Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 8:1-22

8  Kwathi ke kamsinya nje akuba mdala uSamuweli wamisela+ oonyana bakhe bangabagwebi kwaSirayeli.  Ke kaloku igama lonyana wakhe wamazibulo lalinguYoweli,+ negama lowesibini lalinguAbhiya;+ babengabagwebi eBher-shebha.  Oonyana bakhe babengahambi ngeendlela zakhe,+ kodwa babetyekele ekulandeleni ingeniso yokungekho sikweni+ yaye babesamkela nokunyotywa+ baze bagqwethe nomgwebo.+  Ekuhambeni kwexesha amadoda amakhulu akwaSirayeli+ aqokelelana ndawonye aza eza kuSamuweli eRama  athi kuye: “Khangela! Wena umdala, kodwa oonyana bakho abahambanga ngeendlela zakho. Ke kaloku simisele ukumkani+ abe ngumgwebi phezu kwethu njengazo zonke iintlanga.”  Kodwa le nto yayimbi emehlweni kaSamuweli kwanjengokuba babethe: “Sinike ukumkani abe ngumgwebi phezu kwethu,” waza uSamuweli wathandaza kuYehova.+  Ngoko wathi uYehova kuSamuweli:+ “Liphulaphule ilizwi labantu kuko konke abakutshoyo kuwe;+ kuba ingenguwe abamgatyayo, kodwa bagatye mna ukuba ndingabi ngukumkani+ phezu kwabo.  Ngokuvisisana nokwenza kwabo konke abakwenzileyo ukususela mini ndabanyusayo eYiputa+ kwada kwaba yile mini ngokuba babemana bendishiya+ baze bakhonze abanye oothixo,+ benza ngaloo ndlela nakuwe.  Ke kaloku liphulaphule ilizwi labo. Kuphela nje, wena ufanele ubalumkise ngokunzulu, yaye uze ubaxelele imfanelo eselungelweni likakumkani oya kulawula phezu kwabo.”+ 10  Ngoko uSamuweli wawathetha onke amazwi kaYehova ebantwini ababecela ukumkani kuye. 11  Wathi: “Le iya kuba yimfanelo eselungelweni+ likakumkani oya kulawula phezu kwenu: Oonyana benu uya kubathabatha+ aze ababeke njengabakhe ezinqwelweni zakhe+ naphakathi kwabakhweli-mahashe bakhe,+ yaye abanye kofuneka babaleke phambi kweenqwelo zakhe;+ 12  azimisele iintloko phezu kwamawaka+ neentloko phezu kwamashumi amahlanu,+ nabanye bokumlimela+ nokuvuna isivuno sakhe+ nokwenza izixhobo zakhe zemfazwe+ nezixhobo zeenqwelo zakhe.+ 13  Neentombi zenu uya kuzithabatha zibe ngabenzi bezithambiso nabapheki nababhaki.+ 14  Namasimi enu nezidiliya+ zenu negcume lenu lomnquma,+ ezona zilungileyo, uya kuzithabatha aze okunene azinike abakhonzi bakhe. 15  Kumasimi enu embewu nakwizidiliya zenu uya kuthabatha isishumi,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kusinika amagosa+ akhe enkundla nabakhonzi bakhe. 16  Izicaka zenu nezicakakazi zenu neyona mihlambi yenu ilungileyo, namaesile enu uya kuwathabatha, awasebenzisele umsebenzi wakhe.+ 17  Kwimihlambi yenu+ uya kuthabatha isishumi, nize nina nibe ngabakhonzi bakhe. 18  Yaye ngokuqinisekileyo niya kudanduluka ngaloo mini ngenxa kakumkani+ enizikhethele yena, kodwa uYehova akayi kuniphendula ngaloo mini.”+ 19  Noko ke, abantu bala ukuliphulaphula ilizwi likaSamuweli+ baza bathi: “Hayi, kodwa ke thina siya kuba nokumkani phezu kwethu. 20  Nathi, masibe njengazo zonke iintlanga,+ aze ukumkani wethu abe ngumgwebi phezu kwethu aze aphume phambi kwethu alwe amadabi ethu.” 21  Waweva uSamuweli onke amazwi abantu; wandula ke wawathetha ezindlebeni zikaYehova.+ 22  Waza uYehova wathi kuSamuweli: “Liphulaphule ilizwi labo, uze ke ubanike ukumkani abalawule.”+ Ngako oko uSamuweli wathi kumadoda akwaSirayeli: “Hambani niye ngamnye esixekweni sakowabo.”

Umbhalo osemazantsi