Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kumkani 19:1-21

19  Wandula ke uAhabhi+ waxelela uIzebhele+ konke oko kwakwenziwe nguEliya nendlela awababulala ngayo bonke abaprofeti ngekrele.+  Yaye uIzebhele wathumela umthunywa kuEliya, esithi: “Mabenjenje oothixo,+ baze bongeze ngolu hlobo,+ ukuba ngeli xesha ngomso andiyi kuwenza umphefumlo wakho ube njengomphefumlo wabo ngabanye!”  Yaye woyika. Ngenxa yoko waphakama waza wahamba ngenxa yomphefumlo wakhe,+ wafika eBher-shebha,+ yakwaYuda.+ Waza washiya umlindi wakhe apho ngasemva.  Wahamba uhambo oluthabatha usuku waya entlango, ekuhambeni kwethuba wafika phantsi komthi othile womtshayelo.+ Yaye wacela ukuba umphefumlo wakhe ufe kwaye wathi: “Kwanele! Owu Yehova, wuthabathe umphefumlo wam,+ kuba andilunganga ngaphezu kookhokho bam.”  Ekugqibeleni walala phantsi komthi womtshayelo.+ Kodwa, khangela! nantso ingelosi+ imchukumisa.+ Yaza yathi kuye: “Vuka, udle.”  Akukhangela, khangela, entlokweni yakhe kwakukho iqebengwana elibusazinge+ phezu kwamatye ashushu nomphanda wamanzi. Yaye waqalisa ukudla nokusela, emva koko walala kwakhona.  Kamva ingelosi+ kaYehova yabuya okwesihlandlo sesibini yaza yamchukumisa yathi: “Vuka, udle, kuba uhambo lude kakhulu kuwe.”+  Ngoko wavuka waza wadla wasela, kwaye womelezwa ngamandla eso sondlo iintsuku ezingamashumi amane+ nobusuku obungamashumi amane ukuya kufikelela entabeni yoTHIXO oyinyaniso, eHorebhe.+  Ekugqibeleni wangena emqolombeni apho,+ ukuze achithe khona ubusuku; kwaye khangela! nalo ilizwi likaYehova libhekisa kuye, lathi kuye: “Uyintoni na apha, Eliya?”+ 10  Yena ke wathi: “Bendinekhwele ngokupheleleyo+ ngoYehova uTHIXO wemikhosi; kuba oonyana bakaSirayeli bawushiyile umnqophiso wakho,+ bazichithile izibingelelo zakho,+ nabaprofeti bakho bababulele ngekrele,+ kangangokuba ndim kuphela oseleyo;+ ibe baqalise ukufuna umphefumlo wam ukuze bawuthabathe.”+ 11  Kodwa lathi: “Phuma, uze ume entabeni phambi kukaYehova.”+ Kwaye, khangela! uYehova wayedlula,+ yaye umoya omkhulu wawudiliza iintaba uqhekeza neengxondorha phambi kukaYehova.+ (UYehova wayengekho kuloo moya.) Emva komoya kwabakho inyikima.+ (UYehova wayengekho kuloo nyikima.) 12  Emva kwenyikima kwabakho umlilo.+ (UYehova wayengekho kuloo mlilo.) Emva komlilo kwabakho ilizwi elizolileyo neliphantsi.+ 13  Yaye kwathi kamsinya akuba ekuvile uEliya oko, ngoko nangoko wabuthandela ubuso bakhe ngomnweba+ wakhe waza waphuma wema emnyangweni womqolomba; kwaye, khangela! nalo ilizwi libhekisa kuye, laza lathi kuye: “Ukho ngabuni apha, Eliya?”+ 14  Waza yena wathi: “Bendinekhwele ngokupheleleyo ngoYehova uTHIXO wemikhosi; kuba oonyana bakaSirayeli bawushiyile umnqophiso wakho,+ bazichithile izibingelelo zakho, nabaprofeti bakho bababulele ngekrele, kangangokuba ndim kuphela oseleyo; yaye baqalise ukufuna umphefumlo wam ukuze bawuthabathe.”+ 15  Ke kaloku uYehova wathi kuye: “Hamba, buyela endleleni yakho uye entlango yaseDamasko;+ uze ungene uthambise+ uHazayeli+ njengokumkani waseSiriya. 16  Yaye uYehu+ umzukulwana kaNimshi+ uze umthambise abe ngukumkani wakwaSirayeli; uElisha+ unyana kaShafati waseAbheli-mehola+ uze umthambise abe ngumprofeti esikhundleni sakho.+ 17  Yaye kuya kuthi lowo usinde kwikrele likaHazayeli,+ uYehu ambulale;+ kwaye lowo usinde kwikrele likaYehu, uElisha ambulale.+ 18  Yaye ndishiye amawaka asixhenxe kwaSirayeli,+ onke amadolo angaguqanga kuBhahali,+ nayo yonke imilomo engakhange imange.”+ 19  Ngako oko wemka apho waza wafumana uElisha unyana kaShafati ngoxa wayelima+ ngezipani ezilishumi elinesibini phambi kwakhe, kwaye yena wayekweseshumi elinesibini. Ngoko uEliya wawelela kuye waza wamphosela umnweba+ wakhe. 20  Wazishiya iinkunzi zeenkomo wabaleka emva kukaEliya waza wathi: “Nceda, undivumele ndiye kwanga ubawo noma.+ Ndiya kwandula ke ndikulandele.” Wathi ke yena kuye: “Hamba, ubuyele; kuba yintoni na endikwenze yona?” 21  Ngoko wajika waya kuthabatha isipani seenkunzi zeenkomo wabingelela+ ngaso, inyama+ yeenkunzi zeenkomo wayipheka ngezixhobo zazo waza wayinika abantu, bayidla. Emva koko waphakama walandela uEliya kwaye waqalisa ukumlungiselela.+

Umbhalo osemazantsi