Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 10:1-27

10  Wandula ke uSamuweli wathabatha iselwa+ leoli wayigalela entlokweni yakhe, wamanga+ waza wathi: “UYehova akakuthambisanga na ukuba ube yinkokeli+ phezu kwelifa lakhe?+  Ekumkeni kwakho kum namhlanje ngokuqinisekileyo uya kufumana amadoda amabini kufuphi nengcwaba likaRakeli+ kummandla wakwaBhenjamin eZelza, yaye ngokuqinisekileyo aya kuthi kuwe, ‘Iimazi zamaesile+ obuye kuzifuna zifunyenwe, kodwa ke uyihlo uwuyekile umbandela weemazi zamaesile yaye uxhalele nina, esithi: “Ndiya kwenza ntoni na ngonyana wam?”’+  Uze udlulele phambili ukusuka apho uhlabele mgama uye kufikelela kumthi omkhulu weTabhore, yaye apho umele uqubisane namadoda amathathu esenyuka esiya kuTHIXO oyinyaniso eBheteli,+ enye ithwele amatakane amathathu+ nenye ethwele izonka+ ezibusazinge ezithathu nenye ethwele ingqayi enkulu yewayini.+  Kwaye ngokuqinisekileyo aya kubuza ngentlalo-ntle yakho+ aze akunike izonka ezibini, yaye wena umele uzamkele ezandleni zawo.  Emva koko ke uya kufika endulini kaTHIXO oyinyaniso,+ apho kukho inkampu yomkhosi+ wamaFilisti. Kothi ke ekufikeni kwakho esixekweni, uhlangane neqela labaprofeti+ besihla bevela kwindawo ephakamileyo,+ yaye phambi kwabo ngumrhubhe+ nentambula+ nembande+ nohadi,+ ngoxa bethetha njengabaprofeti.  Ngokuqinisekileyo umoya+ kaYehova uya kusebenza kuwe, yaye ngokuqinisekileyo uya kuthetha njengomprofeti+ kunye nabo uze utshintshe ube ngomnye umntu.  Kumele kuthi ke xa le miqondiso+ ifika kuwe, wena wenze oko kusemandleni akho,+ ngenxa yokuba uTHIXO oyinyaniso unawe.+  Umele uhle phambi kwam uye eGiligali;+ yaye, khangela! ndiyehla ndiza kuwe ukuza kunikela imibingelelo etshiswayo, ukwenza imibingelelo yobudlelane.+ Ufanele ulinde imihla esixhenxe+ de kube kukuza kwam kuwe, kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kukwazisa oko ufanele ukwenze.”  Kwathi ke kamsinya nje akujika igxalaba lakhe ukuba emke kuSamuweli, uThixo wayitshintsha intliziyo yakhe yaba yenye;+ nayo yonke le miqondiso+ yaba yinyaniso ngaloo mini. 10  Ngoko bahamba apho baya endulini, yaye wahlangatyezwa liqela labaprofeti; kwaoko umoya kaThixo wasebenza kuye,+ waza waqalisa ukuthetha njengomprofeti+ phakathi kwabo. 11  Kwathi ke bakumbona bonke abo babemazi ngaphambili, khangela! wayeprofeta kunye nabaprofeti. Ngenxa yoko abantu bathi omnye komnye: “Kwenzeke ntoni na kunyana kaKishe? Uphakathi kwabaprofeti noSawule na?”+ 12  Wandula ke waphendula umntu walapho waza wathi: “Kodwa ngubani uyise?” Kungenxa yoko le nto kukho intetho engumzekeliso+ ethi: “Uphakathi kwabaprofeti noSawule na?” 13  Ekugqibeleni wagqiba ukuthetha njengomprofeti waza weza endaweni ephakamileyo. 14  Kamva uyisekazi kaSawule wathi kuye nakumlindi wakhe: “Beniye phi na?” Wathi ke yena: “Besiye kufuna iimazi zamaesile,+ yaye siye saqhubeka sihamba ukuze sibone, kodwa bezingekho apho. Ngoko safika nakuSamuweli.” 15  Wathi ke uyisekazi kaSawule: “Ncedani, khanindixelele, Utheni na uSamuweli kuni?” 16  USawule wathi kuyisekazi: “Usixelele engaphazami ukuba iimazi zamaesile zifunyenwe.” Umbandela wobukumkani awayethethe ngawo uSamuweli, akazange amxelele.+ 17  Yaye uSamuweli wababizela ndawonye abantu kuYehova eMizpa+ 18  waza wathi koonyana bakaSirayeli: “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi,+ ‘Ndim owanyusa uSirayeli ndimkhupha eYiputa nowanihlangulayo esandleni seYiputa+ nasesandleni sazo zonke izikumkani ezazinicinezela.+ 19  Kodwa nina—namhlanje nimgatyile uThixo wenu+ owayengumsindisi wenu kubo bonke ububi benu nokubandezeleka kwenu, naza naqhubeka nathi: “Hayi, kodwa ufanele ubeke ukumkani phezu kwethu.” Ke kaloku zimiseni phambi koYehova ngokwezizwe zenu+ nangokwamawaka enu.’” 20  Ngako oko uSamuweli wazisondeza zonke izizwe zakwaSirayeli,+ kwaza kwakhethwa isizwe sakwaBhenjamin.+ 21  Wandula ke wasondeza isizwe sakwaBhenjamin ngokweentsapho zaso, kwaza kwakhethwa intsapho yamaMatri.+ Ekugqibeleni kwakhethwa uSawule unyana kaKishe.+ Bamfuna, yena akafumaneka. 22  Ngenxa yoko ngokubhekele phaya babuza+ kuYehova: “Uselefikile na apha umntu lowo?” Wathi ke uYehova: “Nankuya, uzifihle+ phakathi kwempahla.” 23  Ngoko baya bebaleka baza bamthabatha apho. Wathi akuma phakathi kwabantu, waba mde ngakumbi kunabo bonke abanye abantu ukususela emagxeni akhe kuse phezulu.+ 24  Wandula ke uSamuweli wathi kubo bonke abantu: “Nimbonile na lowo uYehova amnyulileyo,+ ukuba akukho namnye unjengaye phakathi kwabantu bonke?” Baza bonke abantu baqala ukukhwaza bathi: “Phila ngonaphakade kumkani!”+ 25  NoSamuweli ke wathetha ebantwini ngemfanelo eselungelweni lobukumkani+ waza wayibhala encwadini wayibeka phambi koYehova. Wandula ke uSamuweli wabandulula bonke abantu, elowo waya endlwini yakhe. 26  Yena ke uSawule, waya kowabo eGibheya,+ yaye amadoda angamakroti antliziyo zawo zachukunyiswayo nguThixo ahamba naye.+ 27  Ke wona amadoda angamatshivela,+ athi: “Uya kusisindisa njani na lo?”+ Ngako oko amdelela,+ aza akamzisela nantoni na esisipho.+ Kodwa yena waqhubeka ethe cwaka.+

Umbhalo osemazantsi