Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Tesalonika 2:1-20

2  Ngokuqinisekileyo, niyazi, bazalwana, ukuba ukunityelela kwethu+ akubanga lilize konke konke,+  kodwa, emva kokuba siqale ngokubandezeleka+ saza saphathwa ngokusa+ eFilipi+ (kanye njengokuba nisazi), uThixo wethu wasomeleza ukuze senze umzamo omkhulu wokuzithetha+ kuni iindaba ezilungileyo zikaThixo.  Kambe ke ukunibongoza kwethu akusekelwanga ebuxokini okanye ekungahlambulukini+ okanye kwinkohliso,  kodwa sithetha kanye njengabo uThixo abangqine bekufanelekele ukuphathiswa+ iindaba ezilungileyo, sinenjongo yokukholisa,+ kungekhona abantu, kodwa uThixo, ocikida iintliziyo zethu.+  Enyanisweni, (niyazi nani ukuba) asizanga kuni ngentetho yokunkwalambisa,+ okanye ngembonakalo yobuxoki+ yenkanuko,+ uThixo ulingqina!  Besingafuni kuzukiswa ngabantu,+ nokuba nini okanye abanye, nakuba ke kambe besinako ukuba luxanduva+ oluziindleko njengoko singabapostile bakaKristu.  Kunoko, siye saba ngabathantamisayo phakathi kwenu, njengaxa umama oncancisayo ebaphatha ngononophelo+ abakhe abantwana.  Ngokunjalo, ngenxa yokuba sinomsa ngani,+ kuye kwakholeka kuthi ukuba sininike, kungekuphela nje iindaba ezilungileyo zikaThixo, kodwa kwanemiphefumlo yethu,+ ngenxa yokuba naba ziintanda+ kuthi.  Ngokuqinisekileyo niyakukhumbula, bazalwana, ukusebenza nokubulaleka kwethu. Sasisebenza+ ubusuku nemini, ukuze singabi luxanduva oluziindleko kuye nabani na wenu,+ lo gama sasinishumayeza iindaba ezilungileyo zikaThixo. 10  Ningasingqinela ngokwenu, kanti noThixo ngenkqu ukwalingqina, lendlela esahlala ngayo sinyanisekile, singamalungisa yaye singabangasolekiyo+ phakathi kwenu makholwa. 11  Njengoko nisazi, besixelisa ubawo+ kubantwana bakhe, sibongoza+ ngamnye wenu, sinithuthuzela yaye sinikela ubungqina kuni, 12  ukuze niqhubeke nihamba+ ngokumfaneleyo uThixo onibizela+ ebukumkanini+ nakuzuko lwakhe. 13  Eneneni, kungenxa yoko le nto singayeki ukumbulela uThixo,+ kuba xa nalamkelayo ilizwi likaThixo,+ enaliva kuthi, nalamkela, kungekhona njengelizwi labantu,+ kodwa, kanye njengokuba kunjalo enyanisweni, njengelizwi likaThixo, elisebenzayo kuni makholwa.+ 14  Yaye nina, bazalwana, niye naxelisa amabandla kaThixo akwelakwaYuda amanyene noKristu uYesu, kuba nani nabandezeleka+ ezandleni zabantu belizwe lenu kanye ngendlela awabandezeleka ngayo nawo ezandleni zamaYuda, 15  lawo ayibulalayo iNkosi uYesu+ nabaprofeti+ aza asitshutshisa nathi.+ Ngapha koko, akamkholisi uThixo, kodwa anxamnye nezilangazelelo zabantu bonke, 16  njengoko ezama ukusithintela+ ukuba singathethi nabantu beentlanga ukuze basindiswe,+ nto leyo ephumela ekubeni uzale ngokupheleleyo umlinganiselo+ wezono zawo. Kungokunje ingqumbo yakhe iphezu kwawo.+ 17  Thina ke, bazalwana, sithe sakuba silahlekelwe nini okomzuzwana, phofu ngembonakalo kungekhona ngeentliziyo, sazabalaza ngakumbi kunesiqhelo ukubona ubuso benu ngomnqweno omkhulu.+ 18  Ngoko siye sazama ukuza kuni, nditsho mna Pawulos lo, ndizame kwada kwakabini, kodwa uSathana uxabe endleleni. 19  Kuba liyintoni na ithemba lethu novuyo lwethu nesithsaba+ sokugcoba kwethu phambi kweNkosi yethu uYesu ebudeni bobukho bayo?+ Asinini yini na? 20  Ngokuqinisekileyo nini uzuko novuyo lwethu.

Umbhalo osemazantsi