Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kronike 8:1-40

8  Ke yena uBhenjamin,+ wazala uBhela+ izibulo lakhe, noAshbheli+ owesibini noAhara+ owesithathu,  uNoha+ owesine noRafa owesihlanu.  UBhela waba noonyana, uAdare noGera+ noAbhihudi,  noAbhishuwa noNahaman noAhowa,  noGera noShefufan+ noHuram.+  Bona abo yayingoonyana bakaEhudi. Aba babeziintloko zezindlu zookhokho ababengabemi baseGebha,+ babathabathela ekuthinjweni eManahati.  UNahaman noAhiya; noGera—nguye owabathabathela ekuthinjweni, waza wazala u-Uza noAhihudi.  Ke yena uShaharayim, wazala abantwana elizweni+ lakwaMowabhi emva kokuba ebandulule. UHushim noBhahara yayingabafazi bakhe.  Ke ngoHodeshe umfazi wakhe wazala uYobhabhi noTsibhiya noMesha noMalekam, 10  noYewutse noSakiya noMirma. Abo yayingoonyana bakhe, iintloko zezindlu zookhokho. 11  NgoHushim wazala uAbhitubhi noElpahali. 12  Bona oonyana bakaElpahali yayinguEbhere noMisham noShemedi, owakha iOno+ neLodi+ needolophu eziphantsi kwayo, 13  noBheriya noShema. Abo babeziintloko zezindlu zookhokho, kubemi baseAyalon.+ Aba ngabo bagxotha abemi baseGati. 14  Yaye kwakukho uAhiyo, uShashaki noYeremoti, 15  noZebhadiya noAradi noEdere, 16  noMikayeli noIshpa noYoha, oonyana bakaBheriya,+ 17  noZebhadiya noMeshulam noHizeki noHebheri, 18  noIshmerayi noIziliya noYobhabhi, oonyana bakaElpahali, 19  noYakim noZikri noZabhedi, 20  noEliyenayi noTsiletayi noEliyeli, 21  noAdaya noBheraya noShimrati, oonyana bakaShimeyi,+ 22  noIshpan noEbhere noEliyeli, 23  noAbhedon noZikri noHanan, 24  noHananiya noElam noAntotiya, 25  noIfedeya noPenuweli, oonyana bakaShashaki, 26  noShamsherayi noShehariya noAtaliya, 27  noYahareshiya noEliya noZikri, oonyana bakaYeroham. 28  Ezo yayiziintloko zezindlu zookhokho ngokweenzala zabo, amadoda aziintloko. Aba ngabo babehlala eYerusalem.+ 29  Uyise kaGibheyon,+ uYeyeli, wayehlala eGibheyon, yaye igama lomfazi wakhe lalinguMahaka.+ 30  Unyana wakhe wamazibulo yayinguAbhedon, noTsure noKishe noBhahali noNadabhi,+ 31  noGedore noAhiyo noZekere.+ 32  Ke yena uMikeloti, wazala uShimeha.+ Aba ngokwenene ngabo babehlala ngaphambi kwabantakwabo eYerusalem kunye nabantakwabo. 33  Ke yena uNere,+ wazala uKishe;+ uKishe wazala uSawule;+ uSawule wazala uYonatan+ noMaleki-shuwa+ noAbhinadabhi+ noEshbhali.+ 34  Unyana kaYonatan yayinguMeribhi-bhahali.+ Ke yena uMeribhi-bhahali, wazala uMika.+ 35  Bona oonyana bakaMika yayinguPiton noMeleki noTareya+ noAhazi. 36  Ke yena uAhazi, wazala uYehowada; uYehowada wazala uAlemete noAzimaveti noZimri. UZimri wazala uMotsa; 37  uMotsa wazala uBhineya, uRafaha+ unyana wakhe, uEleyasa unyana wakhe, uAzeli unyana wakhe. 38  UAzeli wayenoonyana abathandathu, yaye ngawo la amagama abo: UAzerikam, uBhokeru noIshmayeli noShehariya no-Obhadiya noHanan. Bonke ke abo yayingoonyana baka-Azeli. 39  Bona oonyana bakaEsheki umntakwabo yayingu-Ulam izibulo lakhe, uYehushe owesibini noElifelete owesithathu. 40  Bona oonyana bakaUlam babengamakroti,+ amadoda anamandla, abaphula isaphetha,+ yaye babenoonyana+ nabazukulwana abaninzi, abalikhulu elinamashumi amahlanu. Bonke abo babephuma koonyana bakaBhenjamin.

Umbhalo osemazantsi