Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kum. 17:1-24

17  Waza uEliya+ umTishbhi owayevela kubemi baseGiliyadi+ wathi kuAhabhi: “Ephila+ nje uYehova uTHIXO kaSirayeli endimi phambi kwakhe,+ ebudeni bale minyaka akuyi kubakho mbethe namvula,+ ngaphandle komyalelo welizwi lam!”+  Ke kaloku kwafika ilizwi+ likaYehova kuye, lisithi:  “Mka apha, uye ngasempuma uzifihle+ kwintlambo yaseKeriti engakwimpuma yeYordan.  Uya kusela entlanjeni,+ yaye ndiya kuyalela amahlungulu+ ukuba akubonelele ngokutya apho.”+  Ngoko nangoko wahamba wayokwenza ngokwelizwi likaYehova,+ wemka wayokuhlala ngasentlanjeni yaseKeriti engakwimpuma yeYordan.  Amahlungulu ayemzisela isonka nenyama kusasa, isonka nenyama ngokuhlwa, yaye waqhubeka esela entlanjeni.+  Kodwa ekupheleni kweentsuku ezithile intlambo yoma,+ ngenxa yokuba kwakungazange kune mvula emhlabeni.  Kwaza kwafika ilizwi likaYehova kuye, lisithi:+  “Phakama, uye eTsarefathi,+ eyeyamaSidon, uye kuhlala khona. Khangela! Ndiya kuyalela umfazi apho, ongumhlolokazi, ukuba akubonelele ngokutya.” 10  Ngako oko waphakama waya eTsarefathi, wafika emnyangweni wesixeko; yaye, khangela! umfazi ongumhlolokazi wayetheza iinkuni. Ngoko wambiza wathi: “Nceda, undirhabulise amanzi ngesitya ukuze ndisele.”+ 11  Ekuqaliseni kwakhe ukuhamba esiya kuwathabatha, wahlabela mgama wambiza wathi: “Nceda, undiphe intwana yesonka+ esisesandleni sakho.” 12  Yena wathi: “Njengoko uYehova uThixo wakho ephila,+ andinalo iqebengwana elibusazinge,+ kodwa ndinomgubo onokuzalisa isandla+ osengqayini enkulu nentwana yeoli+ esengqayini encinane; yaye yabona nditheza iinkuni ezimbalwa, ndiza kwenzela mna nonyana wam, ukuze sidle size sife.”+ 13  Wandula ke uEliya wathi kuye: “Musa ukoyika.+ Ngena, wenze ngokwelizwi lakho. Kodwa kuqala ndenzele iqebengwana elibusazinge elincinane ngaloo nto ikhoyo,+ undizisele apha, uze wenzele wena nonyana wakho kamva. 14  Kuba naku okuthethwe nguYehova uTHIXO kaSirayeli, ‘Ingqayi enkulu yomgubo ayiyi kuphela, nengqayi encinane yeoli ayiyi kuphela kude kube yimini uYehova aya kunisa ngayo izantyalantyala zemvula phezu komhlaba.’”+ 15  Ngoko wahamba wayokwenza ngokwelizwi likaEliya; waza waqhubeka esidla, yena kunye naye nendlu yakhe kangangeentsuku.+ 16  Ingqayi enkulu yomgubo ayizange iphele, nengqayi encinane yeoli ayizange iphele,+ ngokwelizwi likaYehova awalithethayo ngoEliya. 17  Kwathi emva kwezi zinto unyana walo mfazi, inkosikazi yendlu, wagula, kwaye isifo sakhe saba qatha kwada akwabakho kuphefumla kuye.+ 18  Wathi lo mfazi kuEliya: “Ndinantoni na yakwenza nawe,+ mntu kaTHIXO oyinyaniso? Uze kum ukuze undikhumbuze+ ngesiphoso sam nokuze ubulale unyana wam.” 19  Kodwa wathi kuye: “Ndinike unyana wakho.” Wandula ke wamthabatha esifubeni sakhe wamthwala wamsa kwigumbi eliseluphahleni,+ apho wayehlala khona, waza wambeka esingqengqelweni sakhe.+ 20  Yaye wabiza kuYehova esithi: “Owu Yehova Thixo wam,+ ngaba uza kumenzakalisa na nalo mhlolokazi ndihlala naye njengomphambukeli ngokubulala unyana wakhe?” 21  Wazolula phezu komntwana+ lowo izihlandlo ezithathu waza wabiza kuYehova wathi: “Owu Yehova Thixo wam, nceda, wenze umphefumlo+ walo mntwana ubuyele kuye.” 22  Ekugqibeleni uYehova waliphulaphula ilizwi likaEliya,+ waza umphefumlo womntwana wabuyela kuye waza wabuyela ebomini.+ 23  Ke kaloku uEliya wamthabatha umntwana wamehlisa kwigumbi eliseluphahleni wamsa endlwini wamnika unina; waza wathi uEliya: “Uyabona, unyana wakho uyaphila.”+ 24  Wathi lo mfazi kuEliya: “Ngoku, eneneni, ndiyazi ukuba uyindoda yakwaThixo+ nokuba ilizwi likaYehova elisemlonyeni wakho liyinyaniso.”+

Umbhalo osemazantsi