Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 22:1-23

22  Ngoko uDavide wahamba apho+ waza wabalekela+ emqolombeni+ waseAdulam;+ yaye beva abantakwabo nendlu kayise iphela baza behla baya kuye apho.  Nawo onke amadoda asekubandezelekeni+ nawo onke amadoda awayenamatyala+ nawo onke amadoda amphefumlo ukrakra+ aqokelelana ndawonye kuye,+ waza waba yintloko phezu kwawo;+ kwabakho ke kuye amadoda amalunga namakhulu amane.  Kamva uDavide wemka apho waya eMizpe kwaMowabhi waza wathi kukumkani wakwaMowabhi:+ “Ndincede, makhe ubawo noma+ bahlale nani ndide ndazi oko uThixo aya kukwenza kum.”  Ngako oko wabahlalisa phambi kokumkani wakwaMowabhi, baza baqhubeka behlala naye yonke loo mihla uDavide wayekwindawo engafikelelekiyo.+  Ekuhambeni kwexesha uGadi+ umprofeti wathi kuDavide: “Umele ungaqhubeki uhleli kule ndawo ingafikelelekiyo. Mka, uze ke ungene kwilizwe lakwaYuda.”+ Ngenxa yoko uDavide wemka waza wangena kwihlathi laseHereti.  Weva uSawule ukuba ufunyenwe uDavide namadoda awayenaye, ngoxa uSawule wayehleli eGibheya phantsi komthi wetamariske+ kwindawo ephakamileyo nomkhonto wakhe+ usesandleni sakhe nabo bonke abakhonzi bakhe bemi ngakuye.  Wandula ke uSawule wathi kubakhonzi bakhe ababemi ngakuye: “Khanincede, niphulaphule, nina maBhenjamin. Ngaba unyana kaYese+ uya kuninika nonke amasimi nezidiliya na?+ Ngaba nonke uya kunimisela nibe ziintloko zamawaka+ neentloko zamakhulu?  Kuba nina, nonke, nindenzele iyelenqe; akukho namnye ukutyhilayo oko endlebeni yam+ xa unyana wam esenza umnqophiso+ nonyana kaYese, yaye akukho namnye kuni onovelwano ngam aze ayityhilele indlebe yam ukuba unyana wam undivusele umkhonzi wam ukuba andilalele ngokwendlela ekungayo ngale mini.”  Waphendula ke uDowegi+ umEdom, ekubeni wayemiswe phezu kwabakhonzi bakaSawule, waza wathi: “Ndambona unyana kaYese efika eNobhi kuAhimeleki+ unyana ka-Ahitubhi.+ 10  Waza yena wambuzela+ kuYehova; wamnika nomphako,+ wamnika nekrele+ likaGoliyati umFilisti.” 11  Wathumela kwaoko ukumkani ukuba kubizwe uAhimeleki unyana ka-Ahitubhi umbingeleli nayo yonke indlu kayise, ababingeleli ababeseNobhi.+ Ngoko bonke beza kukumkani. 12  Ke kaloku uSawule wathi: “Khawuncede, uphulaphule, wena nyana ka-Ahitubhi!” nomnye ke wathi: “Ndim lo, nkosi yam.” 13  Waza uSawule wahlabela mgama wathi kuye: “Kutheni na ukuze nindenzele iyelenqe,+ wena nonyana kaYese, ngokumnika kwakho isonka nekrele, nokuba umbuzele kuThixo, ukuze andivukele njengomlaleli ngokwendlela ekungayo ngale mini?”+ 14  UAhimeleki wamphendula ukumkani waza wathi: “Ngubani na phakathi kwabakhonzi bakho bonke onjengoDavide,+ othembekileyo,+ nongumkhwenyana+ kakumkani nentloko yamafanankosi akho nobekekileyo endlwini yakho?+ 15  Ndiyaqala na namhlanje ukuba ndimbuzele+ kuThixo? Makube lee oko kum! Ukumkani makangabeki nto nxamnye nomkhonzi wakhe nanxamnye nendlu kabawo iphela, kuba kuko konke oku umkhonzi wakho ebengazi nto encinane okanye enkulu.”+ 16  Kodwa ukumkani wathi: “Ngokuqinisekileyo uya kufa,+ Ahimeleki, wena nayo yonke indlu kayihlo.”+ 17  Waza ukumkani wathi kwiimbaleki+ zakhe ezazimi ngakuye: “Jikani nize nibabulale ababingeleli bakaYehova, ngenxa yokuba nesabo isandla sinoDavide nangenxa yokuba babesazi ukuba ungobalekayo baza abayityhilela indlebe yam!”+ Abakhonzi ke bakakumkani abazange bafune ukolula isandla sabo ukuze bahlasele ababingeleli bakaYehova.+ 18  Ekugqibeleni ukumkani wathi kuDowegi:+ “Jika wena uze uhlasele aba bingeleli!” Ngoko nangoko uDowegi umEdom+ wajika waza wabahlasela ngokwakhe ababingeleli wabulala+ ngaloo mini amadoda angamashumi asibhozo anesihlanu athwala iefodi+ yelinen. 19  KwaneNobhi+ isixeko sababingeleli wasixabela ngohlangothi lwekrele, indoda kwakunye nomfazi, umntwana kwakunye nowanyayo nenkunzi yenkomo ne-esile nemvu ngohlangothi lwekrele. 20  Noko ke, unyana omnye ka-Ahimeleki unyana ka-Ahitubhi, ogama linguAbhiyatare,+ wasinda waza wabaleka wemka walandela uDavide. 21  Wandula ke uAbhiyatare wamxelela uDavide oku: “USawule ubabulele ababingeleli bakaYehova.” 22  Wathi ke uDavide kuAbhiyatare: “Bendisazi kakuhle loo mini ukuba,+ ngenxa yokuba uDowegi umEdom wayelapho, nakanjani na uya kumxelela uSawule.+ Ndiwenzele ububi ngokobuqu wonke umphefumlo wendlu kayihlo. 23  Hlala nam. Musa ukoyika, kuba nabani na ofuna umphefumlo wam ufuna umphefumlo wakho, ungulowo ufuna ukukhuselwa unam nje.”+

Umbhalo osemazantsi