Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 26:1-25

26  Ekuhambeni kwexesha bafika abantu baseZifi+ kuSawule eGibheya,+ besithi: “UDavide akazifihlanga na endulini kaHakila,+ ejongene neYeshimon?”+  Wesuka+ ke uSawule waza wehla waya entlango yeZifi, ekunye namadoda angamawaka amathathu,+ anyuliweyo akwaSirayeli, ukuya kufuna uDavide entlango yeZifi.  Waza uSawule wamisa inkampu endulini yeHakila, ejongene neYeshimon, ngasendleleni, ngoxa uDavide wayehlala entlango. Wabona ukuba uSawule umlandele entlango.  Ngoko uDavide wathumela iintlola+ ukuze azi ukuba enyanisweni uSawule uzile na.  Kamva wesuka uDavide waya kwindawo apho uSawule amise khona inkampu, waza uDavide wayibona indawo awayelele kuyo uSawule, noAbhinere+ unyana kaNere intloko yomkhosi wakhe; yaye uSawule wayelele kuthango lwenkampu+ nabantu bemise iintente macala onke.  Wandula ke uDavide waphendula wathi kuAhimeleki umHiti+ noAbhishayi+ unyana kaTseruya,+ umntakwabo Yowabhi: “Ngubani na oya kuhla nam siye kuSawule enkampini?” UAbhishayi wathi: “Mna ndiya kuhla nawe.”+  Waya ke uDavide noAbhishayi ebantwini ebusuku; yaye, khangela! uSawule wayelele ubuthongo ngaphakathi kothango lwenkampu nomkhonto wakhe ugxunyekwe emhlabeni ngasentlokweni yakhe, noAbhinere nabantu babelele macala onke.  Ke uAbhishayi wathi kuDavide: “Namhlanje uThixo ulunikele utshaba lwakho esandleni sakho.+ Ke kaloku, makhe ndimqhame nomhlaba ngomkhonto kube kanye nje, hayi kabini.”  Noko ke, uDavide wathi kuAbhishayi: “Musa ukumonakalisa, kuba ngubani na owolulele isandla sakhe kothanjisiweyo kaYehova+ waza wahlala emsulwa?”+ 10  Waza uDavide wahlabela mgama wathi: “Ephila nje uYehova,+ uYehova ngokwakhe uya kumbetha ngesibetho;+ okanye iya kufika imini yakhe+ yaye kuya kufuneka afe, okanye uya kuhla aye edabini,+ ngokuqinisekileyo ke uya kutshayelwa.+ 11  Makube lee,+ kum, ngokwembono kaYehova,+ ukolula isandla sam+ nxamnye nothanjisiweyo kaYehova!+ Ke ngoko, khawuncede, uthabathe umkhonto lo ungasentlokweni yakhe nomphanda wamanzi, size singene endleleni.” 12  Ngako oko uDavide wathabatha umkhonto nomphanda wamanzi kwindawo engasentlokweni kaSawule, bandula ke bona bangena endleleni; yaye kwakungekho bani ubonayo+ okanye nabani na ophawulayo okanye nabani na ovukayo, kuba bonke babelele, ngenxa yokuba babewelwe bubuthongo obunzulu+ obuvela kuYehova. 13  Wandula ke uDavide wadlulela ngaphesheya waza wamela mgama phezulu entabeni, sisikhulu isithuba phakathi kwabo. 14  Waqala ke uDavide ukumemeza ebantwini nakuAbhinere unyana kaNere, esithi: “Akuyi kuphendula na, Abhinere?” NoAbhinere+ ke waqala ukuphendula waza wathi: “Ungubani na wena umemezayo kukumkani?” 15  NoDavide wahlabela mgama wathi kuAbhinere: “Akuyondoda na? Yaye ngubani na onjengawe kwaSirayeli? Kutheni na, ke, ukuze ungayilindi inkosi yakho ukumkani? Kuba kufike omnye wabantu eze konakalisa ukumkani inkosi yakho.+ 16  Le nto uyenzileyo ayilunganga. Ephila nje uYehova,+ nina nifanelwe kukufa,+ ngenxa yokuba ningayilindanga+ inkosi yenu, othanjisiweyo kaYehova.+ Ke kaloku khawubone ukuba uphi na umkhonto kakumkani nomphanda wamanzi+ ezibe zingasentlokweni yakhe.” 17  NoSawule waqala ukuliqonda ilizwi likaDavide nokuthi: “Lilizwi lakho na eli, nyana wam Davide?”+ Wathi ke uDavide: “Lilizwi lam, nkosi yam kumkani.” 18  Waza wongezelela ngokuthi: “Kutheni na ukuba inkosi yam isukele umkhonzi wayo,+ kuba ndenze ntoni na, ibubuphi na nobubi obusesandleni sam?+ 19  Ke kaloku inkosi yam ukumkani, mayincede, iphulaphule amazwi omkhonzi wayo: Ukuba nguYehova okuxhokonxileyo nxamnye nam, makeve ke ivumba lomnikelo wokudla okuziinkozo.+ Kodwa ukuba ngoonyana bomntu,+ baqalekisiwe phambi koYehova,+ ngenxa yokuba namhlanje bandigxothile ukuze ndingazivi ndinamathele elifeni likaYehova,+ besithi, ‘Hamba, khonza abanye oothixo!’+ 20  Ke kaloku malingaphalali igazi lam emhlabeni phambi kobuso bukaYehova;+ kuba ukumkani wakwaSirayeli uphumile ukuya kufuna intakumba enye,+ kanye njengoko ubani esukelana nesakhwatsha ezintabeni.”+ 21  NoSawule ke wathi: “Ndonile.+ Buya, nyana wam Davide, kuba andisayi kuba sakwenzakalisa, ngenxa yokuba umphefumlo wam ubuxabisekile+ emehlweni akho ngale mini. Khangela! Ndenze ngobudenge yaye ndiphazame kakhulu.” 22  Wandula ke waphendula uDavide waza wathi: “Nanku umkhonto kakumkani, makuwele omnye wabafana eze kuwuthabatha. 23  NguYehova oya kubuyekeza ngamnye ubulungisa+ bakhe nokuthembeka kwakhe, ekubeni uYehova namhlanje ebekunikele esandleni sam, mna ke andivumanga ukolulela isandla sam kothanjisiweyo kaYehova.+ 24  Yaye, khangela! kanye njengoko umphefumlo wakho ubumkhulu ngale mini emehlweni am, ngamana nomphefumlo wam unganjalo ukuba mkhulu emehlweni kaYehova,+ ukuze andihlangule kuko konke ukubandezeleka.”+ 25  USawule wathi kuDavide: “Ngamana ungasikelelwa wena, nyana wam Davide. Nakanjani na akuyi kusebenza ke kuphela kodwa nakanjani na uya kuphumelela.”+ Waza uDavide wahamba; ke yena uSawule, wabuyela endaweni yakhe.+

Umbhalo osemazantsi