Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 18:1-30

18  Kwathi ke, kamsinya nje akugqiba ukuthetha kuSawule, wona kanye umphefumlo kaYonatan+ wabophana+ nomphefumlo kaDavide, waza uYonatan wamthanda njengomphefumlo wakhe.+  Wandula ke uSawule wamthabatha ngaloo mini, akamvumela ukuba abuyele endlwini kayise.+  Waza uYonatan noDavide benza umnqophiso,+ ngenxa yokumthanda kwakhe njengomphefumlo wakhe.+  Ngapha koko, uYonatan wazihluba isambatho sakhe esingenamikhono awayenaso waza wasinika uDavide, kwanezambatho zakhe, kwanekrele lakhe nesaphetha sakhe nebhanti lakhe.  Waphuma ke uDavide. Naphi na apho uSawule wamthumela khona wayesenza ngokunengqiqo,+ ngokokuze uSawule ambeke phezu kwamadoda emfazwe;+ yaye kwabonakala kulungile emehlweni abo bonke abantu kwanasemehlweni abakhonzi bakaSawule.  Kwathi ke ekungeneni kwabo, ekubuyeni kukaDavide ekuwaxabeleni amaFilisti, abafazi baphuma kuzo zonke izixeko zakwaSirayeli bevuma ingoma+ yaye bengqungqa ukuza kuhlangabeza uSawule ukumkani, ngeentambula,+ ngemihlali+ nangezigingci.  Kwaye abo bafazi babebhiyoza babesabela yaye besithi: “USawule uxabele amawaka akhe, NoDavide amashumi akhe amawaka.”+  Waza uSawule wanomsindo kakhulu,+ neli lizwi laba libi ngokwembono yakhe, ngokokuze athi: “Banike uDavide amashumi amawaka, kodwa mna bandinike amawaka, sekusele nje kuphela ukuba bamnike ubukumkani!”+  Waza uSawule waqhubeka emgxeleshile uDavide ukususela loo mini kuse phambili.+ 10  Kwathi ke ngemini elandelayo+ umoya ombi kaThixo wasebenza kuSawule,+ ngokokuze azenze umprofeti+ ngaphakathi endlwini, ngoxa uDavide wayedlala umculo ngesandla sakhe,+ njengakwimihla yangaphambili; nomkhonto wawusesandleni sikaSawule.+ 11  Wabinza ke ngomkhonto+ uSawule waza wathi: “Ndiza kumqhama nodonga uDavide!”+ kodwa uDavide waphepha ukusuka phambi kwakhe, kabini.+ 12  Waza uSawule wamoyika+ uDavide ngenxa yokuba uYehova waba naye,+ kodwa wayemkile kuSawule.+ 13  Ngenxa yoko uSawule wamshenxisa kuye+ waza wammisa njengentloko yewaka lakhe; yaye wayephuma engena rhoqo phambi kwabantu.+ 14  NoDavide ke ngokuqhubekayo wayesenza ngokunengqiqo+ kuzo zonke iindlela zakhe, kwaye uYehova wayenaye.+ 15  NoSawule wabona ukuba wayesenza ngokunengqiqo kakhulu,+ kangangokuba wamoyika. 16  Yaye uSirayeli noYuda wonke babemthanda uDavide, ngenxa yokuba wayephuma engena phambi kwabo. 17  Ekugqibeleni uSawule wathi kuDavide: “Nantsi intombi yam enkulu uMerabhi.+ Ndiya kukunika yena njengomfazi.+ Kuphela nje zingqine kum ungumntu olikroti uze ulwe iimfazwe zikaYehova.”+ Kodwa ke yena uSawule, wazixelela oku: “Mayingabi sisandla sam esiba phezu kwakhe, kodwa isandla samaFilisti masibe phezu kwakhe.”+ 18  Wathi ke uDavide kuSawule: “Ndingubani na mna nezizalwana zam, intsapho kabawo, zingoobani na kwaSirayeli, ukuba ndingade ndibe ngumkhwenyana kakumkani?”+ 19  Noko ke, kwathi ngexesha lokunikezelwa kukaMerabhi, intombi kaSawule, kuDavide, yena waba sele enikezelwe kuAdriyeli+ umMehola+ njengomfazi. 20  Ke kaloku uMikali,+ intombi kaSawule, wayethandana noDavide, kwaza kwaxelwa oko kuSawule, wawuthanda loo mbandela. 21  Ngoko uSawule wathi: “Ndiya kumnikezela kuye ukuze abe ngumgibe kuye,+ nokuze isandla samaFilisti sibe phezu kwakhe.” Ngako oko uSawule wathi kuDavide: “Ngomnye waba bafazi babini uya kwendiselana kunye nam namhlanje.” 22  Ngapha koko, uSawule wayalela abakhonzi bakhe oku: “Thethani noDavide ngasese, nithi, ‘Khangela! Ukumkani uyayoliswa nguwe, nabo bonke abakhonzi bakhe bayakuthanda. Ke ngoko yendiselana nokumkani.’” 23  Baza abakhonzi bakaSawule bawathetha la mazwi ezindlebeni zikaDavide, kodwa uDavide wathi: “Kuyinto elula na emehlweni enu ukwendiselana nokumkani, ngoxa mna ndiyindoda esweleyo+ nejongelwe phantsi?”+ 24  Bandula ke abakhonzi bakaSawule bamxelela, besithi: “Uthethe ngamazwi anjengala uDavide.” 25  Wathi uSawule: “Niya kuthi ke nina kuDavide, ‘Ukumkani uyoliswa, kungekhona likhazi,+ kodwa ngamajwabi alikhulu+ amaFilisti, ukuze aziphindezelele+ ezintshabeni zokumkani.’” Kodwa uSawule ke yena, wayecebe ukuba uDavide awe ngesandla samaFilisti. 26  Ngoko abakhonzi bakhe bawaxela la mazwi kuDavide, noDavide wawuthanda lo mbandela, wokwendiselana+ nokumkani, nemihla ke ibingekapheli. 27  Ngoko uDavide wesuka waza yena namadoda akhe bahamba, babulala+ phakathi kwamaFilisti amakhulu amabini amadoda, yaye uDavide wawazisa amajwabi awo+ waza wawanika ukumkani elinani elipheleleyo, ukuze endiselane nokumkani. Naye ke uSawule wamnika uMikali intombi yakhe njengomfazi.+ 28  Yaye uSawule wabona waza wazi ukuba uYehova unoDavide.+ Ke yena uMikali, intombi kaSawule, wamthanda.+ 29  Kwakhona uSawule waziva enoloyiko ngakumbi ngenxa kaDavide, waza uSawule wasoloko elutshaba lukaDavide.+ 30  Zaziphuma ke iinkosana+ zamaFilisti, yaye kwakusenzeka ukuba ngokufuthi kangangoko xa ziphumile uDavide enze ngokunengqiqo+ kunabo bonke abakhonzi bakaSawule; negama lakhe laxabiseka kakhulu.+

Umbhalo osemazantsi