Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 29:1-30

29  Wathi uDavide ukumkani kulo lonke ibandla:+ “USolomon unyana wam, onyuliweyo nguThixo,+ uselula+ yaye ubuthathaka, kodwa umsebenzi mkhulu; kuba inqaba le asiyamntu,+ kodwa yekaYehova uThixo.  Ngamandla am onke+ ndiyilungiselele+ indlu kaThixo wam igolide+ yomsebenzi wegolide, nesilivere yomsebenzi wesilivere, nobhedu lomsebenzi wobhedu, nentsimbi+ yomsebenzi wentsimbi, namaplanga omsebenzi wamaplanga;+ neanikis+ yamatye, amelwe afakwe kudaka oluqinileyo, neengqalutye, nawo onke amatye axabisekileyo, namatye ealabhasta amaninzi kakhulu.  Yaye ekubeni ndikholiswa+ yindlu yoThixo wam,+ ndinenqobo yegolide nesilivere; ndinikela ngayo endlwini kaThixo wam nangaphezu kwako konke endikulungiselele indlu engcwele:+  iitalente zegolide ezingamawaka amathathu egolide yakwaOfire,+ namawaka asixhenxe eetalente zesilivere esulungekileyo, yokutyabeka iindonga zezindlu;  igolide yomsebenzi wegolide, nesilivere yomsebenzi wesilivere nawo wonke umsebenzi wesandla seengcibi. Yaye ngubani okhoyo ozinikela ngokuzithandela ukuba azalise namhlanje isandla sakhe ngesipho sikaYehova?”+  Iinkosana+ zezindlu zooyise+ neenkosana+ zezizwe zikaSirayeli neentloko zamawaka+ nezamakhulu+ neentloko zomsebenzi+ kakumkani zanikela ngokuzithandela.  Banikela kwinkonzo yendlu yoTHIXO oyinyaniso igolide exabisa amawaka amahlanu eetalente neshumi lamawaka edarike nesilivere exabisa ishumi lamawaka eetalente nobhedu oluxabisa ishumi elinesibhozo lamawaka eetalente nentsimbi exabisa ikhulu lamawaka eetalente.+  Abo ke kwafunyanwa kubo amatye anqabileyo bawanikela ebuncwaneni bendlu kaYehova phantsi kolawulo lukaYehiyele+ umGershon.+  Yaye abantu babanemihlali ngokwenza umnikelo wokuzithandela kuYehova;+ kwanoDavide ukumkani waba nemihlali, wavuya kakhulu.+ 10  Ngenxa yoko uDavide wambonga+ uYehova phambi kwamehlo alo lonke ibandla+ waza wathi uDavide: “Mawubongwe wena,+ Yehova THIXO kaSirayeli+ ubawo wethu, ukususela kwixesha elingenammiselo ukusa kwixesha elingenammiselo. 11  Bobakho, Yehova, ubukhulu+ namandla+ nobuhle+ nokubalasela+ nesidima;+ kuba yonk’ into esemazulwini nesemhlabeni yeyakho.+ Bobakho ubukumkani,+ Yehova, Wena uphakamileyo njengentloko yezinto zonke.+ 12  Ubutyebi+ nozuko+ zikho ngenxa yakho, yaye ulawula+ yonk’ into; esandleni sakho kukho amandla+ nokomelela,+ yaye esandleni sakho kukho amandla okwenza mkhulu+ nokunika amandla zonke izinto.+ 13  Ke kaloku, Thixo wethu, siyakubulela,+ silidumisa+ igama lakho elihle.+ 14  “Kanti, ndingubani na mna+ yaye bangoobani na abantu bam, ukuba side sibe namandla okwenza iminikelo yokuzithandela elolu hlobo kuwe?+ Kuba yonk’ into ivela kuwe,+ sikunike esikuthabathe esandleni sakho. 15  Kuba singabaphambukeli phambi kwakho nabafiki+ kanye njengookhokho bethu. Injengomthunzi imihla yethu phezu kwehlabathi+ yaye alikho ithemba. 16  Owu Yehova Thixo wethu, yonke le ntabalala siyilungiselela ukulakhela indlu igama lakho elingcwele, ivela esandleni sakho, yaye yeyakho.+ 17  Ndazi kakuhle, Thixo wam, ukuba ungumgocagoci wentliziyo,+ nokuba ukholiswa kokuthe tye.+ Ke mna, ngentliziyo ethe tye ndizinikele zonke ezi zinto ngokuzithandela, ndinandipha ukubona abantu bakho abakhoyo apha besenza iminikelo yokuzithandela kuwe. 18  Owu Yehova THIXO ka-Abraham, uIsake noSirayeli ookhokho bethu,+ kugcine oku ukusa kwixesha elingenammiselo njengotyekelo lweengcamango zentliziyo yabantu bakho,+ uze walathise intliziyo yabo kuwe.+ 19  Yaye unike uSolomon unyana wam intliziyo epheleleyo+ ukuba agcine imiyalelo yakho,+ izingqino zakho+ nemimiselo yakho,+ nokwenza yonk’ into, aze akhe inqaba+ endiyilungiseleleyo.”+ 20  Waza uDavide waqhubeka wathi kulo lonke ibandla:+ “Khanibonge,+ uYehova uThixo wenu.” Yaye lonke ibandla lambonga+ uYehova uTHIXO wookhokho balo laza laqubuda+ kuYehova nakukumkani. 21  Labingelela imibingelelo+ kuYehova, iminikelo etshiswayo+ kuYehova imihla ilandelelana, amathole eenkomo aziinkunzi aliwaka, neenkunzi zeegusha eziliwaka, neenkunzi zeemvana eziliwaka neminikelo yazo ethululwayo,+ neminikelo emininzi ngenxa kaSirayeli wonke.+ 22  Yaye laqhubeka lisidla lisela phambi koYehova ngaloo mhla linemihlali kakhulu;+ uSolomon unyana kaDavide bamenza ukumkani+ isihlandlo sesibini waza wathanjiswa phambi koYehova njengenkokeli+ noTsadoki+ njengombingeleli. 23  USolomon wahlala etroneni kaYehova+ njengokumkani esikhundleni sikaDavide uyise, wanempumelelo kuso,+ yaye onke amaSirayeli ayemthobela. 24  Ke zonke iinkosana+ namadoda anamandla+ kwanabo bonke oonyana bakaKumkani uDavide,+ bazithoba kuSolomon ukumkani. 25  Waza uYehova waqhubeka emenza mkhulu ngokugqwesileyo+ uSolomon emehlweni kaSirayeli wonke, wamnika isidima sobukhosi esidlula bonke ookumkani ababengaphambi kwakhe kwaSirayeli.+ 26  Ke yena uDavide unyana kaYese, walawula phezu koSirayeli wonke;+ 27  imihla awalawula ngayo kwaSirayeli yaba yiminyaka engamashumi amane.+ EHebron walawula iminyaka esixhenxe,+ kwaye eYerusalem walawula iminyaka engamashumi amathathu anesithathu.+ 28  Yaye wafa aluphele,+ anelisekile, enobutyebi+ nozuko;+ yaye uSolomon unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.+ 29  Ke yona imicimbi kaDavide ukumkani, eyokuqala neyokugqibela, ibhaliwe ngamazwi kaSamuweli imboni+ nangamazwi kaNatan+ umprofeti emazwini kaGadi+ imboni, 30  kunye nabo bonke ubukumkani bakhe namandla akhe namaxesha+ akhe awadlula kuwo noSirayeli nezikumkani zonke zamazwe.+

Umbhalo osemazantsi