Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 6:1-21

6  Ityeya+ kaYehova yaba semhlabeni wamaFilisti iinyanga ezisixhenxe.  Yaye amaFilisti abiza ababingeleli nabavumisi,+ esithi: “Senze ntoni na ngetyeya kaYehova? Saziseni into esingayindulula ngayo ukuyisa endaweni yayo.”  Bathi ke bona: “Ukuba niyayindulula ityeya kaTHIXO kaSirayeli, ningayindululi ngaphandle komnikelo, kuba nifanele ngandlela zonke nibuyisele kuye umnikelo wetyala.+ Kungoko ke eniya kuthi niphiliswe, yaye nimele nazi ukuba kutheni isandla sakhe singayi kusuka nje kuni.”  Athi ke wona: “Uyintoni na umnikelo wetyala esifanele siwubuyisele kuye?” Bandula ke bathi: “Ngokwenani leenkosi ezimanyeneyo zamaFilisti, izikhala zegolide ezihlanu namabuzi egolide amahlanu, kuba nina nonke kunye neenkosi zenu ezimanyeneyo+ ninesibetho esifanayo.  Nimele nenze imifanekiso yezikhala zenu nemifanekiso yamabuzi enu+ alonakalisayo ilizwe eli, yaye nimele nimnike uzuko+ uTHIXO kaSirayeli. Mhlawumbi uya kusenza khaphukhaphu isandla sakhe asisuse kuni nakuthixo wenu nakwilizwe lenu.+  Kutheni na nifanele niyenze ibe lukhuni intliziyo yenu kanye ngokwendlela iYiputa noFaro abayenza yaba lukhuni ngayo intliziyo yabo?+ Akuzange na kamsinya nje akuba Yena eqhubene nabo ngokuqatha+ bona baqalisa ukubandulula, baza bahamba?+  Ke kaloku thabathani nize nenze inqwelo entsha,+ neemazi zeenkomo ezimbini ezanyisayo, ekungakhange kubekwe dyokhwe+ kuzo, yaye nimele nizibophe enqwelweni ezo mazi zeenkomo, amathole azo wona niwenze abuyele ekhaya angazilandeli.  Nize niyithabathe ityeya kaYehova niyibeke enqwelweni, nempahla yegolide+ enimele niyibuyisele kuye njengomnikelo wetyala+ nifanele niyifake ebhokisini ecaleni layo. Nimele ke niyindulule, ihambe.  Nize nikhangele ke: ukuba ithe yenyuka ngendlela eya kummandla wakowayo, eBhete-shemeshe,+ nguye owenze obu bubi bukhulu kuthi; kodwa ukuba akunjalo, simele sazi ukuba asichukunyiswanga sisandla sakhe; sihlelwe nje yingozi.”+ 10  Aqalisa ke amadoda ukwenjenjalo. Ngoko athabatha iimazi zeenkomo ezimbini ezanyisayo aza azibophela enqwelweni, amathole azo awavalela ekhaya. 11  Andula ke ayibeka ityeya kaYehova enqwelweni,+ kwanebhokisi namabuzi egolide nemifanekiso yezikhala zabo. 12  Yaye iimazi zeenkomo zaya ngqo phambili ngendlela eya eBhete-shemeshe.+ Zahamba ngohola wendlela omnye, zihamba zinxakama, azizange ziphambukele ngasekunene okanye ngasekhohlo. Lonke elo xesha iinkosi ezimanyeneyo+ zamaFilisti zazihamba emva kwazo ukuya kufikelela kumda waseBhete-shemeshe. 13  Abantu baseBhete-shemeshe babevuna isivuno sengqolowa+ entilini. Xa baphakamisa amehlo baza babona iTyeya, baba nemihlali bakuyibona. 14  Yaza inqwelo yafika entsimini kaYoshuwa umBhete-sheme yema apho, apho kwakukho ilitye elikhulu. Baza bayicanda imithi yenqwelo, iimazi zeenkomo+ ezo bazinikela zangumnikelo otshiswayo kuYehova.+ 15  AbaLevi+ bayithula ityeya kaYehova nebhokisi eyayikunye nayo, ekwakukho kuyo impahla yegolide, baza bayibeka phezu kwelitye elikhulu. Amadoda aseBhete-shemeshe+ anikela iminikelo etshiswayo, yaye ukususela ngaloo mini aqhubeka esenzela uYehova imibingelelo. 16  Kwaye iinkosi ezintlanu ezimanyeneyo+ zamaFilisti zakubona oko zaza zabuyela e-Ekron ngaloo mini. 17  Zizo ke ezi izikhala zegolide ezabuyiswa ngamaFilisti njengomnikelo wetyala kuYehova:+ esaseAshdode+ sasisinye, esaseGaza+ sasisinye, esaseAshkelon+ sasisinye, esaseGati+ sasisinye, esase-Ekron+ sasisinye. 18  Amabuzi ayengokwenani lazo zonke izixeko zamaFilisti ezizezeenkosi ezimanyeneyo ezintlanu, ukususela kwisixeko esinqatyisiweyo ukusa kwidolophana ekwilizwe elivulekileyo. Nelitye elikhulu awayibeka phezu kwalo ityeya kaYehova lilingqina kude kube yile mini entsimini kaYoshuwa umBhete-sheme. 19  Waza yena wawabetha amadoda aseBhete-shemeshe,+ ngenxa yokuba ayeyikhangele ityeya kaYehova. Ngoko wabetha phakathi kwabantu amadoda angamashumi asixhenxe—amadoda angamashumi amahlanu amawaka—baza abantu bazila ngenxa yokuba uYehova wayexabele abantu ngokubabulala kakhulu ngogonyamelo.+ 20  Ngapha koko, amadoda aseBhete-shemeshe athi: “Ngubani na oya kukwazi ukuma phambi koYehova lo Thixo ungcwele,+ yaye uya kusuka aye kubani na ukumka kwakhe kuthi?”+ 21  Ekugqibeleni athumela abathunywa kubemi baseKiriyati-yarim,+ esithi: “AmaFilisti ayibuyisile ityeya kaYehova. Yihlani. Yithabatheleni kuni.”+

Umbhalo osemazantsi