Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kronike 28:1-21

28  UDavide wahlanganisela ndawonye zonke iinkosana+ zakwaSirayeli, iinkosana+ zezizwe neenkosana+ zezahlulo zabo balungiselela ukumkani neentloko zamawaka+ neentloko zamakhulu+ neentloko zazo zonke iimpahla+ nezemfuyo+ yokumkani neyoonyana bakhe,+ kunye namagosa enkundla+ namadoda anamandla,+ kwanawo onke amakroti, amadoda anamandla, ukuba beze eYerusalem.  Wasuka wema ngeenyawo uDavide ukumkani waza wathi: “Ndiphulaphuleni, bazalwana bam nani bantu bam. Mna, kwaye kusentliziyweni yam+ ukuyakhela indlu yokuphumla ityeya yomnqophiso kaYehova nanjengesihlalo+ soThixo wethu, yaye ndiwenzile amalungiselelo okuyakha.+  UTHIXO oyinyaniso wathi kum, ‘Akuyi kulakhela indlu igama lam;+ kuba ungumntu weemfazwe, yaye uphalaze igazi.’+  Koko uYehova uTHIXO kaSirayeli wandinyula kuyo yonke indlu kabawo+ ukuba ndibe ngukumkani+ kuSirayeli ukusa kwixesha elingenammiselo; kuba yayinguYuda awamnyula njengenkokeli,+ yaye endlwini kaYuda indlu kabawo,+ phakathi koonyana bakabawo,+ wakholiswa ndim,+ ukuba andenze ukumkani kuSirayeli wonke;  nakoonyana bam bonke (kuba uYehova undinike oonyana abaninzi)+ unyule uSolomon+ unyana wam ukuba ahlale esihlalweni+ sobukumkani bukaYehova phezu koSirayeli.  “Ngaphezu koko, wathi kum, ‘USolomon unyana wakho nguye oya kuyakha indlu yam neentendelezo+ zam; kuba ndimnyule njengonyana wam,+ yaye mna ndiya kuba nguyise.+  Ngokuqinisekileyo ndiya kubumisela ngokuqinileyo ubukumkani+ bakhe ukusa kwixesha elingenammiselo ukuba uthe wazimisela ngamandla ukwenza imiyalelo yam+ nezigwebo zam,+ njengoko kunjalo namhlanje.’  Ke kaloku, ndiyaniyala emehlweni kaSirayeli wonke, ibandla likaYehova,+ nasezindlebeni zikaThixo wethu,+ yinyamekeleni nize niyiphande yonke imiyalelo kaYehova uThixo wenu, ukuze nilime eli lizwe lihle+ yaye ngokuqinisekileyo nikwazi ukulidlulisela njengelifa koonyana benu emva kwenu ukusa kwixesha elingenammiselo.  “Ke wena, Solomon nyana wam, uze umazi+ uTHIXO kayihlo, umkhonze+ ngentliziyo epheleleyo+ nangomphefumlo onoyolo;+ kuba uYehova uyazigocagoca zonke iintliziyo,+ akuqonde konke ukutyekela kweengcamango.+ Ukuba uthe wamfuna, uya kumfumana;+ kodwa ukuba uthe wamshiya,+ uya kukulahla ngonaphakade.+ 10  Ke kaloku, bona kuba unyulwe nguYehova ukuba wakhe indlu njengengcwele. Yiba nesibindi uze uthabath’ inyathelo.”+ 11  UDavide wanika uSolomon unyana wakhe iplani eyilwe ngobugcisa+ yeveranda+ nezindlu zayo noovimba bayo+ namagumbi ayo aseluphahleni+ namagumbi ayo angaphakathi amnyama nendlu yesigqubuthelo socamagushelo;+ 12  kwaneplani yokuyilwa ngobugcisa kwayo yonk’ into awayenayo ngempefumlelo+ ngokuphathelele iintendelezo+ zendlu kaYehova nawo onke amagumbi okudlela+ macala onke, nobuncwane bendlu kaTHIXO oyinyaniso nobuncwane bezinto ezingcwalisiweyo;+ 13  nezahlulo+ zababingeleli nezabaLevi nezawo wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaYehova nazo zonke iimpahla zenkonzo yendlu kaYehova; 14  nezegolide ngobunzima, igolide yeempahla zonke+ zemisebenzi eyahlukahlukeneyo, nezeempahla zonke zesilivere ngobunzima, nazo zonke iimpahla zemisebenzi eyahlukahlukeneyo; 15  nobunzima beziphatho zezibane+ zegolide nobezibane zazo zegolide, ngokobunzima beziphatho zezibane ezahlukahlukeneyo nezibane zazo, nobeziphatho zezibane zesilivere ngokobunzima besiphatho sezibane nezibane zaso ngokwenkonzo yeziphatho zezibane ezahlukahlukeneyo; 16  negolide ngokobunzima beetafile zezonka ezikrozisiweyo,+ yeetafile ezahlukahlukeneyo nesilivere yeetafile zesilivere; 17  neefolokhwe nezitya+ nemiphanda yegolide esulungekileyo, nezezitya ezincinane zegolide+ ngokobunzima bezitya ezincinane ezahlukahlukeneyo, nezitya zesilivere ezincinane ngobunzima bezitya ezincinane ezahlukahlukeneyo; 18  nezesibingelelo sesiqhumiso+ sokusulungekisa igolide ngokobunzima nezembonakaliso yenqwelo,+ eyile, iikherubhi+ zegolide ezolula amaphiko azo zikhusela ityeya yomnqophiso kaYehova. 19  “Wanika ingqiqo ngokubhala+ konke okuvela esandleni sikaYehova, nayo yonke iplani yemisebenzi yokuyilwa ngobugcisa.”+ 20  UDavide wahlabela mgama wathi kuSolomon unyana wakhe: “Yiba nesibindi+ yomelela, uze uthabathe inyathelo. Musa ukoyika,+ ungankwantyi,+ kuba uYehova uThixo, uThixo wam, unawe.+ Akayi kukulahla+ okanye akushiye de wonke umsebenzi wenkonzo kaYehova ugqitywe. 21  Nazi ke izahlulo zababingeleli+ nezabaLevi+ zayo yonke inkonzo yendlu yoTHIXO oyinyaniso; yaye kuwo wonke umsebenzi kukho bonke abo bavumayo+ abanobuchule benkonzo yonke,+ kwaneenkosana+ nabo bonke abantu, ukuba benze onke amazwi akho.”

Umbhalo osemazantsi