Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kronike 27:1-34

27  Ke bona oonyana bakaSirayeli ngokwenani labo, iintloko zezindlu zooyise+ neentloko+ zamawaka nezamakhulu+ nezamagosa abo awayelungiselela+ ukumkani yonke imibandela yezahlulo yabo babengena nababephuma iinyanga ngeenyanga kuzo zonke iinyanga zonyaka, isahlulo ngasinye sasingamashumi amabini anesine amawaka.  Phezu kwesahlulo sokuqala kweyokuqala inyanga yayinguYashobheyam+ unyana kaZabhediyeli, kwisahlulo sakhe kwakukho amashumi amabini anesine amawaka.  Abathile koonyana bakaPeretse+ yena owayeyintloko yazo zonke iintloko zamaqela abakhonzi babengabenyanga yokuqala.  Yaye kwisahlulo seyesibini inyanga yayinguDodayi+ umAhowa+ nesahlulo sakhe, uMikeloti wayeyinkokeli, yaye kwisahlulo sakhe kwakukho amashumi amabini anesine amawaka.  Intloko yeqela lesithathu labakhonzi kweyesithathu inyanga yayinguBhenaya+ unyana kaYehoyada+ umbingeleli oyintloko, yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka.  Lo Bhenaya+ waye eyindoda enamandla kumashumi amathathu+ yaye wayephethe loo mashumi mathathu; yaye kwisahlulo sakhe yayinguAmizabhadi unyana wakhe.  Owesine kweyesine inyanga yayinguAsaheli,+ umzalwana kaYowabhi,+ noZebhadiya unyana wakhe emva kwakhe, yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka.  Intloko yesihlanu kweyesihlanu inyanga yayinguShamhuti+ umIzra, yaye kwisahlulo sakhe babengamashumi amabini anesine amawaka.  Owesithandathu kweyesithandathu inyanga yayinguIra+ unyana kaIkeshe+ umTekowa,+ yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka. 10  Owesixhenxe kweyesixhenxe inyanga yayinguHeletse+ umPeloni+ woonyana bakaEfrayim, yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka. 11  Owesibhozo kweyesibhozo inyanga yayinguSibhekayi+ umHusha wamaZera,+ yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka. 12  Owesithoba kweyesithoba inyanga yayinguAbhi-ezere+ umAnatoti+ wakwaBhenjamin, yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka. 13  Oweshumi kweyeshumi inyanga yayinguMaharayi+ umNetofa wamaZera,+ yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka. 14  Oweshumi elinanye kweyeshumi elinanye inyanga yayinguBhenaya+ umPiratoni woonyana bakaEfrayim,+ yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka. 15  Oweshumi elinesibini kweyeshumi elinesibini inyanga yayinguHeldayi+ umNetofa, wakwaOteniyeli, yaye kwisahlulo sakhe yayingamashumi amabini anesine amawaka. 16  Ke kwizizwe zakwaSirayeli,+ kumaRubhen, uEliyezere unyana kaZikri wayeyinkokeli; kumaSimeyon, yayinguShefatiya unyana kaMahaka; 17  kwaLevi, yayinguHashabhiya unyana kaKemuweli; kwa-Aron, yayinguTsadoki;+ 18  kwaYuda, yayinguElihu,+ omnye wabantakwabo Davide;+ kwaIsakare, yayinguOmri unyana kaMikayeli; 19  kwaZebhulon, yayinguIshmaya unyana kaObhadiya; kwaNafetali, yayinguYerimoti unyana ka-Azriyeli; 20  koonyana bakaEfrayim, yayinguHoseya unyana ka-Azaziya; kwisiqingatha sesizwe sakwaManase, yayinguYoweli unyana kaPedaya; 21  kwisiqingatha sakwaManase eGiliyadi, yayinguIdo unyana kaZekariya; kwaBhenjamin, yayinguYahasiyeli unyana ka-Abhinere;+ 22  kwaDan, yayinguAzareli unyana kaYeroham. Ezi yayiziinkosana+ zezizwe zakwaSirayeli. 23  UDavide akalithabathanga inani labaminyaka imashumi mabini ubudala nabangaphantsi, ngenxa yokuba uYehova wathembisa ukumandisa uSirayeli njengeenkwenkwezi zamazulu.+ 24  UYowabhi+ unyana kaTseruya waqalisa ukubala, kodwa akagqiba;+ yaye ngenxa yoku wacaphuka+ uSirayeli, alaziswa inani engxelweni yemicimbi yemihla kaKumkani uDavide. 25  Owayephethe ubuncwane bukakumkani+ yayinguAzimaveti unyana ka-Adiyeli. Yaye owayephethe ubuncwane basemasimini,+ ezixekweni+ nakwiidolophana nakwiinqaba yayinguYonatan unyana kaUziya. 26  Owayephethe ababesenza umsebenzi wasemasimini,+ ukulinywa komhlaba, yayinguEzeri unyana kaKelubhi. 27  Owayephethe izidiliya+ yayinguShimeyi umRama; owayephethe izisele zewayini yasezidiliyeni yayinguZabhedi umShifemoti. 28  Owayephethe igcume leminquma nemithi yesikamore+ eyayiseShefela+ yayinguBhahali-hanan umGedere; owayephethe izisele zeoli+ yayinguYowashe. 29  Owayephethe imihlambi yeenkomo eyayisidla eSharon+ yayinguShitrayi umSharon; owayephethe imihlambi esezintilini yayinguShafati unyana ka-Adelayi. 30  Owayephethe iinkamela+ yayinguObhili umIshmayeli;+ owayephethe iimazi zamaesile yayinguYedeya umMeronoti. 31  Owayephethe imihlambi yayinguYazizi umHagri. Zonke ke ezi yayiziintloko zempahla kaKumkani uDavide. 32  UYonatan,+ unyana womntakwabo Davide, wayengumcebisi, indoda enokuqonda,+ wayekwangunobhala, uYehiyele unyana kaHakemoni+ wayekunye noonyana bakakumkani.+ 33  UAhitofele+ wayengumcebisi+ kakumkani; uHushayi+ umArki+ wayeliqabane likakumkani.+ 34  Emva koAhitofele yayinguYehoyada unyana kaBhenaya+ noAbhiyatare;+ yaye uYowabhi+ wayeyintloko yomkhosi kakumkani.

Umbhalo osemazantsi