Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kro 5:1-26

5  Bona oonyana bakaRubhen+ izibulo likaSirayeli—kuba yayinguye izibulo;+ kodwa ngenxa yokuhlambela kwakhe isingqengqelo sikayise+ ilungelo lakhe lobuzibulo lanikwa oonyana bakaYosefu+ unyana kaSirayeli, ngoko akazange abhaliswe kumlibo wokuzalwa njengezibulo.  Kuba uYuda+ wazingqina ongamile phakathi kwabantakwabo, yaye yaphuma kuye inkokeli;+ kodwa ilungelo lobuzibulo laba lelikaYosefu+  oonyana bakaRubhen izibulo likaSirayeli yayinguHanoki+ noPalu,+ uHetseron noKarmi.+  Oonyana bakaYoweli yayinguShemaya unyana wakhe, uGogi unyana wakhe, uShimeyi unyana wakhe,  uMika unyana wakhe, uRehaya unyana wakhe, uBhahali unyana wakhe,  uBheraha unyana wakhe, owathatyathelwa ekuthinjweni nguTilegati-pilenesere+ ukumkani waseAsiriya, nguye obesisikhulu samaRubhen.  Bona abantakwabo ngokweentsapho zabo ngokubhaliswa ngokomlibo+ wokuzalwa ngokweenzala zabo, intloko yayinguYeyeli, noZekariya,  noBhela unyana ka-Azazi unyana kaShema unyana kaYoweli+—owayehlala eArohere+ ukufikelela eNebho+ naseBhahali-meyon.+  Wahlala kwanasempuma ukufikelela ekungeneni entlango kuMlambo umEfrate,+ kuba imfuyo yabo yaba ninzi elizweni laseGiliyadi.+ 10  Yaye ngemihla kaSawule balwa imfazwe namaHagri,+ awawa ngesandla sabo; yaye ngoko bahlala kwiintente zabo kulo lonke ilizwe elikwimpuma yeGiliyadi. 11  Ke bona oonyana bakaGadi+ ababephambi kwabo, babehlala kwilizwe laseBhashan+ ukufikelela eSaleka.+ 12  UYoweli wayeyintloko, uShafam engowesibini, noYanayi noShafati eBhashan. 13  Yaye abantakwabo ababengabendlu yookhokho babo yayinguMikayeli noMeshulam noShebha noYorayi noYakan noZiya noEbhere, besixhenxe. 14  Aba yayingoonyana baka-Abhihali unyana kaHuri, unyana kaYarowa, unyana kaGiliyadi, unyana kaMikayeli, unyana kaYeshishayi, unyana kaYado, unyana kaBhuze; 15  uAhi unyana ka-Abhediyeli, unyana kaGuni, intloko yendlu yookhokho babo. 16  Baqhubeka behlala eGiliyadi,+ eBhashan+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo+ nawo onke amadlelo aseSharon ukuya kufikelela esiphelweni sawo. 17  Bonke abo babhaliswa ngokwemilibo yabo yokuzalwa ngemihla kaYotham+ ukumkani wakwaYuda nangemihla kaYerobhoham+ ukumkani wakwaSirayeli. 18  Ke bona oonyana bakaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase; kubafo abangamakroti,+ amadoda aphatha ikhaka nekrele nagoba isaphetha naqeqeshelwe imfazwe, babengamashumi amane anesine amawaka anamakhulu asixhenxe anamashumi mathandathu ababephuma umkhosi.+ 19  Balwa imfazwe namaHagri,+ noYeture+ noNafishi+ noNodabhi. 20  Bancediswa ekulweni nabo, ada amaHagri nabo bonke abo babekunye nawo banikelwa esandleni sabo, kuba bamemeza becela uncedo+ kuThixo emfazweni, waza wasabela kwisibongozo sabo ngenxa yokuba babekholose ngaye.+ 21  Bayithimba imfuyo yabo,+ iinkamela zabo ezingamashumi amahlanu amawaka, nezimvu ezingamakhulu amabini anamashumi amahlanu amawaka, namaesile angamawaka amabini, nemiphefumlo engabantu elikhulu lamawaka.+ 22  Kuba baninzi ababulawayo, ngenxa yokuba babelwelwa nguTHIXO oyinyaniso.+ Yaye baqhubeka behlala kwiindawo zabo de kwalixesha lokuthinjwa.+ 23  Ke bona oonyana besiqingatha sesizwe sakwaManase,+ bahlala kwilizwe elisusela eBhashan+ ukusa eBhahali-hermon+ naseSenire+ naseNtabeni yeHermon.+ Bona ngokwabo baba baninzi. 24  Aba babeziintloko zendlu yookhokho babo: uEfere noIshi noEliyeli noAzriyeli noYeremiya noHodaviya noYadiyeli, amadoda angamakroti, abafo abanamandla, amadoda adumileyo, aziintloko zendlu yookhokho bawo. 25  Benza ngokungathembeki kuTHIXO wookhokho babo baza baba neentlobano zokuziphatha okubi+ noothixo+ bezizwana zelo zwe, awazibhubhisayo uThixo phambi kwabo. 26  Ke ngoko uTHIXO kaSirayeli waxhokonxa umoya+ kaPuli+ ukumkani waseAsiriya,+ wona kanye umoya kaTilegati-pilenesere+ ukumkani waseAsiriya, ukuze athabathele ekuthinjweni+ amaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase, wabasa eHala+ naseHabhore naseHara nakuMlambo iGozan kude kube namhla.

Umbhalo osemazantsi