Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 25:1-31

25  Ngokubhekele phaya uDavide neentloko+ zamaqela abakhonzi+ bahlulela inkonzo abanye boonyana baka-Asafu, uHeman+ noYedutun+ ababeprofeta ngeehadi,+ ngemirhubhe+ nangamacangci.+ Yaye kwinani lawo kwavela amadoda asemthethweni okuphumeza inkonzo.  Koonyana baka-Asafu, yayinguZakure noYosefu+ noNetaniya noAsharela,+ oonyana baka-Asafu ababephantsi kolawulo luka-Asafu+ owayeprofeta ngaphantsi kolawulo lukakumkani.  KuYedutun:+ oonyana bakaYedutun, yayinguGedaliya+ noTseri+ noYeshaya,+ noShimeyi, uHashabhiya noMatitiya,+ bebathandathu phantsi kolawulo lukayise uYedutun, owayeprofeta ngohadi ebulela yaye edumisa uYehova.+  KuHeman:+ oonyana bakaHeman, yayinguBhukiya,+ uMataniya,+ u-Uziyeli,+ uShebhuweli noYerimoti, uHananiya,+ uHanani, uEliyata,+ uGidaleti+ noRomamti-ezere,+ uYoshebhekasha,+ uMaloti,+ uHotire,+ uMahaziyoti.  Bonke aba yayingoonyana bakaHeman, imboni+ kakumkani ezintweni zikaTHIXO oyinyaniso ukuze kuphakanyiswe uphondo; ngaloo ndlela uTHIXO oyinyaniso wanika uHeman oonyana abalishumi elinesine neentombi ezintathu.+  Bonke aba babephantsi kolawulo lukayise ekuvumeni endlwini kaYehova, ngamacangci,+ imirhubhe+ nangeehadi+ zenkonzo yendlu kaTHIXO oyinyaniso. Ngaphantsi kolawulo lukakumkani yayinguAsafu noYedutun noHeman.+  Inani labo bebonke kunye nabantakwabo ababeqeqeshelwe ukuvuma iingoma kuYehova,+ beziingcali bonke,+ lalingamakhulu amabini anamashumi asibhozo anesibhozo.  Ngoko benza amaqashiso+ ngezinto ezazimele zinyanyekelwe, omncinane ebefana kanye nomkhulu,+ ingcali+ kunye nomfundi.  Aphuma amaqashiso: elokuqala laba lelikaYosefu+ ngoAsafu, elesibini laba lelikaGedaliya+ (yena nabantakwabo noonyana bakhe babelishumi elinesibini); 10  elesithathu laba lelikaZakure,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 11  elesine laba lelikaItseri,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 12  elesihlanu laba lelikaNetaniya,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 13  elesithandathu laba lelikaBhukiya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 14  elesixhenxe laba lelikaYesharela,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 15  elesibhozo laba lelikaYeshaya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 16  elesithoba laba lelikaMataniya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 17  eleshumi laba lelikaShimeyi, oonyana bakhe, belishumi elinesibini; 18  eleshumi elinanye laba lelika-Azareli,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 19  eleshumi elinesibini laba lelikaHashabhiya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 20  eleshumi elinesithathu, laba lelikaShubhayeli,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 21  eleshumi elinesine, laba lelikaMatitiya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 22  eleshumi elinesihlanu, laba lelikaYeremoti, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 23  eleshumi elinesithandathu, laba lelikaHananiya, oonyana bakhe nabazalwana bakhe, belishumi elinesibini; 24  eleshumi elinesixhenxe, laba lelikaYoshebhekasha, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 25  eleshumi elinesibhozo, laba lelikaHanani, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 26  eleshumi elinesithoba, laba lelikaMaloti, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 27  elamashumi amabini, laba lelikaEliyata, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 28  elamashumi amabini ananye, laba lelikaHotire, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 29  elamashumi amabini anesibini, laba lelikaGidaleti, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 30  elamashumi amabini anesithathu, laba lelikaMahaziyoti,+ oonyana bakhe, belishumi elinesibini; 31  elamashumi amabini anesine, laba lelikaRomamti-ezere,+ oonyana bakhe, belishumi elinesibini.

Umbhalo osemazantsi