Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 15:1-29

15  Waqhubeka ezakhela izindlu+ kwisiXeko sikaDavide; wahlabela mgama wayilungiselela indawo+ ityeya yoTHIXO oyinyaniso waza wayimisela intente.  Kungelo xesha awathi uDavide: “Akakho omele athwale ityeya yoTHIXO oyinyaniso ngaphandle kwabaLevi, kuba ngabo uYehova abanyulele ukuthwala ityeya kaYehova+ nokulungiselela+ kuye ukusa kwixesha elingenammiselo.”  Ngoko uDavide wamhlanganisela eYerusalem+ wonke uSirayeli ukuba azise ityeya+ kaYehova endaweni yayo awayeyilungiselele yona.  UDavide wahlanganisa oonyana baka-Aron+ nabaLevi;  koonyana bakaKohati, yayingu-Uriyeli+ intloko nabazalwana bakhe, belikhulu elinamashumi amabini;  koonyana bakaMerari,+ yayinguAsaya+ intloko nabazalwana bakhe, bengamakhulu amabini anamashumi amabini;  koonyana bakaGershom,+ yayinguYoweli+ intloko nabazalwana bakhe, belikhulu elinamashumi amathathu;  koonyana bakaElitsafan,+ yayinguShemaya+ intloko nabazalwana bakhe, bengamakhulu amabini;  koonyana bakaHebron, yayinguEliyeli intloko nabazalwana bakhe, bengamashumi asibhozo; 10  koonyana bakaUziyeli,+ yayinguAminadabhi intloko nabazalwana bakhe, belikhulu elineshumi elinesibini. 11  Ngaphezu koko, uDavide wabiza uTsadoki+ noAbhiyatare+ ababingeleli, nabaLevi u-Uriyeli,+ uAsaya+ noYoweli,+ uShemaya+ noEliyeli+ noAminadabhi, 12  Waza wahlabela mgama wathi kubo: “Niziintloko+ zooyise babaLevi. Zingcwaliseni,+ nina nabazalwana benu, nize ninyuse ityeya kaYehova uTHIXO kaSirayeli ize kwindawo endiyilungiselele yona. 13  Ngenxa yokuba kwisihlandlo sokuqala anenzanga njalo,+ wasityhobozela uYehova uThixo wethu,+ kuba asimfunanga ngokwesiko.”+ 14  Bazingcwalisa+ ke ababingeleli nabaLevi ukuba bayinyuse ityeya kaYehova uTHIXO kaSirayeli. 15  Bandula oonyana babaLevi bayithwala+ emagxeni ngezibonda ityeya yoTHIXO oyinyaniso, kanye njengoko uMoses wayalelayo ngelizwi likaYehova.+ 16  Ngoko uDavide wathi kwiintloko zabaLevi mazimise abazalwana bazo abaziimvumi+ nezixhobo zeengoma,+ imirhubhe+ neehadi+ namacangci,+ bazidlale ngokuvakalayo ukuze zenze isandi semihlali. 17  AbaLevi bamisa uHeman+ unyana kaYoweli yaye, kubazalwana bakhe uAsafu+ unyana kaBherekiya; nakoonyana bakaMerari abazalwana babo, uEtan+ unyana kaKushaya; 18  kunye nabo kwakukho abazalwana babo besahlulo sesibini,+ uZekariya,+ uBhen noYahaziyeli noShemiramoti noYehiyele noUni, uEliyabhi noBhenaya noMahaseya noMatitiya noElifelehu noMikeneya, no-Obhedi-edom+ noYeyeli abagcini-masango, 19  neemvumi uHeman,+ uAsafu+ noEtan, benamacangci obhedu ukuze bawakhalise ngokuvakalayo;+ 20  noZekariya noAziyeli+ noShemiramoti noYehiyele noUni noEliyabhi noMahaseya noBhenaya benemirhubhe eyayivunyelaniswa nenowuthi ngokweAlamoti,+ 21  noMatitiya+ noElifelehu noMikeneya no-Obhedi-edom noYeyeli noAzaziya beneehadi+ ezazivunyelaniswa nenowuthi ngokweSheminiti,+ ukuze basebenze njengabalathisi; 22  noKenaniya+ intloko yabaLevi ekuthwaleni, enikela umyalelo wokuthwala, kuba wayeyingcali;+ 23  noBherekiya noElikana abagcini-masango+ eTyeya; 24  noShebhaniya noYoshafati noNetaneli noAmasayi noZekariya noBhenaya noEliyezere ababingeleli bekhalisa amaxilongo+ ngokuvakalayo ngaphambi kwetyeya yoTHIXO oyinyaniso, no-Obhedi-edom noYehiya abagcini-masango eTyeya. 25  UDavide+ namadoda amakhulu akwaSirayeli+ neentloko+ zamawaka ngabo ababehamba ukuze benyuse ityeya yomnqophiso kaYehova endlwini kaObhedi-edom+ benemihlali.+ 26  Kwathi ke ekubancedeni+ kukaTHIXO oyinyaniso abaLevi ngoxa babethwele ityeya yomnqophiso kaYehova babingelela ngamathole eenkomo aziinkunzi asixhenxe neenkunzi zeegusha ezisixhenxe.+ 27  UDavide wayambethe isambatho esingenamikhono selaphu elicikizekileyo, nabo bonke abaLevi ababethwele iTyeya neemvumi noKenaniya+ intloko yokuthwala kweemvumi;+ kodwa phezu kukaDavide kwakukho iefodi+ yelinen. 28  Yaye onke amaSirayeli ayenyusa ityeya yomnqophiso kaYehova ngemikhwazo yovuyo+ nesandi sesigodlo+ namaxilongo+ namacangci,+ edlala ngokuvakalayo imirhubhe neehadi.+ 29  Kwathi ke, yakufika ityeya yomnqophiso+ kaYehova kwisiXeko sikaDavide, uMikali,+ intombi kaSawule, wakhangela phantsi ngefestile waza wabona uKumkani uDavide edloba ebhiyoza;+ yaye wamdelela+ entliziyweni yakhe.

Umbhalo osemazantsi