Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 26:1-32

26  Kwizahlulo zabagcini-masango:+ KumaKora,+ uMeshelemiya+ unyana kaKore woonyana baka-Asafa.  UMeshelemiya wayenoonyana: UZekariya wayelizibulo, uYediyayeli engowesibini, uZebhadiya engowesithathu, uYateniyeli engowesine,  uElam engowesihlanu, uYehohanan engowesithandathu, uEliyeho-henayi engowesixhenxe.  UObhedi-edom+ wayenoonyana: uShemaya wayelizibulo, uYehozabhadi engowesibini, uYowa engowesithathu noSakare engowesine noNetaneli engowesihlanu,  uAmiyeli engowesithandathu, uIsakare engowesixhenxe, uPewuletayi engowesibhozo; kuba uThixo wayemsikelele.+  Ke yena uShemaya unyana wakhe wazalelwa oonyana ababengabalawuli bendlu kayise, kuba babengamadoda afanelekileyo, anamandla.  Oonyana bakaShemaya, yayinguOteni noRefayeli no-Obhedi, uElzabhadi, owayenabantakwabo abafanelekileyo, uElihu noSemakiya.  Bonke aba yayingoonyana bakaObhedi-edom, bona noonyana babo nabantakwabo, amadoda afanelekileyo nanamandla okwenza inkonzo, abangamashumi amathandathu anesibini bakaObhedi-edom.  UMeshelemiya+ wayenoonyana nabantakwabo, amadoda afanelekileyo, elishumi elinesibhozo. 10  UHosa woonyana bakaMerari wayenoonyana. UShimri wayeyintloko, wayengelilo izibulo+ kodwa uyise wammisela njengentloko;+ 11  uHilekiya wayengowesibini, uTebhaliya wayengowesithathu, uZekariya wayengowesine. Bonke oonyana nabantakwabo Hosa babelishumi elinesithathu. 12  Kwezi zahlulo zabagcini-masango, amadoda aziintloko ayenezabelo kanye njengabantakwabo,+ ukulungiselela endlwini kaYehova. 13  Ngoko benza amaqashiso+ ngomncinane ngokufanayo nangomkhulu ngokwezindlu zooyise,+ zamasango awahlukeneyo. 14  Ngoko iqashiso lasempuma lawela kuShelemiya.+ Kuba uZekariya+ unyana wakhe, umcebisi+ oqiqayo, wenzelwa amaqashiso, iqashiso lakhe laba semntla.+ 15  UObhedi-edom elakhe laba semzantsi, noonyana bakhe+ babenoovimba.+ 16  UShupim noHosa+ awabo ayesentshona kufuphi neSango iShalekete ngakuhola wendlela onyukayo, iqela labalindi+ limalunga neqela labalindi;+ 17  empuma kwakukho abaLevi abathandathu; emntla ngemini babebane; emzantsi ngemini babebane;+ koovimba+ baba ngababini ngababini; 18  Everandeni ngasentshona, babebane ngakuhola wendlela,+ bebabini everandeni. 19  Ezi yayizizahlulo zabagcini-masango zoonyana bamaKora+ noonyana bakaMerari.+ 20  KubaLevi, uAhiya wayephatha ubuncwane+ bendlu kaTHIXO oyinyaniso nobuncwane bezinto ezingcwalisiweyo.+ 21  Oonyana bakaLadan, oonyana bamaGershon abangabakaLadan;+ iintloko zezindlu zooyise zikaLadan umGershon, uYehiyeli.+ 22  Oonyana bakaYehiyeli, uZetam noYoweli+ umntakwabo, babephethe ubuncwane+ bendlu kaYehova. 23  Kuma-Amram, kumaItsare, kumaHebron, kumaUziyeli,+ 24  kwanoShebhuweli+ unyana kaGershom unyana kaMoses wayeyinkokeli koovimba. 25  Ngokuphathelele abantakwabo, kwaEliyezere+ kwakukho uRehabhiya+ unyana wakhe noYeshaya unyana wakhe noYoram unyana wakhe noZikri unyana wakhe noShelomoti unyana wakhe. 26  Lo Shelomoti nabantakwabo baphathiswa bonke ubuncwane bezinto ezenziwe ngcwele,+ awathi uDavide+ ukumkani, neentloko zezindlu zooyise,+ neentloko zamawaka nezamakhulu, neentloko zomkhosi bazingcwalisa. 27  Ezazivela kwiimfazwe+ nakumaxhoba+ zangcwaliswa ukuze kulungiswe indlu kaYehova. 28  Kwanako konke uSamuweli imboni+ noSawule unyana kaKishe noAbhinere+ unyana kaNere noYowabhi+ unyana kaTseruya+ ababekungcwalisile. Zonke izinto abezingcwalisile nabani na zaba phantsi kolawulo lukaShelomiti nabantakwabo. 29  KumaItsare,+ uKenaniya noonyana bakhe babelwa umsebenzi wangaphandle+ njengamagosa nanjengabagwebi+ phezu koSirayeli. 30  KumaHebron,+ uHashabhiya nabantakwabo, amadoda afanelekileyo,+ aliwaka elinamakhulu asixhenxe, babelawula uSirayeli kummandla weYordan ukusa entshona kuwo wonke umsebenzi kaYehova nasenkonzweni yokumkani. 31  KumaHebron, uYeriya+ wayeyintloko yamaHebron ngokwezizukulwana zawo ngookhokho bawo. Ngonyaka wamashumi amane+ wobukumkani bukaDavide afunwa ke, kwaza kwafunyanwa phakathi kwawo amadoda angamakroti anamandla eYazere+ yaseGiliyadi.+ 32  Yaye abantakwabo, amadoda afanelekileyo,+ ayengamawaka amabini anamakhulu asixhenxe, iintloko zezindlu zooyise.+ Ngoko ke uDavide ukumkani wawabela ukuba aphathe amaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase,+ kuyo yonke imibandela kaTHIXO oyinyaniso nemibandela+ kakumkani.

Umbhalo osemazantsi