Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kumkani 3:1-28

3  USolomon wendiselana+ noFaro ukumkani waseYiputa waza wathabatha intombi kaFaro+ wayizisa kwisiXeko sikaDavide,+ de wagqiba ukwakha eyakhe indlu+ nendlu kaYehova+ nodonga lwaseYerusalem macala onke.+  Kuphela abantu babebingelela kwiindawo eziphakamileyo,+ kuba igama likaYehova lalingakhelwanga ndlu ngezo mini.+  Yaye uSolomon waqhubeka emthanda+ uYehova ngokuhamba emimiselweni kaDavide uyise.+ Kuphela wayebingelela kwiindawo eziphakamileyo+ rhoqo eqhumisa neminikelo.  Ngako oko ukumkani waya eGibheyon+ esiya kubingelela, kuba leyo yayiyindawo ephakamileyo enkulu.+ USolomon wanikela imibingelelo etshiswayo eliwaka phezu kwesibingelelo.+  UYehova wabonakala+ kuSolomon ephupheni+ ngobusuku eGibheyon; yaye uThixo wathi: “Cela into ndikuphe.”+  USolomon wathi: “Wena ngokwakho umenzele ububele bothando obukhulu+ umkhonzi wakho uDavide ubawo njengoko wayehamba phambi kwakho enyanisweni nasebulungiseni+ nangokuthi tye kwentliziyo kuwe; yaye waqhubeka ubugcinile kuye obu bubele bothando bukhulu, kangangokuba wamnika unyana ukuba ahlale etroneni yakhe njengalo mhla.+  Yaye ke, Yehova Thixo wam, wena ngokwakho umkhonzi wakho umenze ukumkani esikhundleni sikaDavide ubawo, yaye mna ndiyinkwenkwana.+ Andikwazi ukuphuma nokungena.+  Kwaye umkhonzi wakho uphakathi kwabantu bakho obanyulileyo,+ inkitha yesizwana esingenakubalwa okanye silinganiswe ngobuninzi.+  Umele umnike umkhonzi wakho intliziyo ethobelayo yokugweba+ abantu bakho, ukuqonda phakathi kokulungileyo nokubi;+ kuba ngubani na okwaziyo ukugweba+ esi sizwana sakho silukhuni?”+ 10  Yaye le nto yayikholekile emehlweni kaYehova, ngenxa yokuba uSolomon wayeyicelile.+ 11  Yaye uThixo wahlabela mgama wathi kuye: “Ngenxa yokuba ucele le nto kwaye ungazicelelanga imihla emininzi okanye ubutyebi+ okanye umphefumlo weentshaba zakho, yaye uzicelele ukuqonda ukuze uve amatyala,+ 12  khangela! ngokuqinisekileyo ndiya kwenza ngokuvumelana namazwi akho.+ Khangela! ngokuqinisekileyo ndiya kukunika intliziyo elumkileyo nenokuqonda,+ ukuze kungabikho onjengawe phambi kwakho, nasemva kwakho kungaveli onjengawe.+ 13  Yaye oko ungakucelanga ndiya kukunika,+ kokubini ubutyebi+ nozuko, ukuze kungabikho unjengawe phakathi kookumkani, yonke imihla yakho.+ 14  Kwaye ukuba uya kuhamba ezindleleni zam ngokugcina imimiselo yam+ nemiyalelo yam, kanye njengoko uDavide uyihlo wahambayo,+ ndiya kuyolula nemihla yakho.”+ 15  Ekuvukeni kukaSolomon,+ wabona ukuba ibiliphupha. Waza wafika eYerusalem wema phambi kwetyeya+ yomnqophiso kaYehova waza wanikela imibingelelo etshiswayo wenza neminikelo yobudlelane+ wenzela nabakhonzi+ bakhe bonke itheko.+ 16  Ngelo xesha abafazi ababini, oonongogo,+ beza kukumkani baza bema phambi kwakhe.+ 17  Ngoko omnye umfazi wathi: “Ndiyangxengxeza, nkosi yam,+ mna nalo mfazi sihlala endlwini enye, kangangokuba ndiye ndazala kufuphi naye endlwini. 18  Yaye kuye kwathi ngosuku lwesithathu emva kokuba ndizele, lo mfazi naye wazala. Kwaye besikunye. Bekungekho mntu wasemzini obekunye nathi endlwini, kungekho bani ngaphandle kwethu sobabini endlwini. 19  Kamva unyana walo mfazi uye wafa ebusuku, ngenxa yokuba uye walala phezu kwakhe. 20  Ngoko uye wavuka ezinzulwini zobusuku waza wamthabatha unyana wam ecaleni kwam ngoxa ikhobokazana lakho belilele waza wambeka kwesakhe isifuba, kwaye unyana wakhe ofileyo uye wambeka esifubeni sam. 21  Ekuvukeni kwam ekuseni ukuze ndincancise+ unyana wam, yabona, ufile. Ngoko ndiye ndamhlolisisa ngokusondeleyo ekuseni, kwaye, khangela! akanguye unyana wam endamzalayo.” 22  Kodwa omnye umfazi wathi: “Hayi, kodwa unyana wam ngulo uphilayo yaye unyana wakho ngulo ufileyo!” Ngalo lonke eli thuba lo mfazi wayesithi: “Hayi, kodwa unyana wakho ngulo ufileyo yaye unyana wam ngulo uphilayo.” Kwaye baqhubeka bethetha phambi kokumkani.+ 23  Ekugqibeleni ukumkani wathi: “Lo uthi, ‘Lo ngunyana wam, ophilayo, yaye unyana wakho ngulo ufileyo!’ kwaye lowa uthi, ‘Hayi, kodwa unyana wakho ngulo ufileyo yaye unyana wam ngulo uphilayo!’” 24  Yaye ukumkani wahlabela mgama wathi:+ “Madoda, ndifuneleni ikrele.” Ngoko alizisa ikrele phambi kokumkani. 25  Wathi ukumkani: “Madoda, candani kubini lo mntwana uphilayo nize ninike omnye umfazi elinye icala nelinye omnye.” 26  Kwaoko umfazi owayengowakhe unyana ophilayo wathi kukumkani (kuba iimvakalelo+ zakhe zavuseleleka ngaphakathi ngenxa yonyana wakhe,+ kangangokuba wathi): “Ndiyangxengxeza,+ nkosi yam! Madoda, mnikeni yena umntwana ophilayo. Ningambulali nangayiphi na indlela.” Ngalo lonke eli thuba omnye umfazi wayesithi: “Akayi kuba ngowakho engayi kuba ngowam. Madoda, candani!”+ 27  Akutsho ukumkani waphendula wathi: “Madoda, mnikeni umntwana ophilayo, ningambulali nangayiphi na indlela. Ngunina lo.” 28  Wonke uSirayeli wasiva isigwebo+ esasenziwe ngukumkani; yaye boyika ngenxa kakumkani,+ kuba babona ukuba ubulumko+ bukaThixo babungaphakathi kuye ukuba aphumeze isigwebo.

Umbhalo osemazantsi