Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 15:1-34

15  Ngonyaka weshumi elinesibhozo kaKumkani uYerobhoham+ unyana kaNebhati,+ uAbhiyam waba ngukumkani wakwaYuda.+  Walawula iminyaka emithathu eYerusalem; yaye igama likanina lalinguMahaka+ umzukulwana ka-Abhisalom.+  Waqhubeka ehamba kuzo zonke izono zikayise awazenzayo ngaphambi kwakhe; yaye intliziyo yakhe yayingaphelelanga+ kuYehova uThixo wakhe, njengentliziyo kaDavide ukhokho wakhe.+  Kuba, ngenxa kaDavide,+ uYehova uThixo wakhe wamnika isibane+ eYerusalem ngokuvelisa unyana wakhe emva kwakhe nokugcina iYerusalem ikho,+  ngenxa yokuba uDavide wenza okulungileyo emehlweni kaYehova, kwaye akazange aphambuke kuyo nantoni na awayemyalele yona yonke imihla yobomi bakhe,+ ngaphandle kombandela kaUriya umHiti.+  Kwabakho imfazwe phakathi kukaRehobhoham noYerobhoham yonke imihla yobomi bakhe.+  Ke eminye imicimbi ka-Abhiyam nako konke awakwenzayo, akubhalwanga na kwincwadi+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaYuda? Kwabakho nemfazwe phakathi kuka-Abhiyam noYerobhoham.+  Ekugqibeleni uAbhiyam walala kookhokho bakhe yaye wangcwatywa kwisiXeko sikaDavide;+ waza uAsa+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.  Ngonyaka wamashumi amabini kaYerobhoham ukumkani wakwaSirayeli, uAsa walawula njengokumkani wakwaYuda. 10  Yaye walawula iminyaka engamashumi amane ananye eYerusalem; yaye igama likaninakhulu lalinguMahaka+ umzukulwana ka-Abhishalom.+ 11  UAsa wenza okulungileyo emehlweni kaYehova, njengoDavide ukhokho wakhe.+ 12  Ngako oko wawasusa onke amahenyu asetempileni elizweni+ waza washenxisa zonke izithixo ezinezothe+ ezazenziwe ngookhokho bakhe.+ 13  KwanoMahaka+ uninakhulu, wamshenxisa ekubeni linenekazi,+ ngenxa yokuba wenza isithixo esilisikizi kwisibonda esingcwele; emva koko uAsa wasigawula eso sithixo+ sakhe silisikizi waza wasitshisa+ kwintlambo yaseKidron.+ 14  Yaye akazange azishenxise+ iindawo eziphakamileyo.+ Noko ke, intliziyo ka-Asa yayiphelele kuYehova yonke imihla yakhe.+ 15  Yaye wazizisa endlwini kaYehova izinto ezazenziwe ngcwele nguyise nezinto awayezenze ngcwele ngokwakhe, isilivere negolide nempahla.+ 16  Kwabakho imfazwe phakathi kuka-Asa noBhahasha+ ukumkani wakwaSirayeli yonke imihla yabo. 17  Ngoko uBhahasha ukumkani wakwaSirayeli wenyuka nxamnye noYuda waza wakha iRama,+ ukuze angavumeli namnye ukuba aphume okanye angene kuAsa ukumkani wakwaYuda.+ 18  Waza uAsa wathabatha yonke isilivere negolide eyayisele kubuncwane bendlu kaYehova nobuncwane bendlu kakumkani, wayinikela ezandleni zabakhonzi bakhe; yaye uKumkani uAsa wabathumela kuBhen-hadadi+ unyana kaTabhrimon unyana kaHeziyon, ukumkani waseSiriya,+ owayehlala eDamasko,+ esithi: 19  “Kukho umnqophiso phakathi kwam nawe, phakathi kobawo noyihlo. Yabona ndikuthumelela isipho+ sesilivere negolide. Yiza, uzokwaphula umnqophiso noBhahasha ukumkani wakwaSirayeli, ukuze emke kum.”+ 20  Ngako oko uBhen-hadadi wamphulaphula uKumkani uAsa waza wathumela iintloko zomkhosi wakhe wamajoni nxamnye nezixeko zakwaSirayeli, waxabela i-Iyon+ neDan+ neAbheli-bhete-mahaka+ neKinereti, ukuya kufikelela kulo lonke ilizwe lakwaNafetali.+ 21  Kwathi kamsinya nje akukuva oko uBhahasha, wayeka ngoko nangoko ukwakha iRama+ waza waqhubeka ehlala eTirtsa.+ 22  UKumkani uAsa wabiza wonke uYuda+—kwakungekho namnye ukhululekileyo—yaye wathwala amatye namaplanga aseRama, awayesakha ngawo uBhahasha; waza uKumkani uAsa wakha ngawo iGebha+ yakwaBhenjamin, neMizpa.+ 23  Yonke ke imicimbi ka-Asa nawo onke amandla akhe nako konke awakwenzayo nezixeko awazakhayo, azibhalwanga na encwadini+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaYuda? Wathi ke akuba mdala+ waba nesifo seenyawo.+ 24  Ekugqibeleni uAsa walala kookhokho bakhe+ waza wangcwatywa nookhokho bakhe kwisiXeko sikaDavide ukhokho wakhe;+ waza uYehoshafati+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe. 25  Ke yena uNadabhi+ unyana kaYerobhoham, waba ngukumkani kwaSirayeli ngonyaka wesibini ka-Asa ukumkani wakwaYuda; yaye waqhubeka elawula kwaSirayeli iminyaka emibini. 26  Yaye waqhubeka esenza okubi+ emehlweni kaYehova ehamba endleleni kayise+ nasesonweni sakhe awamonisa ngaso uSirayeli.+ 27  UBhahasha+ unyana ka-Ahiya wendlu kaIsakare wamenzela iyelenqe; waza uBhahasha wamxabela eGibheton,+ eyayiyeyamaFilisti, ngoxa uNadabhi nawo onke amaSirayeli babengqinge iGibheton. 28  Ngoko uBhahasha wambulala ngonyaka wesithathu ka-Asa ukumkani wakwaYuda, walawula esikhundleni sakhe.+ 29  Yaye kwathi kamsinya nje akuba ngukumkani, wayixabela yonke indlu kaYerobhoham. Akazange ashiye nabani na ephefumla kwaYerobhoham de wababhubhisa, ngokwelizwi likaYehova awalithethayo ngomkhonzi wakhe uAhiya umShilo,+ 30  ngenxa yezono zikaYerobhoham awona ngazo+ nawamonisa ngazo uSirayeli nangezinto ezicaphukisayo awacaphukisa ngazo uYehova uTHIXO kaSirayeli.+ 31  Yonke ke imicimbi kaNadabhi nako konke awakwenzayo, akubhalwanga na encwadini+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaSirayeli? 32  Yaye kwabakho imfazwe phakathi kuka-Asa noBhahasha ukumkani wakwaSirayeli yonke imihla yabo.+ 33  Ngonyaka wesithathu ka-Asa ukumkani wakwaYuda, uBhahasha unyana ka-Ahiya waba ngukumkani phezu koSirayeli wonke eTirtsa iminyaka engamashumi amabini anesine.+ 34  Yaye waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova,+ waqhubeka ehamba endleleni kaYerobhoham+ nasesonweni sakhe awamonisa ngaso uSirayeli.+

Umbhalo osemazantsi