Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kronike 17:1-27

17  Kwathi ke kamsinya nje akuba uDavide ehlala endlwini yakhe,+ uDavide wathi kuNatan+ umprofeti: “Yabona, ndihlala endlwini yomsedare,+ kodwa ityeya+ yomnqophiso kaYehova iphantsi kwamalaphu entente.”+  Waza uNatan wathi kuDavide: “Yonk’ into esentliziyweni yakho yenze,+ kuba uTHIXO oyinyaniso unawe.”+  Kwathi ke ngobo busuku kwafika ilizwi+ likaThixo kuNatan lisithi:  “Hamba, uye kuthi kuDavide umkhonzi wam, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Asinguwe oya kundakhela indlu yokuhlala.+  Kuba andihlalanga ndlwini, ukususela kwimini endamnyusa ngayo uSirayeli de kube namhlanje,+ kodwa ndaqhubeka ndiphuma kwenye intente ndiye ententeni ndisuka komnye umnquba+ ndiye komnye.+  Ebudeni balo lonke ixesha lokuhambahamba+ noSirayeli wonke, ngaba ndakha ndathetha ilizwi elinye nomnye wabagwebi bakwaSirayeli endabayalela ukuba baluse abantu bam, ndisithi, ‘Kutheni ningandakhelanga nje indlu yemisedare?’”’+  “Ke kaloku uya kuthi kumkhonzi wam uDavide, ‘Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Mna ndakuthabatha edlelweni ekulandeleni umhlambi+ ukuba ube yinkokeli+ yabantu bam amaSirayeli.  Ndiya kuba nawe naphi na apho uya khona,+ yaye ndiya kuzinqumla zonke iintshaba zakho+ phambi kwakho, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukunika igama+ njengegama labo bakhulu abaphezu komhlaba.+  Ngokuqinisekileyo ndiya kubamisela indawo abantu bam amaSirayeli ndize ndibatyale,+ kwaye eneneni baya kuhlala apho bakhoyo yaye abasayi kuphinda baphazanyiswe; noonyana bentswela-bulungisa+ abayi kubaphazamisa kwakhona, njengoko benjenjalo ekuqaleni,+ 10  ukususela ngemihla endabeka abagwebi+ njengabaphathi phezu kwabantu bam amaSirayeli. Ngokuqinisekileyo ndiya kuzithoba zonke iintshaba zakho.+ Yaye ndiyakuxelela ukuba, ‘UYehova uya kukwakhela indlu.’+ 11  “‘“Kuya kuthi xa izalisekile imihla yakho yokuba uye kookhokho bakho,+ ngokuqinisekileyo ndiya kukuvelisela imbewu yakho emva kwakho komnye woonyana bakho,+ yaye eneneni ndiya kubumisela ngokuqinileyo ubukumkani bakhe.+ 12  Nguye ke oya kundakhela indlu,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuyimisela ngokuqinileyo itrone yakhe ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 13  Mna ndiya kuba nguyise,+ yena abe ngunyana wam;+ yaye ububele bam bothando andiyi kubushenxisa kuye+ njengoko ndabushenxisayo kowayengaphambi kwakho.+ 14  Ndiza kummisa endlwini yam+ nasebukumkanini bam+ ukusa kwixesha elingenammiselo, yaye itrone yakhe+ iya kuhlala ukusa kwixesha elingenammiselo.”’” 15  Ngokwala mazwi onke nangokwalo mbono wonke uNatan wathetha ngaloo ndlela kuDavide.+ 16  Emva koko uKumkani uDavide wangena, wahlala phambi koYehova+ waza wathi: “Ndingubani na mna,+ Yehova Thixo, iyintoni na yona indlu yam+ ukuba undizise nalapha?+ 17  Ngokungathi noku kuyinto encinane emehlweni akho,+Thixo,+ kanti uthetha ngendlu yomkhonzi wakho kuselithuba elide elingaphambili,+ wandikhangela wandenza umntu osethubeni lokuba sebukhosini,+ Yehova Thixo. 18  Yintoni na ke engakumbi anokuyithetha uDavide kuwe ngokubekwa komkhonzi wakho,+ xa wena umazi kakuhle umkhonzi wakho?+ 19  Owu Yehova, ngenxa yomkhonzi wakho nangokuvumelana nentliziyo yakho+ uzenzile zonke ezi zinto zinkulu ngokwenza yonke imisebenzi emikhulu yaziwe.+ 20  Owu Yehova, akukho unjengawe,+ yaye kungekho naThixo ngaphandle kwakho+ ngako konke oko sikuvileyo ngeendlebe zethu. 21  Yaye luluphi na olunye uhlanga emhlabeni olunjengabantu qbakho amaSirayeli,+ awathi uTHIXO oyinyaniso wazikhululela bona njengesizwana,+ ukuze akwabele igama ngempumelelo enkulu+ nangezinto ezoyikekayo ngokugxotha iintlanga+ phambi kwabantu bakho owabakhululayo eYiputa? 22  Wamisa abantu bakho amaSirayeli njengabantu bakho+ ukusa kwixesha elingenammiselo, yaye wena, Yehova, waba nguThixo wabo.+ 23  Ke kaloku, Yehova, ilizwi olithethileyo ngomkhonzi wakho nangendlu yakhe malingqineke lithembekile ukusa kwixesha elingenammiselo, uze wenze kanye njengoko uthethileyo. 24  Igama lakho+ malingqineke lithembekile, libe likhulu+ ukusa kwixesha elingenammiselo, kuthiwe, ‘UYehova wemikhosi,+ uTHIXO kaSirayeli+ nguThixo kuSirayeli,’+ yaye indlu yomkhonzi wakho uDavide mayihlale phambi kwakho.+ 25  Kuba wena Thixo wam, uyityhilile kumkhonzi wakho injongo yokumakhela indlu.+ Kungenxa yoko le nto umkhonzi wakho efumene isihlandlo sokuthandaza kuwe. 26  Ke kaloku, Yehova, unguTHIXO oyinyaniso,+ yaye umthembise oku kulunga umkhonzi wakho.+ 27  Ke kaloku makube kuwe ukuyisikelela indlu yomkhonzi wakho ukuze iqhubeke ukusa kwixesha elingenammiselo phambi kwakho;+ kuba wena ngokwakho, Yehova, uyisikelele, yaye isikelelekile ukusa kwixesha elingenammiselo.”+

Umbhalo osemazantsi