona kanye le nto.+  Enyanisweni, naxa sasinani, sasiye sinixelele kwangaphambili+ ukuba sasimiselwe ukubandezeleka,+ kanye njengokuba kuye kwenzeka nanjengokuba nisazi.+  Kungenxa yoko le nto, eneneni, xa ndandingasenakunyamezela, ndathumelayo ukuze ndazi ngokuthembeka kwenu,+ njengokuba mhlawumbi ngandlela ithile uMhendi+ ebesenokunihenda, kuze ukusebenza kwethu kube lilize.+  Ngoku uTimoti usandul’ ukufika kuthi evela kuni,+ esiza neendaba ezimnandi ezingokuthembeka kwenu nothando,+ nokuba nisoloko niqhubeka ninenkumbulo entle ngathi, nilangazelela ukusibona njengoko kukwanjalo nakuthi ngani.+  Ngenxa yoko, sitsho sathuthuzeleka+ bazalwana, kuyo yonke intswelo nembandezelo yethu, sisakuva ngokuthembeka enikubonisayo,+  kuba kuyasiphilisa ukuma kwenu niqinile eNkosini.+  Ndingambulela ndithini na uThixo ngenxa yalo lonke uvuyo nemihlali+ endinayo ngani phambi koThixo wethu, 10  ngoxa ubusuku nemini sikhunga+ ngokugqithiseleyo ukuba sibubone ubuso benu ukuze sinincede apho nisilela khona elukholweni?+ 11  Wanga ke uThixo uBawo wethu neNkosi yethu uYesu+ bangayenza mhlophe indlela yethu eza kuni. 12  Ngaphezu koko, yanga iNkosi ingalukhulisa+ luphuphume uthando+ eninalo omnye ngomnye nangabo bonke abanye, kwanjengokuba sisenza nathi kuni; 13  ize iziqinise iintliziyo zenu, ukuze ningabi nakusoleka+ ebungcweleni phambi koThixo uBawo wethu ebudeni bobukho+ beNkosi yethu uYesu nabo bonke abangcwele bayo.+

Umbhalo osemazantsi